Преводаческа агенция Фейт-М

ЗА НАС

ScreenHunter_25708 Jul. 23 06.34Фейт-М е лицензирана преводаческа агенция, която предлага пълен комплект обслужване, свързано с всякакъв вид обработка на документи, като преводите и легализацията винаги са били сред приоритетните ни дейности.

Разчитаме на утвърдени в бранша преводачи, но през годините сме допринесли и за създаването на нови професионалисти. Документите, преведени и легализирани от Фейт-М, се ползват и признават в държавни и частни институции по целия свят.

Работим със специализирани преводачи за всички видове тематични текстове – научни и технически, икономически, правни, административни, лична кореспонденция и документи и много други.

От нас неизменно получавате качество, точност и експедитивност при изпълнение на поръчки от всякакъв обем.
Фейт-М предоставя и адекватни експертни консултации за всеки аспект на оформлението, превода и легализацията на всеки официален документ, за да бъде той признат във всяка държава.
Качество, компетентност и дискретност са трите ключови стандарта, с които не правим компромиси, и благодарение на които работим с нашите верни клиенти – физически и юридически лица от страната и чужбина.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фейт М ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Ангенция по заетостта.

УСЛУГИ

Преводи
Заверки и легализации
Всички преведени от Фейт-М документи се издават на бланка на фирмата с официалния и печат и удостоверение с подпис на преводача за точността на извършения от него превод.
При поискване от клиента, Фейт-М заверява документите в съответните институции, включително всички министерства, държавни агенции и териториални общински подразделения и в Консулски отдел на М-во на външните работи на Република България.
Според международните спогодби, всеки официален документ се счита за перфектно легализиран, ако носи заверка тип „Апостил“ от Консулски отдел.

Предпечат и оформление
Редакции, коректорски услуги
Реклама
Фейт-М, се занимава с изработка на всички видове рекламни материали-печати, визитки, брошури, флаери, календари и др.

РЕКЛАМНИ УСЛУГИ
 • Фирмени печати
 • Изработка на визитки
 • Фирмени и рекламни табели
 • Брошури
 • Флаери
 • Календари
 • Датници
 • Фактурници
 • Химикалки
 • Плакати
 • Покани за Вашите фирмени, сватбени или лични празненства
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
  • Компютърен набор и печат
  • Запис върху електронен носител
  • Сканиране и оптично разпознаване на текст
  • Разпечатване от електронен носител (CD, дискета или преносима USB-памет)
  • Компютърна обработка и преобразуване на файлови формати
  • Също така фирмата предлага куриерски услуги за фирми от провинцията на преференциални цени.
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_25700 Jul. 23 06.30ScreenHunter_25701 Jul. 23 06.30ScreenHunter_25702 Jul. 23 06.30ScreenHunter_25703 Jul. 23 06.30ScreenHunter_25704 Jul. 23 06.30
КОНТАКТИ

Преводаческа агенция Фейт-М – prevodi-faith.eu
Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев №6, вх. 2, ет. 1, стая 1
Тел.: 02 986 70 37; 02 986 32 74
Моб.тел.: 0887 922 343; 0887 922 343
Е-mail: faithmmv@ gmail.com

Текст и изображения: prevodi-faith.eu

За автора