Регионална библиотека “Захарий Княжески”, гр. Стара Загора

ЗА НАС

ScreenHunter_3923 Oct. 05 23.31Библиотеката е създадена през 1954 г. и отваря врати за читатели през април 1955 г.
Започва с 15 хиляди тома.
Днес притежава над 400 хиляди библиотечни документа.

СТРУКТУРА НА БИБЛИОТЕКАТА

 • Комплектуване, обработка, каталози;
 • Сектор “Периодика”;
 • Заемна за възрастни;
 • Читалня 1 – обществени науки;
 • Читалня 2 и 3 – точни науки, медицина, селско стопанство;
 • Отдел “Изкуство”;
 • Детски отдел;
 • Справочно-библиографски отдел;
 • Сектор “Краезнание;
 • Методичен отдел;
 • Ресурсен център за изучаване на немски език, съвместно с Гьоте институт.

ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ В БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ СА КОМПЮТЪРНО ОСИГУРЕНИ
Във всяка зала са определени и компютърни места за работа с електронния каталог и Интернет

УСЛУГИ
 • Заемане за дома или ползване в читалните на библиотечните документи.
 • Резервация за заети документи.
 • Писмена библиографска справка по тема, която ви интересува.
 • Ретроспективно библиографско издирване по тема.
 • Повторно ползване на изготвена вече библиографска справка.
 • Достъп до електронните бази данни и до традиционните каталози на библиотеката.
 • Доставка на библиографската справка по електронен път (имейл, скайп).
 • Достъп до електронните каталози на други библиотеки.
 • Сканиране на документи и изпращане по имейл или скайп.
 • Доставка на библиотечни документи от други библиотеки извън Стара Загора (междубиблиотечно заемане).
 • Достъп до интернет за образователни, социални и научни цели.
 • Достъп до обществена информация (е-услуги: проверка на здравноосигурителен статус, пенсионно осигуряване, трудова заетост и др.).
 • Специализиран Детски отдел с учебна, художествена, популярна и педагогическа литература.
 • Краеведски фонд – информация за събития и личности, свързани със Стара Загора и областта.
 • Ресурсен център за учебна литература по немски език, създаден съвместно с Гьоте Институт България – актуални материали за изучаване на немски език, художественна литература, периодика.
 • Специализирана информация – книги, периодика, ноти, аудио- и видео носители в отдел “Изкуство”.
 • Достъп до ресурсите на библиотеката чрез специализирана техника и софтуер за незрящи хора.
 • Ползване на библиотечните технически средства за прослушване на звукозаписи, гледане на видеофилми, четене на CD-ROM, DVD.
 • Участие в културни и информационни събития, организирани в залите на библиотеката.
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_3918 Oct. 05 23.27ScreenHunter_3919 Oct. 05 23.27ScreenHunter_3912 Oct. 05 23.26ScreenHunter_3913 Oct. 05 23.26ScreenHunter_3914 Oct. 05 23.26ScreenHunter_3915 Oct. 05 23.26ScreenHunter_3916 Oct. 05 23.27ScreenHunter_3917 Oct. 05 23.27
КОНТАКТИ

Регионална библиотека “Захарий Княжески”, гр. Стара Загора – libsz.org
Адрес: гр. Стара Загора, бул. Руски 44
Тел.: 042 648 131; 042 622 409
E-mail: lib@ libsz.org

Текст и изображения: libsz.org

За автора