Регионален Исторически музей – Разград

ЗА НАС

МУЗЕЙ АБРИТУС
Регионалният исторически музей се намира на 2 км източно в покрайнините на гр. Разград. В обособения тук Музеен парк са разположени: Приемен център, административна сграда, археологическа експозиция, лапидарна експозиция на открито, Интерактивен музей и късноантична крепост Абритус. В квартал „Вароша” се намират Етнографският музей, Къща музей „Станка и Никола Икономови”, Къща музей „Димитър Ненов” и Къща музей „Акад.Анание Явашов”.
АКАД.АНАНИЕ ЯВАШОВ

Основоположник на археологическото и музейното дело в Разград е видния естественик, любител-археолог и историк, музеен, културен и просветен деец, преводач и общественик, неуморен и ревностен изследовател на археологията и историята на Разградския край акад.Анание Явашов. През 1887 г. той провежда първите археологически разкопки в западната част на Хисарлъшката крепост (Абритус). С откритите находки Явашов урежда същата година музейна сбирка в сградата на местната мъжка гимназия. На 19.03.1922 г., в училище „Св.св.Кирил и Методий” (сега Художествената галерия ), по инициатива на А.Явашов се свиква Общо събрание на родолюбиви българи, предимно учители и се учредява Разградското археологическо дружество. Дружеството си поставя за цел: „ издирването, съхраняването и изучаването на старините в Разград и околията и да буди интерес към тях сред населението”. Десетилетия наред то е основния двигател за изучаване миналото на Разград и неговия район. Така започва целенасочено проучване на миналото на Разградския край, което полага основите за бъдещото съществуване на сегашния музей.

ЕКСПОЗИЦИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯАРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ – БУЛ. „АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ” № 70
Археологическата експозиция “Следи от древността” е построена на тематико-хронологически принцип, обхващащ движими културни ценности от най-ранно засвидетелстваната епоха в Лудогорието – късния палеолит – до края на Второто българско царство. Движимите културни ценности експонирани тук са обособени в пет главни теми, съответстващи на главните етапи от развитието на човешкото общество. Темата “Най-древните общества” обхваща периода на късната старокаменна епоха (палеолит) (40000-10000 г.пр.Хр., новокаменната (неолит )- 6400-5000 г.пр.Хр.и каменно-медната (енеолит) – 5000-4000 г.пр.Хр. Акцент в темата “Бронзовата металургия” (XVIII-XII в.пр.Хр.) е най-голямата колективна находка от каменни калъпи на Балканския полуостров. Находката е намерена в землището на с.Побит камък, Разградско. До нас са достигнали частично ли напълно запазени 22 леярски форми, предназначени за отливане на 31 бронзови предмета, един капак и три заготовки за изработката им-общо 41 предмета. Друга находка с изключителна научна стойност е откритата през пролетта на 1963 г. в с.Черковна, Разградско колективна находка от 8 керамични съда. Находката от Черковна е приета в литературата за епонимна за края на късната бронзова епоха – кр. на XIV-XIII в.пр.Хр. Акцент в темата „Епохата на желязото – XII-I в.пр.Хр.” са оригиналните движимите културни ценности открити в тракийската царска гробница (първата половина на III в.пр.Хр.), част от източния могилен некропол край с.Свещари, Разградска област. Това е царска гробница, в която вероятно е погребан гетският владетел Дромихед. В нашия музей се съхранява и едно уникално произведение на тракийската торевтика – протоме (предна част) на безсмъртния крилат кон, познат в гръцката митология с името Пегас, изработен от самородно злато 23,65 карата, с общо тегло 475 гр. – IV-III в.пр.Хр. Темата “Антична култура” (I-VI в.) представя богатата материална и духовна култура на древния Абритус. Темата “Българската държава”( IX-XIV в.) представя находки от ранносредновековното селище върху руините на Абритус и находки от Второто българско царство.

ЛАПИДАРНА ЕКСПОЗИЦИЯ НА ОТКРИТО

ЛАПИДАРНА ЕКСПОЗИЦИЯ – БУЛ. „АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ” № 70
В музейния парк са организирани два лапидария, в които са експонирани ок.80 паметника: епиграфски – посветителни и надгробни и архитектурни.

