Преводаческа агенция „ИМБА”

ЗА НАС

ScreenHunter_47664 Nov. 07 22.03Преводаческа агенция „ИМБА ” – гр. София е основана на бърз и надежден начин за превод и легализация на документи, сертификати, дипломи, договори, текстове, медицински, юридически и икономически документи .

Нашият екип от преводачи се стреми непрекъснато да подобрява способността си да предоставя на своите клиенти преводачески услуги с висок стил и гарантирано качество. Към всеки проект подхождаме индивидуално, съобразявайки се със специфичните нужди на клиента.!

Преводаческа агенция „ИМБА “ има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България, по силата на който сме лицензирани да извършваме легализации и заверки на всякакъв вид документи.

Предоставяме писмени преводи и легализации от и към над 30 световни езика. Непрекъснатото увеличаване на предлаганите езици и директните преводи от чужд към чужд език ни помагат в по-голяма степен да отговорим на нуждите на нашите клиенти.

УСЛУГИ
  • Преводи
  • Легализация
  • Устен превод

От първостепенна важност за Преводаческа агенция „ИМБА е да предостави на клиентите си цялостно обслужване в областта на превода и легализацията на документи:

• квалифицирани преводи;
• заверка на документи във всички български институции и в чуждестранните представителства и консулства в РБ;
• легализация на документи в Дирекция „Консулски отношения“ при МВнР;
• доставка на готовите документи чрез куриер.

Целта ни е да облекчим максимално клиентите си в административното оформяне на техните поръчки.

Предлагаме и вариант за безплатно взимане и доставяне на документи „ От врата да врата“.

Отстъпки при преводи и легализация:

Предлагаме отстъпки за обемни поръчки

Ако сключите договор за сътрудничество с нас, ние ще работим с Вас на преференциални цени.

ПРЕВОДИ

Документи – писмен превод:

• Граждански документи – дипломи, удостоверения, свидетелства, приложения, декларации, препоръки, атестации, автобиографии и други;
• Технически – спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация;
• Тръжна документация – сертификати за произход и качество;
• Юридически – договори, устави, меморандуми, нотариални актове, съдебни решения (развод, осиновяване), протоколи и други;
• Икономически – баланси, отчети, анализи;
• Медицински – медицински дипломи, приложения, академични справки, удостоверения, учебни програми, сертификати, научни статии, епикризи, решения ТЕЛК, имунизационен паспорт и други;
• Материали в PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, PPT, TXT, JPEG, TIFF, JPG и други файлови формати;
• Рекламни – брошури, менюта, анотации, рекламни текстове;
• Превод на интернет страници – след договаряне;
• Лична кореспонденция;
• Материалите за превод се разпределят според съответната квалификация и опит на преводача или превода се изготвя от преводач и консултант.

Устен превод

• Симултанният превод е превод в момента на говоренето. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Голямото натоварване и отговорността, породена от непрекия контакт между говорещия и преводача, налагат този превод да се извършва от екип от двама преводачи. Цената се определя на ден, за екипа.
• Консекутивният превод е с изчакване. Ако се говори 5 минути, трябва да се предвидят и 5 минути за превод. Не изисква специална техника. Цената се определя на час, за един или двама преводачи, в зависимост от естеството на работната среща.
• Придружаването не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Цената се определя на час, за един преводач.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_47660 Nov. 07 21.55ScreenHunter_47661 Nov. 07 21.55ScreenHunter_47662 Nov. 07 21.56
КОНТАКТИ

Преводаческа агенция „ИМБА” – translatebg.eu
Адрес: гр. София, ж.к Лозенец, бул. Черни Връх 35, Търговски център “ Кричим“, ет.2 офис №10
Моб.тел.: 0885 242 666; 0899 717 766
E-mail: imba@ abv.bg

Текст и изображения: translatebg.eu

За автора