ППК ЗЕМЯ

ЗА НАС

ScreenHunter_42276 Jun. 29 22.36ППК “ЗЕМЯ” е производствено потребителна кооперация, която се намира в село Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе. Дружеството развива своята основна дейност в сферата на селското стопанство.

Дружеството е специализирано в отглеждането на зърнени, клубеноплодни, технически, фуражни култури и животновъдството. Извършва производство, преработка и реализация на земеделска и животинска продукция.

 

Председател :
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ВЕЧЕВ
Управителен съвет :
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ВЕЧЕВ
КАЛИНКА БИЛЧЕВА ВЕЛИКОВА
АНГЕЛ ЯНКОВ КОЛЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЦВЯТКОВ
НЕДЕЛЧО АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
СИМЕОНКА МИНЧЕВА БОДУРОВА
МИЛКА СТИЛИЯНОВА КЪНЕВА
ТОНКА АТАНАСОВА ВЕЛИКОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТРАНДАФИЛОВ
Подгласници в управителния съвет :
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОЧЕВ
ДИАНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
Контролен съвет :
ДАФИНКА ЦВЯТКОВА ВЕЛИКОВА
ЙОРДАН СТОИЛОВ ДАНЕВ
МАРИЯ ТОДОРОВА ДИНОВА

УСЛУГИ

В кооперацията се отглеждат следните култури :
– пшеница ;
– царевица ;
– слънчоглед ;
– ечемик ;
– овес ;
– рапица ;
– грах ;
Към момента дружеството отглежда около 250 крави, 100 юници и 500 броя телета.
ППК ЗЕМЯ извършва и производство и търговия с мляко, както и търговия на дребно.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_42270 Jun. 29 22.32ScreenHunter_42271 Jun. 29 22.32ScreenHunter_42272 Jun. 29 22.32ScreenHunter_42273 Jun. 29 22.32ScreenHunter_42274 Jun. 29 22.33
КОНТАКТИ

ППК ЗЕМЯ
Адрес: с. Екзарх Йосиф
Тел.: 08143 22 31
Моб.тел.: 0888 282 829

За автора