Регионален Исторически музей – Разград

ЗА НАС

ScreenHunter_5488 Oct. 19 15.26Началото на Разградския исторически музей е поставено от родолюбивия общественик, местен училищен инспектор, по-късно академик в областта на природните науки Анание Иванов Явашов. През 1887 година той провежда първите разкопки в западната част на Хисарлъшката крепост (Абритус). С откритите археологически находки Явашов урежда същата година музейна сбирка в старата сграда на местната мъжка гимназия. Ето защо 1887 е годината, в която се поставя началото на музейното дело в Разград. На 19.03.1922 година, в училище “Св.Св. Кирил и Методий” /сега Художествена галерия/, по инициатива на Анание Явашов се свиква Общо събрание на родолюбиви българи, предимно учители и се учредява Разградското археологическо дружество. Дружеството си поставя за цел: “издирването, съхраняването и изучаването старините в Разград и околията и да буди интерес към тях сред населението”. Десетилетия наред то е основния двигател за изучаване миналото на Разград и Разградски район. Така започва целенасочено проучване на миналото на Разградския край, което полага основите за бъдещото съществуване на сегашния музей.

ЕКСПОЗИЦИИ

Археологическата експозиция е построена на тематико-хронологически принцип, обхващащ движими паметници от най-ранно засвидителстваната епоха в Лудогорието – късния палеолит – до края на Второто българско царство.
Обособени са пет главни теми, съответстващи на главните етапи от развитието на човешкото общество.
Всяка от тези главни теми е представена чрез няколко подтеми, характеризиращи отделните етапи на съответната епоха.
През 1 в.н.е., върху руините на тракийско селище римските завоеватели построяват военен лагер, превърнал се по-късно в едно от най-значимите селища в провинция Долна Мизия – Абритус. Античните автори споменават Абритус основно във връзка с битката, състояла се в неговата околност през 251 година и завършила с разгром на римските войски от нахлулите готи и убийството на император Траян Деций. В началото на IV в.н.е, при император Константин I Велики (306 -337 г.) градът е укрепен с дебела крепостна стена, обхващаща площ 14 хектара, с четири крепостни порти и тридесет и пет кули. Въпреки това той нееднократно е разрушаван при нападенията на варварски племена – готи (376-378 г), хуни(447 г.) и от авари и славяни (586 г.) През периода на късната античност , след налагането на християнството за официална държавна религия, градът е известен като седалище на епископ. В средата на VI в.н.е. градът е обект на възстановителната дейност на император Юстиниан Велики (527 -565 г). Градът окончателно загива в края на VIв.н.е.

Експозицията представя традиционната култура на най-характерната местна етнографска група – “капанци”.
Разкриват се елементи от древни календарни и семейни празници и обичаи. Представят се различни вярвания за здраве, дълголетие, плодородие и щастие. Легендите и преданията от Лудогорието ни пренасят в епохата на създаване на Дунавска България / VII в. / и представят местното капанско население като потомци на прабългарите. За произхода на името капанец съществуват различни обяснения, които имат предимно легендарно-митологичен характер. То се свързва с черната капковидна шевична украса от женските ризи, с “капите” / калпаците /, носени от мъжете и с езическите храмове – “капища”. Популярни са преданията за капана, организиран от българите на византийската императорска войска през 811г. и за “закапанените”/ заточените / последователи на върналите се към езичеството наследници на княз Борис. Името капанец се споменава за първи път в регистър от ХVII век,отнасящ се за село Равно, Разградско.

Kъща – музей “Станка и Никола Икономови” е открита на 17 април 1980 г. Експозицията, уредена в дома на двамата възрожденци, се състои от фотодокументална част и приблизителна възстановка на бита на семейство Икономови. В първото помещение са експонирани фоторепродукции на портрети и картини, факсимилета на документи, отразяващи живота и дейността на двамата просветители,ксерокопия на книгите им “Земледелие”, “Две прикаски за славните жени и за Аза человекомразеца” и “Ерминия” – ръководство за обучение по взаимоучителната метода. Във второто помещение са показани предмети и лични вещи от всекидневния бит на Икономови, а в следващото е направена възстановка на гостната.

Известният български пианист и композитор Димитър Ненов е роден в Разград на 1 януари 1902г. Музейната експозиция е открита в родната му къща през м.май 1992г. В нея се съхраняват архивни документи и снимки за живота на артиста, единственият запазен запис от негово изпълнение на Концерт за пиано в ла мажор от Лист, издания, копия и оригинали на негови творби, спомени на негови ученици. Музеят разполага и с малка концертна зала, където целогодишно се организират камерни концерти, изложби и срещи. От 1993г. къща-музей “Д.Ненов” е един от организаторите на “Национален конкурс за млади пианисти”, от 2001г. – международен.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
  • Археологически резерват “Абритус”
  • Гимназията
  • Момина чешма
  • Джамията “Ибрахим паша”
  • Мавзолеят на Освободителите
  • Паметник на загиналите във войните
  • Храм “Св. Николай Чудотворец”
  • Часовниковата кула
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5461 Oct. 19 15.18ScreenHunter_5476 Oct. 19 15.20ScreenHunter_5477 Oct. 19 15.20ScreenHunter_5478 Oct. 19 15.20ScreenHunter_5479 Oct. 19 15.20ScreenHunter_5480 Oct. 19 15.20ScreenHunter_5481 Oct. 19 15.20ScreenHunter_5482 Oct. 19 15.20ScreenHunter_5483 Oct. 19 15.20ScreenHunter_5484 Oct. 19 15.20ScreenHunter_5485 Oct. 19 15.20ScreenHunter_5486 Oct. 19 15.21ScreenHunter_5475 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5474 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5473 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5462 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5463 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5464 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5465 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5466 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5467 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5468 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5469 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5470 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5471 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5472 Oct. 19 15.19ScreenHunter_5488 Oct. 19 15.26
КОНТАКТИ

Регионален Исторически музей – Разград – abritvs.atspace.com
Адрес: гр. Разград, бул. Априлско въстание 70
Моб.тел.: 0878 901 430; 0878 901 432; 0878 901 431

Текст и изображения: abritvs.atspace.com

За автора