ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СЛЪНЦЕ

ЗА НАС

screenhunter_43388-sep-28-15-24Китното селце Ловско е разположено в Североизточния регион на България, Община Лозница, Област Разград. В село Ловско се намира Производствена Кооперация Слънце. Кооперацията развива своята дейност в областта на селкоското стопанство. Занимава се със земеделие и животновъдство. Произвежда и търгува със земеделска продукция върху арендувани земи , също така с животинска продукция, тяхната преработка и реализация.

КОНТАКТИ

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СЛЪНЦЕ
Адрес: с. Ловско, Община Лозница, ул. Стара Планина 6
Моб.тел.: 0887 603 009; 0894 612 861
E-mail: slance_pk@ abv.bg

За автора