“Пирдопинвест” ООД

ЗА НАС

screenhunter_43758-oct-17-20-35Фирмата е основана през 1994 г. под името „Пирдопинвест” ООД, като дружество с ограничена отговорност. Седалището й е в гр. Пирдоп, ул. „Славци” № 11. Регистрирана е във Фирмено отделение на Софийския окръжен съд по дело № 460 от 1994 г. При учредяването си дружеството се е представлявало заедно и поотделно от Йордан Димитров Биков и Пеню Димитров Балабанов. От 2002 г., с решение на Софийски окръжен съд, едноличен собственик и управител е Йордан Димитров Биков.

МАТЕРИАЛНА БАЗА:

Дружеството разполага с всякакъв вид съвременни технически средства, необходими за извършване на основните ù дейности, собствен бетонов възел, арматурен двор, кариера за добив на инертни материали, транспортни средства, пътно-строителна машини и др.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:

Фирма „Пирдопинвест” ООД е формирала екип от висококвалифицирани работници и специалисти с дългогодишен опит в основните строителни дейности. Дружеството е в партньорски отношения с водещи проектанти, инженери и консултанти по промишлено и гражданско строителство, В и К системи и технологии, пътното строителство и други области, по които е изпълнявала обекти.

СЕРТИФИКАТИ:

Фирмата е сертифицирана, притежава лиценз и отговаря на изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2000.
Вписана е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България. Съгласно Протокол № 23 от 01.02.2008 г. дружеството има право да изпълнява строителни дейности и от енергийната инфраструктура, както и строително-монтажни работи съгласно Националната класификация на икономическите дейности.

МИСИЯ:

Нашият бизнес е качественото и бързо строителство, отговарящо на всички съвременни норми и изисквания. Екипът на фирма „Пирдопинвест” е сработен, с висока професионална подготовка и възможности за взаимозаменяемост. Водещ мотив в работата на всеки негов член е правото на клиента да получи жизнена среда, предоставяща му отлични условия за работа, съчетани с модерен дизайн, комфорт, уют и изискан стил. Удовлетворението на нашите клиенти е най-добрата ни реклама.

ДЕЙНОСТИ

Фирмата се занимава със строителство на жилищни и обществени сгради, включително изработка и монтаж на PVC и AL дограма. Извършва строителство на стоманобетонни и метални конструкции, реконструкции и ремонтни работи, вътрешни и външни В и К инсталации от полиетилен и полипропилен, сухо строителство на стени и подове, окачени тавани, топлоизолации и декоративно осветление.
В предмета на дейност на дружеството влизат още вертикална планировка и благоустрояване на терени, пътища, озеленяване на площи и др. Извършва услуги по пробиване на отвори в стоманобетон и тухли, къртене на бетон и стоманобетон, рязане на асфалт и бетон с дебелина до 15 см., изработка на заготовки от арматура, предлага дърводелски услуги на фирми и граждани и др.
Фирмата реализира продажби на едро и дребно на всякакъв вид строителни материали от собствен магазин. Дистрибутор е на производствата на „БАУМИТ България” ЕООД (в т. ч. на „MUREXIN”), „ЕНБРА България ЕООД за продукти на „ЕКОПЛАСТИК” (полипропиленови тръби и фитинги, тръби за газобпреносими системи, битови водомери, газови бойлери и котли и др.), „ТЕРАЗИД” и др.
В производствената си дейност специалистите и работниците на фирмата използват саниращи мазилки, сухи строителни лепила, мазилки тип „Санова”; крайни покрития от силиконова мазилка и оцветители в 48 актуални и 141 стандартни цвята; мазилка и оцветители тип „Гранопор” в 48 актуални и 179 стандартни цвята, топлоизолационни интегриращи системи, фасадни профили и др.

ОБЕКТИ

В своята 14 годишна история „Пирдопинвест” ООД е извършило строителни и друг вид дейности на повече от 30 обекта, между които изграждане и довършителни работи на жилищен блок с магазини в кв. 87, гр. Пирдоп, преустройства и ремонтни дейности на ритуални зали в гр. Пирдоп и с. Душанци, ремонт на „Детско отделение” и частичен ремонт на „Хирургично отделение” на МБАЛ – Пирдоп, реконструкция на административни сгради, пречиствателна станция, цех „Сярна киселина”, „Електролитен цех”, „Металургично производство”, „Обогатителна фабрика и др. в Кумерио Мед – Пирдоп; изпълнение на обекти в „Елаците Мед” – с. Мирково и „Челопеч Майнинг” – с. Челопеч; довършителни работи на бизнес-центрове на М-tel в гр. Пирдоп и гр. Хисар; ремонт на сграда № 1 на Американски колеж – София и др.
В момента работници на дружеството изпълняват проекти за обособяване на нови офиси и за ремонт и възстановяване на помещения във фирма „Челопеч Майнинг” – с. Челопеч.

ГАЛЕРИЯ

screenhunter_43750-oct-17-20-28screenhunter_43751-oct-17-20-28screenhunter_43752-oct-17-20-29screenhunter_43753-oct-17-20-29screenhunter_43754-oct-17-20-29screenhunter_43755-oct-17-20-29
КОНТАКТИ

“Пирдопинвест” ООД – bkltd.com/
Адрес: гр. Пирдоп, обл. Софийска, бул. “Княз Александър Батенберг”, бл. 8
Тел.: 07181 88 89
Факс: 07181 88 64
Моб.тел.: 088 223 943; 088 223 942; 088 223 944; 088 223 945
E-meil: pinvest@ bkltd.com

Текст и изображения: bkltd.com/

За автора