ПАРТНЕР ЖСП ЕООД – Строителна дейност Девня

ЗА НАС

^BAEAA8B7D3FC2179D09B4641B8CA6F36B424A4829A791406CE^pimgpsh_fullsize_distrПАРТНЕР ЖСП ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което се намира на територията на град Девня. Основната икономическа дейност на фирмата е насочена в бранш строителство.
Компанията е специализирана в извършването на следните дейности :
– проектантска и строителна дейност ;
– монтаж и ремонт на технологично оборудване ;
– производство на строителни материали ;
– инженерингова дейност.
ПАРТНЕР ЖСП ЕООД е фирма, която държи на качеството и коректните отношения с клиентите, ето защо разполага с квалифициран екип и богата материална база и оборудване. Главната цел на компанията е клиентите да са доволни, защото именно това е ключа към успешния бизнес.
ПАРТНЕР ЖСП ЕООД е дружество с наложени позиции, добре познато в своя бранш и предпочитано от редица клиенти и партньори.

Управител и едноличен собственик на капитала е господин ЖЕКО СТОЯНОВ ПОПОВ.

КОНТАКТИ

ПАРТНЕР ЖСП ЕООД – Строителна дейност Девня
Адрес: гр. Девня, ж.к. Река Девня, Стопански двор
Тел.: 0519 926 62
Факс: 0519/ 92232
E-mail: partnerjsp@partnerjsp-bg.com

За автора