“Профит Хаус” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_4079 Jun. 10 17.09Фирма Профит Хаус ООД има удоволствието да Ви предложи широка гама услуги в областта на официалните преводи и легализация, осигурителни и административно-правни услуги.
Услугите на фирма са насочени както към чужди дипломатически мисии в България, неправителствени организации, утвърдени компании от средния и големия бизнес, така и за новостартиращи фирми и физически лица.
Дългогодишното професионално сътрудничество на съдружниците ни с висококвалифицирани специалисти – адвокати, нотариуси, данъчни консултанти, експерти от НАП и НОИ, максимално повишава ефективността на предлаганите от нас услуги.

Ценовата политика на фирмата е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите цели и възможности.
Ние се стремим да организираме дейността си по начин, който да позволява на клиентите ни по всяко време да имат достъп до нашите услуги.

Служителите ни са на расположение на клиентите от 9.00 до 17.00 часа в офиса ни на бул. Васил Левски, 35А. Молим предварително да се свържете с нас, за да уточним времето на срещата чрез имейл profit_house@abv.bg или по телефона. Извън работно време /включително почивни и празднични дни/ може да се свържете с нас чрез имейл profit_house@abv.bg или на дежурния мобилен телефон +359885250661.

ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Профит Хаус ООД е лицензирана агенция за преводи и легализации към Консулски отдел на Министерството на външните работи на Република България с договор №1853/21.12.2012. Обслужва както корпоративни клиенти, така и частни лица.

• Официални преводи от и на всички чужди езици

• Експресни писмени преводи

• Заверка и легализация на лични и фирмени документи според българските национални правни наредби и международните стандарти в Консулски отдел на МВнР, всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
Екипът на фирмата се състои от висококвалифицирани „заклети” преводачи с богат опит в различни области на превода – право, икономика, финанси, счетоводство, енергетика, наука и иновации, техника, медицина, фирмени документи и кореспонденция . Всеки превод и легализация, извършен от нас, Ви гарантира пълна конфиденциалност.

При допълнително споразумение – приемаме и доставка на документи за превод и легализация от врата до врата. Приемаме поръчки от страната и чужбина и осигуряваме изпращане на желаните документи обратно на посочения адрес.

ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ
Трудово – правни отношения и социално осигуряване

• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
• Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и подаване на уведомления по чл.62 за регистрация на трудови договори в ТД на НАП
• Изготвяне на граждански договори, изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки
• Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на социални и здравни осигуровки, болнични, отпуски, обезщетения
• Изготвяне на платежните документи за месечни осигуровки и данъци
• Представяне на информация за осигурените лица /декларации обр.1 и обр.6/ в ТД на НАП
• Изготвяне на справки и отчети
• Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителни книжки в НОИ
• Изготвяне на УП1, УП2, УП3 за пенсиониране
• Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнени, декларации, удостоверения
• Поддържане на трудови досиета на служители

Пенсионни услуги и консултации

• Консултации относно оптимизация на началната дата на отпускане на пенсия и избор на варианта за определяне на размера на пенсията
• Преглед и проверка на всички документи за осигурителен стаж и доход при пенсиониране
• Издирване на стаж за пенсиониране от закрити фирми
• Попълване и комплектоване на документи за пенсиониране
• Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии
• Консултации по право на придобиване на пенсия по международен договор и попълване на заявления за легализиране на стаж в чужбина

АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРАВНИ УСЛУГИ
Данъчно-правни услуги и консултации

• Определяне размера на дължимите данъци от чуждестранни лица, подаване на искане за Удостоверения за платени данъци от чуждестранни физически лица по чл.58 от ЗДДФЛ
• Услуги и консултации относно Закона за местните данъци и такси – изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за придобито движимо имущество, Декларации за данък дарение, Декларации за данък наследство
• Услуги и консултации относно Закона за данъците върху доходите на физическите лица – определяне и деклариране на авансов данък от различни видове доходи, определяне размера на патентен данък, попълване на данъчни декларации
• Услуги и консултации относно Закона за корпоративното подоходно облагане

Административни услуги

• Издаване на актуално състояние от Търговски Регистър
• Издаване на документи за наличие/липса на данъчни задължения на физически и юридически лица
• Вписване на промени в Търговски Регистър
• Публикуване на годишни отчети в Търговски Регистър
• Изготвяне на пълномощни
• Изготвяне на договори за заем, наем, услуги
• Откриване и закриване на банкови сметки

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ
• Регистрация на еднолични търговци и дружества – ЕТ, ООД, ЕООД, АД
• Регистрация на фондации и дружества с нестопанска цел
• Регистрация на търговски представителства и клонове на български и чуждестранни предприятия
• Дистанционна регистрация на фирми
• Регистрация на фирма на чуждестранно лице

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4076 Jun. 10 17.04ScreenHunter_4076 Jun. 10 17.05ScreenHunter_4077 Jun. 10 17.05ScreenHunter_4078 Jun. 10 17.05
КОНТАКТИ

“Профит Хаус” ООД – profithouse.net
Адрес: гр. София, бул.Васил Левски, 35А (срещу Британската Резиденция)
Тел.: 02 421 95 81
Моб.тел.: 0885 250 661
Е-mail: profit_house@abv.bg

Текст и изображения: profithouse.net

За автора