 

 

ИНТЕРАКТИВЕН МУЗЕЙ – БУЛ. „АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ” № 70

ScreenHunter_466 Apr. 15 20.29
В рамките на Музейния парк е разположен Интерактивен музей свързан с живота в Римската империя. В музея по иновативен метод е организирана интерактивна експозиция в 12 зали. „Археология – откриването на Абритус” е първата зала, в която посетителят влиза. Целият под е стъклен, покрит с фолио, върху което е отпечатана картата на Абритус с откритите до момента сгради. Подът лежи върху метална скара имитираща археологическа мрежа. Върху 7 от квадратите са разположени паралелопипеди с различна височина, в които могат да се видят снимки на различни находки, планове и разрези на археологически структури. Тук намират място и учените допринесли за откриването на града. Предвидено е и пространство за малките археолози АБбритус. Тематичен филм разказва историята на откриване на късноантичната крепост. Във втората зала – „Лаборатория –открито в Абритус” тематичен филм разказва за най-интересните открития в града. Тук посетителят научава за работата на археолозите, може да си отсече сам монета, да подреди пъзел на известна сграда от римската епоха и да се запознае с макета на крепостта Абритус. В залата „Монетното обръщение” , чрез тематичен филм и слайд шоу посетителят научава за откритото в Абритус най-голямо златно монетно съкровище от 835 златни монети – солиди от V в. с общо тегло от 4 кг. В залата е представена и римската борса, монетната циркулация на късноантичния Абритус, стойността на парите и т.н. Разбира се има и компютърна зала за най-малките. В малката зала “Абритус в римския свят” е мултимедийната експозиция – пространство за излъчване на прожекции на филми, като за зрителските места са използвани стъпалата, върху които са поставени възглавници от еко кожа. В Интерактивния музей се намира и залата за временни експозиции. От 2018 г. в тази зала е подредена изложбата «С колесница през Европа».В нея са представени резултатите от интензивните проучвания на проф. Диана Гергова през последните години в ИАР «Сборяново».
На второ ниво са представени темите:»Връщане към миналото на Абритус», «Ежедневието в Абритус» и «Как протича един ден в Абритус». В залата «Мода от Абритус. Красотата на гражданите на Абритус» посетителите научават чрез тематичен филм и експонати информация за облеклото и модата в Рим. Има възможност за облечане копия на дрехи, които римляните са носели-дамски и мъжки и възможност за фотографии. В една от залите е обособена таберна – мястото където всяка сутрин се събирали гражданите на Абритус. В залата „Архитектура и строителство” са представени принципите на изграждане на античния и късноантичен римски град. Обяснени са и показани основните термини в архитектурата, устройството на основните обществени сгради. В зала „Религии” са представени основните гръцки и римски богове, както и информация за християнството. Коридорът на второ ниво също е част от експозицията на Интерактивния музей. Тук са представени различни любопитни факти от живота в империята. Интерактивният музей разполага и с многофункционална зала за провеждане на различни събития, конференции, научни семинари, работилници и др.

КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД АБРИТУС

КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД АБРИТУС – БУЛ. „АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ” № 70

През 1952 г. започва изграждане на Пеницилинов завод върху територията на западната част на Хисарлъшката крепост. При изкопните дейности работниците попадат на масивни зидове и находки. Същата година започват мащабни археологически проучвания в крепостта. Те продължават до 1976 г. След откриване на варовиков жертвеник с латински надпис в една римска сграда върху Хисарлъшката крепост през 1954 г. става ясно името на дълго търсения кастел Абритус. Античните автори споменават Абритус във връзка с битката, състояла се в неговата околност през 251 г. и завършила с разгром на римските войски от нахлулите готи и загиването на император Траян Деций и неговия син Херений Етруск. В нач. на IV в.н.е., при император Константин I (306-337) започва изграждането на късноантичната крепост Абритус. Градът е укрепен с дебела крепостна стена, обхващаща площ 14 хектара, с четири крепостни порти и тридесет и пет кули. Въпреки това той нееднократно е разрушаван при нападенията на варварските племена – готи (376-378 г.), хуни (447 г.) и от авари и славяни (586 г.). През периода на късната античност, след налагането на християнството като официална държавна религия, градът е известен като седалище на епископ. В средата на VI в. градът е обект на възстановителните дейности на император Юстиниан Велики (527-565). Абритус окончателно загива в края на VI в. От 1990 г. археологическите проучвания са подновени и продължават и до днес. Реставрирани и консервирани са крепостната система, няколко обществени и жилищни сгради. Чрез обособените няколко туристически маршрути и аудиогидове посетителят може да разгледа цялата крепост с експонираните обекти в нея.

