ОУ “Райно Попович” – Карлово

ЗА НАС

ScreenHunter_12918 Jan. 06 13.52ОУ Райно Попович е основно училище в град Карлово. Учебното заведение обучава ученици от 1-8 клас. За учениците се грижат екип от квалифицирани педагози и дългогодишен опит. Училището разполага с модерно материално-техническа база, разполагаща с уютни и светли класни стаи. Специализираните кабинет и класните стаи са съвременно оборудвани, отговарящи на потребностите и изискванията на образованието. ОУ Райно Попович разполага с богата училищна библиотека, просторен училищен двор и компютърни кабинет.

 

ОУ “Никола Вапцаров” отваря врати на 15.09.1961 г. за 780 ученици и Райно Попович29 учители.
Първи директор е Гечо Николов.
През учебната 1962-1963 г. е открита училищната библиотека. През учебната 1974 г. с помоща на учителите е построен и четвърти етаж към сградата. Училището е наградено с орден “Кирил и Методий”, а през 1991-1992 г. при новите обстоятелства в България сменя името си на ОУ “Райно Попович”. Името на този велик възрожденец ни мотивира да работим здраво.
Настоящ директор на училището е Иванка Кирова.

Spoiler title

Училището извършва прием на ученици в подготвителна група и първи клас.
Докумeнти за записване в ПГ:
Акт за раждане на детето;
Молба от родител/ настойник;

Документи за записване в първи клас:
Акт за раждане на детето;
Молба от родител/ настойник;
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА;

Училището предлага и голям избор от извънкласни форми на обучение. В тях вашите деца могат да изявят своите дарби и възможности.
Ето само няколко от тях:
Народни танци;
Приложно изкуство;
Информационни технологии;
Туризъм;
Фолклор на етносите;

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_12914 Jan. 06 13.49ScreenHunter_12913 Jan. 06 13.48ScreenHunter_12912 Jan. 06 13.48ScreenHunter_12910 Jan. 06 13.48ScreenHunter_12911 Jan. 06 13.48ScreenHunter_12909 Jan. 06 13.48ScreenHunter_12917 Jan. 06 13.49ScreenHunter_12916 Jan. 06 13.49ScreenHunter_12915 Jan. 06 13.49
КОНТАКТИ

ОУ “Райно Попович” – Карлово – ourp.comuf.com
Адрес: гр. Карлово, бул. “Освобождение” №2
Тел.: 03359 67 92; 03359 67 93
E-mail: ou_r_popovich@ abv.bg

Текст и изображения: ourp.comuf.com

За автора