РАДУЛОВ ЕООД – Безалкохолни напитки

ЗА НАС

ScreenHunter_14669 Apr. 09 00.37Фирма РАДУЛОВ ЕООД е основа-на през 1992 г. в Стара Загора. Цикълът на производство е зат-ворен, организиран от издуване-то на всички видове РЕТ бутилки до производството на крайният продукт – в съответсвие с въве-дената НАССР система. Което позволява да предложим на наши-те външнотърговски партньори и производство на техни марки напитки.
Марката РАДУЛОВ се продава в цялата страна чрез изградена дистрибуторска мрежа както и в Гърция, Кипър, Унгария, Швеция.
Качеството и иновации на евро-пейско ниво за потребителя е во-дещата амбиция на РАДУЛОВ.
Първи в България започва произ-водство на Енергийни напитки, а признание за нивото на марката РАДУЛОВ е членството в Клуба на световните търговски лидери и призовете от Бейрут, Женева, Париж и София.

Фабриката е разположена на площ от 24 000 м2
Целия производствен цикъл на истинността на продуктите се напълно организиран от автоматични производствени линии за пълнене, опаковане, етикетиране, пастьоризация, хомогенизация и формирането на всички видове РЕТ бутилки.
Фирмата разполага с модерна лаборатория, която непрекъснато контролира микробиологичната стабилност на продукцията.

ПРОДУКТИ
  • Негазирани
  • Газирани
  • Енергийни
  • Води
  • Студен чай
  • Детски сокове
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_14651 Apr. 09 00.29ScreenHunter_14666 Apr. 09 00.31ScreenHunter_14665 Apr. 09 00.31ScreenHunter_14664 Apr. 09 00.31ScreenHunter_14663 Apr. 09 00.30ScreenHunter_14662 Apr. 09 00.30ScreenHunter_14661 Apr. 09 00.30ScreenHunter_14660 Apr. 09 00.30ScreenHunter_14659 Apr. 09 00.30ScreenHunter_14658 Apr. 09 00.30ScreenHunter_14657 Apr. 09 00.30ScreenHunter_14656 Apr. 09 00.30ScreenHunter_14655 Apr. 09 00.30ScreenHunter_14654 Apr. 09 00.29ScreenHunter_14653 Apr. 09 00.29ScreenHunter_14652 Apr. 09 00.29
КОНТАКТИ

РАДУЛОВ ЕООД – Безалкохолни напитки – radulov-bg.com
Адрес: гр. Стара Загора, кв. Индустриален
Тел./Факс: 042 603 219
Е-mail: radulov_eood@ abv.bg

Текст и изображения: radulov-bg.com

За автора