 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – УЛ. „АНТИМ I” № 9
В една от възрожденските къщи в кв. „Варош” е представена духовната и материална култура на етнографската група „капанци” населяваща няколко села в Разградско. Показани са елементи от древните календарни и семейни празници и обичаи. Представени са различни вярвания за здраве, дълголетие, плодородие и щастие. Легендите и преданията от Лудогорието ни пренасят в епохата на създаване на Дунавска България /VII в./ и представят местното капанско население като потомци на прабългарите. За произхода на името капанец съществуват различни обяснения, които имат предимно легендарно-митологичен характер. То се свързва с черната капковидна шевична украса от женските ризи, с „капите” /калпаците/, носени от мъжете и с езическите храмове – „капища”. Популярни са преданията за капана, организиран от българите на византийската императорска войска през 811 г. и за „закапанените” /заточените/ последователи на върналите се към езичеството наследници на княз Борис. Името капанец се споменава за първи път в регистър от XVII век, отнасящ се за с. Равно, Разградско.

 

 

КЪЩА МУЗЕЙ СТАНКА И НИКОЛА ИКОНОМОВИ

КЪЩА МУЗЕЙ „СТАНКА И НИКОЛА ИКОНОМОВИ” – УЛ.”СВ.КЛИМЕНТ” № 7

Експозицията, уредена в дома на двамата възрожденци, се състои от фотодокументална част и приблизителна възстановка на бита на семейство Икономови. В първото помещение са експонирани фоторепродукции на портрети и картина, факсимилета и документи, отразяващи живота и дейността на двамата просветители, ксерокопия на книгите им „Земеделие”, „Две прикаски за славните жени и за Аза человекомразеца”, „Ерминия” – ръководство за обучение по взаимоучителната метода. Във второто помещение са показани предмети и лични вещи от всекидневния бит на Икономови, а в следващото е направена възстановка на гостната.

 

 

КЪЩА МУЗЕЙ ДИМИТЪР НЕНОВ

КЪЩА МУЗЕЙ „ДИМИТЪР НЕНОВ” – УЛ.АНТИМ I № 22
Идеята за уреждане на музей в родната къща на композитора, пианиста, педагога и архитекта Димитър Ненов възниква през далечната 1977 г. по време на първите Музикални дни в Разград, носещи неговото име. Това е къщата, в която Димитър Ненов прекарва първите седем години от живота си. Семейството живее тук под наем, /тъй като бащата, генерал Стефан Ненов, е военен и служебната му кариера предполага преместване/. В музея се съхраняват архивни документи и снимки, свързани с живота на Ненов, единственият запазен запис с негово изпълнение на Концерт за пиано в ла мажор от Ференц Лист, издания и оригинали на негови творби, спомени на негови ученици, лични писма, снимки, архитектурни проекти. В експозицията са представени лични вещи на Ненов, партитури на негови произведения, артистичен костюм, архитектурни проекти. Много скъпа вещ е пианото, на което малкият пианист за първи път е усетил магията на музиката. В музея се организират временни изложби, камерни концерти, срещи, презентации, образователни програми за различни възрастови групи. Къщата музей е и един от организаторите на Конкурса за млади пианисти „Димитър Ненов”. Всеки път конкурсът тръгва оттук – от родната къща на големия клавирен виртуоз, като тук се тегли жребият за поредността на изпълнение на участниците.

