„Профилинк“ ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_23494 Jun. 18 14.35Партньорство

Чрез благонадежност, доверие и съдействие ние изграждаме основата на нашия успех, а това е именно партньорството. Така ние и нашите партньори заедно се движим напред. Защото само чрез коректно и дългосрочно сътрудничество може да се породи истинският успех с тенденцията за растеж.

Качество

Фирма PROFILINK е заложила на качеството като стратегия за бъдещо развитие. За постигането на целта, ние използваме най-модерната апаратура и технология на всички нива от производствения процес. Този факт ни дава увереност да твърдим, че всички продукти отговарят на най-високите изисквания за качество.

Оптимизация

PROFILINK постоянно обновява и развива своите фирмени елементи. Така сме винаги добре подготвени за всички предизвикателства – от последната технология в производството до най-модерните тенденции на пазара.

Политика по качеството „Профилинк“ ООД – 2015 г.

Стратегически цели на „Профилинк“ ООД (2015 г. – 2020 г.)

ПРОИЗВОДСТВО
Капацитет
Качеството на предлаганите продукти и коректните партньорски взаимоотношения са в основата на нашия успех. Тази доказана формула днес нарежда фирма PROFILINK между най-големите и уважавани фирми в Европа за производството на PVC профили за прозорци и врати.
Така тенденцията за разрастващ се пазарен дял е съчетана със силното развитие на производственият капацитет.

Логистика
Ние знаем, че за нашите партньори е от ключова важност техните поръчки да бъдат изпълнени експедитивно и в срок. В отговор на това ние сме инвестирали в развитието на сериозна логистика и отговорен екип.
Гъвкавостта, бързината и точността при изпълнението на поръчките е голямо предимство за нашите партньори.

Екструдери
Нашите екструдерни машини за PVC профили са на водещи фирми в бранша. Тези високотехнологични машини позволяват прецизност на технологичния процес при екструдирането на PVC профили, както и голяма производствена мощ.

Линии и инструменти
Линиите и инструментите, използвани за оформяне и калибриране на PVC профилите, са изработени от лидерите в бранша. Те са гарант, че нашите PVC профили са с постоянно високо качество – потвърдено от строгия качествен контрол.

Автоматизирана миксираща система
Нашата модерна автоматизирана система за миксиране и транспортиране ни дава възможност да контролираме с компютърна прецизност смесването на компонентите, които влизат в състава на PVC профилите. Така ние гарантираме, че качеството на продуктите PROFILINK е винаги на най-високо ниво и има проследимост на процеса от доставките и смесването на суровините до експедицията на готовия продукт до клиента.

Суровини
Без качествени суровини нашите продукти никога нямаше да имат репутация на качествен и надежден продукт. Факт е, че наши партньори са най-големите и престижни заводи от химическата промишленост в Европа.

Персонал
За да постигнем днешните резултати, разчитаме на отговорен и високо-квалифициран екип, който следи и подсигурява безпогрешното изпълнение на всички дейности, за да пристигне при Вас един наистина качествен продукт.

КОНТРОЛ
Като допълнителна гаранция за клиентите си PROFILINK следва вътрешно-фирмен стандарт, базиран на международния стандарт RAL.

Проверките за качество които се извършват в лабораториите на PROFILINK се разделят от три фази

входящ контрол на суровините
текущ контрол на производственият процес
изходящ контрол на готовата продукция
Само продукти, които са минали успешно през всички тестове и отговарят на международните стандарти, се експедират към нашите клиенти.

Входящ контрол
За да осигурим масксимална прецизност при изработването на PVC профили, ние следим всички показатели на използваните суровини. Следователно производственият процес е калибриран за перфектно качество.

Текущ контрол
Производственият процес се следи с голямо внимание, като на кратки интервали се тества всеки продукт. Така ние можем да отреагираме бързо, дори и при минимална промяна в параметрите на продукта. Това дава увереност на нашите парньори, че всеки продукт, произведен от PROFILINK, винаги отговаря на най-високите изисквания за качество.

Изходящ контрол
Преди продукт да замине за крайната си дестинация, той преминава последен одит, като се тестват неговите параметри за качество, здравина и издържливост под екстремни обстоятелства.
Така всеки един продукт, напуснал нашата производствена база, се придружава от сертификат за успешно преминаване на строгия качествен контрол, наложен от фирма PROFILINK.

ПРОДУКТИ
  • Прозоречни системи
  • Системи за входни врати
  • Допълнителни профили
  • Слънцезащитни системи
  • Облицовки
  • Цветови възможности
  • Гранулат
  • Профили по поръчка
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_23485 Jun. 18 14.25ScreenHunter_23486 Jun. 18 14.25ScreenHunter_23487 Jun. 18 14.25ScreenHunter_23488 Jun. 18 14.25ScreenHunter_23489 Jun. 18 14.25ScreenHunter_23490 Jun. 18 14.25ScreenHunter_23491 Jun. 18 14.25
КОНТАКТИ

„Профилинк“ ООД – profilink.bg
Адрес: гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 55
Тел.: 032 600 700
Факс: 032 600 900
E-mail: office@ profilink.bg

Текст и изображения: profilink.bg

За автора