“Пантелей Тошев” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_9232 Feb. 02 22.46„Пантелей Тошев” ООД е бързоразвиваща се компания, специализирана в разработване и производство на ингредиенти за напитки и храни. Основана през 1995 година като „Пантелей Тошев Комерс” ЕТ, днес тя е водеща компания в региона, произвеждаща и доставяща широка гама суровини за алкохолни и безалкохолни напитки, захарни и сладкарски изделия, сладолед и млечни изделия, месни продукти и др.
„Пантелей Тошев” ООД притежава собствен модерен производствен и търговски център, намиращ се в София, където произвежда над 1500 стандартни продукта за повече от 1200 клиента в 17 страни. Компанията притежава няколко високотехнологично оборудвани лаборатории за разработване на продукти и качествен контрол, благодарение на което спечели престижната награда “Иновационно предприятие на 2012 г”.
Успехът на „Пантелей Тошев” ООД се дължи на изключителното качество и безупречното обслужване. Високото качество е постигнато благодарение на модерни и автоматизирани производствени съоръжения, също така и на безупречния входящ и изходящ лабораторен контрол на продукцията. В основата на нашето изключително обслужване стоят висококвалифицираните и мотивирани служители , крaтките срокове за производство и доставка, както и възможността за разработване на продукти според индивидуaлното желание на клиента.

Социална отговорност
Ние осъзнаваме, че тъй като работата ни е свързана с храненето, е от първостепенно значение за обществото. За нас доброто социално управление е хармоничен баланс между икономическите резултати и създаването на добавена стойност като част от процеса на непрекъснато усъвършенстване. За целта участваме в проекти за социално подпомагане и осъзнавайки, че носим важна морална отговорност за действията си, целим:
Да предлагаме здравословни продукти, целящи подобряване качеството на живот;
Да произвеждаме по-добре и с по-малък разход на ресурси;
Да откриваме нови работни места и да предлагаме добри условия за труд;
Да работим в хармония с околната среда;

Визия
“Да подобряваме качеството на напитките и храните, произвеждани от нашите клиенти, предлагайки иновативни коцепции, полезни както за бизнеса, така и за човешкото здраве.”
“Пантелей Тошев” ООД има определена визия за бъдещето. Ние вярваме, че компанията трябва да следва настоящият темп на развитие и подобрение на качеството. През следващите години ние ще направим всичко възможно да задоволим предпочитанията на клиентите си чрез умело съчетаване на природа, технология и бизнес. Тези намереният са обезпечени от амбициозна инвестиционна програма.

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
Ние сме фирма, задвижвана от иновациите. Творческото мислене е дълбоко залегнало в нашия пазарен подход и отделяме значителен ресурс за изследвания и развитие. Ние набелязваме предварително очертаващите се тенденции и ги трансформираме в иновативни концепции за напитки и хранителни продукти. Решенията, които предлагаме, са вдъхновени от постоянното ни желание да се подобри живота на хората, като стане по-здравословен и вкусен. През годините ние сме разработили авангардни продукти, базирани на плодове, билки и други природни съставки с доказан положителен ефект върху човешкото хранене. Ние сме горди, че сме компанията, която е въвела някои от най-значимите напоследък иновации в производството на напитки и храни. Това е ясен знак, че съчетавайки най-добрите ни служители с последно поколение технологии, ние можем да създадем невъзможното.

Награди за иновации:

Най-иновативна компания в България за 2009 г.
(Конкурсът включва компании от всички индустрии, не само хранителни, и е под егидата на Световната банка, Министерство на икономиката, ARC FUND- Applied Research and EEN-Еnterprise Еurope Network);
Иновации в производството на безалкохолни напитки
(Награди за 4 последователни години 2007, 2008, 2009, 2010 от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България);
Иновации в хранително-вкусовата промишленост за 2010 и 2011 г.
(Награда, връчвана от Съюза по хранителна промишленост);

“Пантелей Тошев” ООД също така притежава и много други български и международни сертификати и награди за иновации и постижения за качество.

ПРОДУКТИ
  • Безалкохолни напитки
  • Вино и спиртни напитки
  • Захарни и сладкарски изделия
  • Сладолед и млечни изделия
  • Месо и месни продукти
  • Продукти за пчели
УСЛУГИ
Услугите, които предлагаме са водени от желанието ни да надминаваме Вашите очаквания. В условията на днешния динамичен пазар, бързината е ключов фактор за постигане на успех. “Пантелей Тошев” ООД притежава гъвкави и автоматизирани производствени линии, които значително намаляват времето за производство. С помощта на обширната ни дистрибуторска мрежа, нашите достaвки достигат до клиента в изключително кратки срокове.

“Пантелей Тошев” ООД е експерт в разработването на продукти по специфично задание на клиента. Ние можем да променяме аромата, вкуса, цвета и срока на годност на всеки краен продукт, с което даваме на клиентите си възможността да създадат точно продукта, който си представят.

Осигуряването на технологични съвети, също е част от портфолиото ни от услуги. Международният опит на “Пантелей Тошев” ООД може да бъдe използван от клиентите за намиране на решение на всеки проблем. Нашите служители винаги се стремят да превърнат всяка пречка в добър краен резултат.