КЪЩА МУЗЕЙ АКАД.АНАНИЕ ЯВАШОВКЪЩА МУЗЕЙ „АКАД.АНАНИЕ ЯВАШОВ”- УЛ.„ВЕНЕЛИН”№ 20
Къща „Акад. Анание Явашов” отваря врати за своите посетители на 25 февруари 2011 година след реализирана реконструкция, финансирана от Европейския съюз по действащата тогава „Оперативна програма за регионално развитие”. Това е къщата, в която се е помещавал домът на разградския изследовател с разностранни интереси и енциклопедични познания Анание Явашов, който преди около едно столетие издава и първата и единствена до момента писана история на нашия град, озаглавена „Разград – неговото археологическо и историческо минало”. В концепцията за развитието на този музеен обект от самото начало е заложено успоредно с временните експозиции, той да се превърне и в един постоянен център на градския бит от епохата на именития разградски будител. Затова и възстановката на тази тема се превръща в постоянен спътник на всички представени до момента временни експозиции тук – „Разград. Спомен за стария град”, „Приказки за накити”, „Изкуството на Тибет” и редица други. Тя присъства и в сюжетите на сценариите на постановките, представяни през годините пред гражданите и гостите на Разград по различни поводи. В едно от помещенията е организирана изложбата „Градски бит”, а в другото експозицията „Преживяванията и мъдростта на цигуларя” открита на 20 септември 2018 г. в рамките на Европейските дни на наследството. Експонатите в нея са лично дарени от световноизвестната цигуларка Ваня Миланова, родена в Разград. В нея могат да се видят първата цигулка, на която Ваня е свирила, както и „артистичният ѝ костюм“ от първото ѝ излизане на сцена в Разград – бялата копринена рокличка на 6-годишното момиченце, специално изработена за събитието. Другата цигулка в експозицията е от периода, когато е на 12 -13 годишна възраст и с нея печели първите си награди /включително и 1-во място на състезание в Бургас, когато е 12-годишна/. С много емоция са заредени сценичните костюми на Ваня Миланова, грамофонните плочи с личен автограф на световноизвестни музиканти и нейни учители, снимки, както и личният ѝ автограф за родното училище в Разград – ОУ „Отец Паисий“… Много програми и афиши за концерти, в които тя е солист. Желанието на Ваня Миланова е тези експонати да останат в родния ѝ град.

ГАЛЕРИЯ

КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД АБРИТУСScreenHunter_494 Apr. 15 20.38ScreenHunter_493 Apr. 15 20.38ScreenHunter_492 Apr. 15 20.38ScreenHunter_491 Apr. 15 20.37ScreenHunter_490 Apr. 15 20.37ScreenHunter_489 Apr. 15 20.36ScreenHunter_488 Apr. 15 20.36ScreenHunter_486 Apr. 15 20.36ScreenHunter_484 Apr. 15 20.35ScreenHunter_483 Apr. 15 20.35ScreenHunter_481 Apr. 15 20.35ScreenHunter_482 Apr. 15 20.35ScreenHunter_480 Apr. 15 20.34ScreenHunter_479 Apr. 15 20.34ScreenHunter_478 Apr. 15 20.34ScreenHunter_477 Apr. 15 20.33ScreenHunter_476 Apr. 15 20.33ScreenHunter_474 Apr. 15 20.32ScreenHunter_475 Apr. 15 20.33АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯScreenHunter_473 Apr. 15 20.32ScreenHunter_466 Apr. 15 20.29КЪЩА МУЗЕЙ АКАД.АНАНИЕ ЯВАШОВКЪЩА МУЗЕЙ ДИМИТЪР НЕНОВКЪЩА МУЗЕЙ СТАНКА И НИКОЛА ИКОНОМОВИЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙАКАД.АНАНИЕ ЯВАШОВ
КОНТАКТИ

Регионален Исторически музей – Разград – abritvs.atspace.com
Адрес: гр. Разград, бул. Априлско въстание 70
Моб.тел.: 0878 901 430; 0878 901 432; 0878 901 431

Текст и изображения: abritvs.atspace.com

За автора