ПЪРВОМАЙ БТ АД – Тютюневи изделия Първомай

ЗА НАС

ScreenHunter_28099 Sep. 01 13.25Фирмата ПЪРВОМАЙ БТ АД е разположена на територията на град Първомай, Област Пловдив. Дружеството е регистрирано през 2008 година с основен предмет на дейност, насочен за развитие в областта на : производство на висококачествени тютюневи изделия.
Дружеството е утвърден производител, добре познат в страната и чужбина, с качеството на продуктите и коректното отношение към своите клиенти.
Фирмата ПЪРВОМАЙ БТ АД разполага със специализиран работен екип , както и с всички необходими съоръжения за извършването на предлаганите услуги.

УСЛУГИ

Услугите, които предлага фирмата са :
– Tърговия с едролистни тютюни от сортовете “Виржиния” и “Бърлей”
– Търговия с тютюни спадащи към сортовете “Ориенталски” и по- специално сортовете “Басма”, “Крумовград” и “Джебел”
– Промишлена обработка на едролистни тютюни “Виржиния” и “Бърлей” и на “Ориенталски” тютюн
– Тоустиране на тютюн “Бърлей”
– Съхранение и транспорт на “Oриенталски” и едролистни тютюни
– Собствено производство на “Oриенталски” и едролистни тютюни

ПРОДУКТИ

Тютюневи жили
Тютюневи жили, тютюнев пул. Tърговия с едролистни тютюни от сортовете “Виржиния” и “Бърлей”. Търговия с тютюни спадащи към сортовете “Ориенталски” и по- специално сортовете “Басма”, “Крумовград” и “Джебел”. Промишлена обработка на едролистни тютюни “Виржиния” и “Бърлей” и на “Ориенталски”.
Стрипс от едролистни тютюни
Стрипс от едролистни тютюни
Суровина за тютюневата промишленост
– Тютюнев пул
Обезжилване на едролистни тютюни Преработка на ориенталски тютюни – кашони ;
– Тютюн Вирджиния на листа опаковка бала тонга
Виржиния на листа опаковка бала тонга ;

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_28095 Sep. 01 13.21ScreenHunter_28096 Sep. 01 13.22ScreenHunter_28097 Sep. 01 13.22
КОНТАКТИ

ПЪРВОМАЙ БТ АД – Тютюневи изделия Първомай
Адрес: гр. Първомай, ул. Омуртаг 1
Тел.: 0336 62 191
E-mail: btparv@ abv.bg

За автора