Правна кантора OMNIA

ЗА НАС

ScreenHunter_29979 Oct. 02 08.05OMNIA е млада и динамична правна кантора, събрала експерти от различни области на правото с богата практика във Франция, Германия, Русия и Англия. Ние приемаме предизвикателства с огромен диапазон, от процесуално представителство, правни консултации, становища и правни анализи до участия в безвъзмездни инициативи, целящи да подобрят средата за живот и труд в страната ни.
OMNIA има изградена мрежа от специалисти и партньори, от които черпи експертиза за да предложи компетентни решения във всяка ситуация. Ние предлагаме на нашите български и международни клиенти най-добрите практики в областта на правото. Съпътстваме Ви във всички стъпки по решение на казусите, като превръщаме лоялността и компетентното отношение в етичен закон на всекидневната ни работа.

Ние в OMNIA считаме себе си за постоянен генератор на идеи, винаги авангардни и добри ученици на най-добрите правни модели в света, но и практици при адаптирането им към нашата правна и социална среда.

ЕКИП

* Милан Зарев
е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски”. Основател и управляващ партньор в OMNIA. Има богат опит в областта на търговското, медийното и авторското право. Участник в множество международни правни проекти и инициативи във Франция и Германия. Ангажиран в редица инициативи за развитието на гражданското общество и подкрепа на младите хора в Бългaрия. Участвал в множество вътрешни и международни състезания по дебати, както и води цикъл от уроци по дебати в гимназии в 13 града в България.

* Виктор Серафимов
е завършил юридическото си образование в СУ „Св. Климент Охридски” като освен това има специализация по Английско и Европейско право в Университета Кеймбридж. Виктор е участвал в редица международни състезания по Европейско право и по Международно публично право, в това число:
– Central and Eastern European Moot Competition през 2009 г. в Украйна, от което получава Speakers Award;
– Telders International Law Moot Court Competition през 2010 г. в Холандия;
– Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition през 2011 г. в САЩ, в което е класира в Top 100 Speakers.
Виктор има значителен опит в областта на недвижимите имоти и вещното право, гражданско и търговско право, административното и данъчно право, както и международното частно и публично право.

* Екатерина Жилова
е завършила юридическия факултет в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Специализира в областта на търговското право, интелектуалната собственост, обществените поръчки и облигационното право.

УСЛУГИ

СПИСЪК УСЛУГИ

ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО
ВЕЩНО ПРАВО. ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИ ПРАВА. ПАТЕНТИ.
ДАНЪЧНО ПРАВО
МЕДИЙНО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО
БАНКОВО ПРАВО
КОНКУРЕНТНО ПРАВО
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
NON-PROFIT

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_29975 Oct. 02 08.01ScreenHunter_29976 Oct. 02 08.01ScreenHunter_29977 Oct. 02 08.01
КОНТАКТИ

Правна кантора OMNIA – omnia-bg.com
Адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Янтра“ №12, етаж 1
Тел.: 02 944 72 23
E-mail: info@ omnia-bg.com

Текст и изображения: omnia-bg.com

За автора