Маркетинг консултации
“Пантелей Тошев” ЕООД следи внимателно развитието на пазарите за храни и напитки. Присъствието ни в над 17 държави ни дава възможността да уловим различните тенденции и вкусови предпочитания от страна на потребителите и да предоставяме безценна информация на нашите клиенти.
Фирмата ни разполага с достатъчно квалифициран екип, който би могъл на базата на тези проучвания да създаде цялостни концепции за крайни продукти, които да имат реален потенциал за пазарна реализация. След одобряване на идейният проект, той преминава към техническото изпълнение. Специалистите от нашите лаборатории създават няколко прототипа на желаният продукт, които се предават на клиента за оценка. Ако концепциата получи одобрение от негова страна започва реалното му производство.
По желание на клиентите ни, “Пантелей Тошев” ЕООД има готовност да организира независими фокус групи, които се съставляват от членове на пазарният сегмент към, който е насочено крайният продукт. По този начин може да се получи най- точна представа как би се приел той в реална пазарна обстановка.

Органолептични оценки
Защо “Пантелей Тошев” ЕООД може да бъде Вашето конкурентно предимство?
Пазара на напитки и храни се характеризира с голяма динамичност, силна конкуренция и многообразие от еднотипни продукти. Ние може да Ви бъдем от полза като създадем отличителен вкус на Вашият продукт. Нашият опит и познания в тази сфера ни позволяват да създадем точния профил, който си представяте за Вашият продукт.
Всеки продукт, предлаган от “Пантелей Тошев” ЕООД, е анализиран от професионален органолептичен екип, съставен от специалисти на фирмата. Поради тази причина се увеличава значително вероятността за успешната му пазарна реализация.

Индивидуални разработки
Ние ценим Вашата индивидуалност и сме способни да разработим продукти, които отговарят изцяло на специфичните Ви нужди. Дългогодишният ни опит в сферата на персоналните разработки ни позволява да нагаждаме аромата, вкуса, цвета, стабилността и срока на годност на даден продукт, съобразявайки се с Вашето портфолио, продуктовото позициониране, производствените Ви възможности и пазарната конюнктура. Запазете уникалността на продуктите си като се доверите на надежден партньор, който защитава Вашите интереси с чрез иновативни концепции.

Производствени съвети
Философията, която се стреми да спазва “Пантелей Тошев” ЕООД е да изгражда здраво и постоянно партньорство с клиентите си. Именно поради тази причина нашите специалисти са готови да споделят своя опит за новостите при оптимизирането на производствените процеси. Друга основна наша задача е да създаваме продукти с дозировка и опаковка, която да бъде максимално лесна за работа и складиране.

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ
Ние се стремим да предложим високо и постоянно качество на всяка партида. С помощта на високотехнологично лабораторно оборудване и автоматизирани производствени линии, “Пантелей Тошев” ООД свежда възможностите за грешки дo минимум. Нашата компания работи в съответствие с принципите на „Тотално управление на качеството”.

Ние следваме международните стандарти на ISO 9001:2000 и превантивния контрол на риска на НАССР. Производствената ни политика включва внимателен анализ както на готовата продукция, така и на суровините вложени в нея. Годините натрупан опит ни помогнаха да изградим безупречни процедури за лабораторен контрол, които гарантират качеството на всяка доставка.

“Пантелей Тошев” ЕООД осъзнава факта, че качеството влияе директно върху представянето на продукта на пазара, от тук следва тясната му връзка с оценката, дадена от страна на клиента.

Поради тази причина компанията произвежда продуктите си чрез комбинация от последователни процедури, осигуряващи високо и постоянно качество на продукцията. Започвайки с внимателна селекция на доставчиците , преминавайки през прецизно производство, опаковане и дистрибуция. Ние поставяме фокуса върху качетсвения контрол, включващ безопасност както на храните, така и на околната среда.

“Пантелей Тошев” ЕООД подобрява качеството си на управление чрез стандарта ISO 9001:2000.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_9217 Feb. 02 22.39ScreenHunter_9230 Feb. 02 22.41ScreenHunter_9229 Feb. 02 22.41ScreenHunter_9228 Feb. 02 22.40ScreenHunter_9227 Feb. 02 22.40ScreenHunter_9226 Feb. 02 22.40ScreenHunter_9225 Feb. 02 22.40ScreenHunter_9224 Feb. 02 22.40ScreenHunter_9223 Feb. 02 22.40ScreenHunter_9222 Feb. 02 22.40ScreenHunter_9221 Feb. 02 22.40ScreenHunter_9220 Feb. 02 22.39ScreenHunter_9219 Feb. 02 22.39ScreenHunter_9218 Feb. 02 22.39ScreenHunter_9232 Feb. 02 22.46
КОНТАКТИ

“Пантелей Тошев” ООД – toshev-ltd.com
Адрес: с. Лозен 1151, общ. Столична, ул. “Съединение” №311
Тел.: 02 923 18 00
Факс: 02 978 52 50
E-mail: office@ toshev-ltd.com

Текст и изображения: toshev-ltd.com

За автора