„Пенков, Марков и партньори” – правни услуги

ЗА НАС

ScreenHunter_3745 Sep. 24 16.33„Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България.
При създаването си през 1990 г., веднага след демократичните промени в България, четиримата учредители практически дават правни съвети по всички стопански проблеми, възникнали за клиентите. Практиката показва, че не е достатъчно да се предоставят на клиентите общотеоретични съвети, а на базата на конкретното познаване на специфичните условия и стъпвайки върху богатия опит, следва да се изготви приложим в практиката съвет. Съвет създаващ сравнителни предимства пред конкуренцията.

С утвърждаването на свободните пазарни отношения, последователно се изграждат работни групи в отделните области на правото, които сега са включен в сферите на дейност.
Нашият екип съчетава спокойствието и дълбочината на опитните адвокати с желанието и търсенията на младите колеги, но винаги обединени от отдаденост към проблема и индивидуалния подход към клиента. Ние не се задоволяваме само да информираме и коментираме променящия се свят, а активно участваме в тези промени. Търсим винаги най-доброто решение, даващо отговор на предизвикателствата и отговарящо на конкретните нужди на клиента. Така се създава истинската услуга по мярка.

Ето защо нашите клиенти не получават първия възможен правилен съвет, а възможно най-добрия съвет, осигуряващ ефективност и пълен комфорт за всички.
Постигнатите от нас резултати, от основаването на фирмата досега, са основание да се наредим сред лидерите на пазара на правни услуги, служейки за пример на много други български правни фирми.

В богатата история на „Пенков, Марков и партньори” е вкоренена дългогодишната фирмена култура и традиции, изцяло посветени на нашите клиенти и предоставянето на качествени правни услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на клиентите.
„Пенков, Марков и партньори” е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008.

От 01.07.2011 г.адвокатското дружество вече е в нов офис с променена визия, подчинена на идеята за по-голяма диалогичност, съчетавайки арт-елементи, строгия делови етикет и най-съвременна мултимедия. Условията за уединяване в библиотека и релакс-пространства, в съчетание с цветовия фон, провокират всички сетива, освобождавайки огромен потенциал.

ФИРМЕНА КУЛТУРА

Постоянният стремеж за усъвършенстване, високата мотивация за работа, стриктните правила и стандарти, изградени във фирмата, категорично водят до утвърждаването на собствена фирмена култура.

Фирмената култура включва смелостта и решителността да се посочи най-правилният път, винаги се търси ново най-добро решение и така се създава истинска услуга по мярка, като по този начин се овладяват предизвикателствата на времето и промяната. Това означава да се разделим със стандартното мислене.

Адвокатите на PM&P винаги застават до клиента, когато той трябва да вземе решение и морално споделят отговорността. Това изисква лоялност, максимална отдаденост и мотивация на всички адвокати, както и добра обратна връзка както с клиентите, така и с мениджмънта.

Фирмената култура се заздравява и от това, че на нашите адвокати им е приятно да работят за своите клиенти, както и да сa част от екипа, като в това виждат големи възможности за професионално и човешко израстване.

Важна част от фирмената култура е и стремежът за създаване на отношения на уважение към всички звена в дружеството, чиято добра работа в крайна сметка е еднакво важна за общия успех и доброто обслужване. Затова PM&P държи на коректните и ангажирани отношения между всички колеги.

По-бързата адаптация към реалните нужди на клиентите се подкрепя и от постоянното развитие на отношения на съпричастност към социално-обществените проблеми и нуждаещите се, като това засилва качества като ангажираност и взаимопомощ, нещо толкова важно за добрата услуга.

От 2008 г. в PM&P е учредена специална награда, статуетка “Български лъв” с грамота, която се дава като признание и благодарност за изключителни постижения и особени заслуги на колеги и партньори, като по този начин оценяваме тяхната огромна мотивация.

ЦЕННОСТИ

Постоянният стремеж за развитие, огромните усилия за постигане на избраните цели, променящите се условия за живот и работа, като че ли посочват и пътя на израстване на адвокатското дружество.

Адвокатите в PM&P се стремят не само към това да бъдат добри професионалисти, но и хора, на които винаги може да се разчита.

Установяването на собствени фирмени стандарти и общи правила за поведение създават усещането за общност, за наличие на развита фирмена култура.

Това позволява всеки член на екипа да се приобщи към приетите от PM&P фирмени ценности, които да допринесат за още по-бързото развитие на дружеството.

  • За да си успешен, трябва да овладееш предизвикателствата на времето и промяната!
  • Намирането на необходимото нестандартно решение означава да се разделиш със стандартното мислене!
  • Успешното осъществяване на нови идеи изисква освен знания и опит, много смелост и решителност!
  • Възможността за всеобхватна правна услуга зависи от успешното обединяване на знания и опит в различните сфери на дейност!
  • Добрата вътрешна комуникация и отдадеността са предпоставки за създаване на доверие, взаимопомощ и  удовлетвореност на клиента!
  • Обществената ни ангажираност, във времена на промяна съществено стимулира собствената нагласа и мотивация! Адвокатите не се отличават само по тяхната професионална подготовка …
ДЕЙНОСТ

Постепенно в годините на прехода и установяването на свободните пазарни отношения в България, първоначално дори при липса на съответна изрична законова уредба, PM&P консултира чуждестранни и български клиенти при създаването на търговски дружества, холдинги, както и при утвърждаването на добри практики в областта на финансиранията, договорите за кредит, договорите за лизинг и др.

Гордост е, че PM&P участва в утвърждаването на европейските принципи и добри практики в областта на конкуренцията, забранените споразумения и защитата на потребителите.

В областта на информационните технологии и медиите PM&P е пионер при въвеждането на общи условия в защита на потребителите, в момент, когато те изобщо отсъстват. Същото се отнася и за областта на телекомуникациите, енергетиката и възобновяемите енергийни източници, като този подход води до включването на експерти на адвокатското дружество в работни групи в различни министерства и неправителствени организации за създаването на нови, хармонизирани с европейското законодателство закони. Това значително увеличава общото ниво на професионализъм и опит на екипа на PM&P.

Всичко това води до реалната възможност да се дават само конкретни и практически насочени съвети и цялостни консултации на клиентите на дружеството в съответните области. Правно организационното средство за това е създаването на специализирани работни групи в отделните сфери на дейност.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_3731 Sep. 24 16.30ScreenHunter_3744 Sep. 24 16.32ScreenHunter_3743 Sep. 24 16.32ScreenHunter_3742 Sep. 24 16.32ScreenHunter_3741 Sep. 24 16.31ScreenHunter_3740 Sep. 24 16.31ScreenHunter_3739 Sep. 24 16.31ScreenHunter_3738 Sep. 24 16.31ScreenHunter_3737 Sep. 24 16.31ScreenHunter_3736 Sep. 24 16.30ScreenHunter_3735 Sep. 24 16.30ScreenHunter_3734 Sep. 24 16.30ScreenHunter_3733 Sep. 24 16.30ScreenHunter_3732 Sep. 24 16.30
КОНТАКТИ

„Пенков, Марков и партньори” – правни услуги – penkov-markov.eu
Адрес: гр. София, жк. Изток, ул. “Тинтява” 13Б, ет.6
Тел: 02 971 39 35
Факс: 02 971 11 91
E-mail: lawyers@ penkov-markov.eu

Текст и изображения: penkov-markov.eu

За автора