“Русенска Строителна Компания” АД

ЗА НАС
logo-rusenska-stroitelna-kompaniyaФирма РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АД е акционерно дружество, учредено на 19.06.1995 г. в гр. Русе, с предмет на дейност строителство на граждански и промишлени обекти, производство и търговия с варови, циментови и бетонни разтвори, строителна армировка, метални конструкции, железобетонни елементи, услуги със строителна механизация, строително-монтажна дейност и довършителни работи.

Производствената база на “РСК” АД е разположена върху 64 дка собствен терен, намиращ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, в непосредствена близост до “Свободна зона” Русе и включва:

 • Завод за бетонови, циментопясъчни и варови разтвори
 • Арматурен цех
 • Цех за метални конструкции
 • Строителна механизация
 • ЖП коловоз с разтоварище
 • Орган за контрол от вид “С” – акредитиран от БСА
 • Строителна лаборатория
 • Строителна група

В дружеството е въведена система за производствен контрол на качеството. Произвежданата продукция е сертифицирана от “Булгарконтрола” ЕАД.
“Русенска Строителна Компания” АД е член на Строителната камара.

ДЕЙНОСТИ

Строителство и ремонт

Дружеството разполага с квалифицирано техническо ръководство и строителни работници за изграждане на промишлени, граждански и жилищни обекти. Строителната група е оборудвана с необхоимите за този вид работи – малка механизация, инвентар и ръчни инструменти.

Бетонов център / произвежда строителни разтвори
Състои се от две машини ВА 40 с производствена мощност 80 м³ строителни и бетонови разтвори на час, 8 броя силози за цимент с обща вместимост 1600 т, жп разтоварище за цимент, компресорна станция и площадка за едър добавъчен материал с вместимост 70 000 т. Машините са напълно автоматиризирани като процесът на замесването на разтворите се управлява от компютър, което изключва влиянието на субективния фактор по отношение на рецептурния състав. Бетоновият център е окомплектован с бетоновози с обем 3м³, 6 м³ и 9м³, с едновременна товароподемност 69 м³. Полагането на бетона се извършва с три броя бетонпомпи Putzmeister с дължина на стрелите съответно 26 м , 32 м и 42 м.
Земни работи
Извършва изкопи и вертикална планировка. Разполага с колесни автобагери ЕО 3322 с дълбочина на изкопа до 3,5 м и КАТЕРПИЛАР М 316 с дълбочина на изкопа до 6 м, компелктовани със самосвали ТАТРА 815.

Строителна армировка

Дружеството разполага с масивна сглобяема сграда с площ 2100 м² с петтонен мостови кран за вътрешен транспорт. Цехът е оборудван и съoръжен с пълен комплект машини (отрезни, изправящи, огъващи, стиков заваръчен апарат и др.), с капацитетни възможности 300 т заготвена строителна армировка месечно при едносменен режим на работа. Към арматурния цех работи и бригада за монтаж на заготвената арматура по строителните обекти. Дружеството работи със собствен материал и материал на клиента.

Цех за метални конструкции

Масивна сглобяема срада с площ 2100 м² с петтонен мостови кран за вътрешен транспорт. Цехът е оборудван и съоръжен с пълен комплект машини и агрегати за заготвяне на всички видове метални конструкции и изделия. Към цеха работи и бригада за монтаж на заготвените конструкции и изделия.

Орган за контрол от вид “С”
Акредитиран от ИА “Българска служба за акредитация” гр. София рег. №11 ОКС, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 заповед №538/22.05.2009 г. с валидност до 31.05.2013 г. С обхват на акредитация:Контрол на:

 • ◊ Цимент
 • ◊ Добавъчни материали за бетон и стр.разтвори
 • ◊ Бетонни смеси
 • ◊ Бетони
 • ◊ Разтвори строителни за зидария и мазилка/пресни и втвърдени/
 • ◊ Строителни почви –еластичен и деформационен модул
 • ◊ Армировъчни стомани и телове – основен метал и заварени съединения.
 • ◊ Горещо и студено валцувани ламарини
 • ◊ Плочи бетонни
 • ◊ Бордюри бетонни
 • ◊ Керамични изделия

ОК “РСК” от вида С издава протокол за контролирания параметър и сертификат за оценка на съответствие.

В бетоновия център е въведена система за производствен контрол Сертифицирана от “Институт по механика” към БАН. Въз основа на продуктовия сертификат ,фирмата издава декларация за съответствие.

В дружеството е въведена система за управление на качеството ,съгласно БДС EN ISO 9001:2008 –сертифицирана от DQS.

КЛИЕНТИ

Дружеството е с висок пазарен дял в производството на бетонови, пясъчно-циментови и варови разтвори, строителна армировка и метални конструкции на територията на гр. Русе и региона. По-големи клиенти на фирмата са следните фирми:

◊ “АБ-Груп”
◊ “Адис” ООД
◊ “Адис Калинов” ООД
◊ “Александър Първи” ЕООД
◊ “Архинженеринг” ЕООД
◊ “Булмаркет ДМ” ООД
◊ “Векра” ЕООД
◊ “Главбулгарстрой” АД
◊ “Генезис” ООД
◊ “Екон 91″ ООД
◊ “Ел” ЕООД
◊ “Кл.инженеринг” ЕООД
◊ ЕТ “Колор СК”
◊ ЕТ “Мостове и естакади”
◊ “ПГС 96″ ООД
◊ “Полистрой” ЕООД
◊ “Прециз-интер” АД
◊ “Пътинженеринг” ООД
◊ “Роан 90″ ООД
◊ “Сититрейд” ООД
◊ СД “Сонев и синове”
◊ “Строител” ООД
◊ “Стройкомплектинженеринг” ООД
◊ “ТЕД-груп” ООД
◊ “Топлофикация” ЕАД
◊ “Трансстрой Варна”
◊ “Атава” ЕООД
◊ “Тосита” АД
◊ “Евромаркет БРД” ООД
◊ “Жираф” ООД и др.

Основни доставчици са :

◊ “Плевенски цимент” АД
◊ “ДДФ” Русе
◊ “Драгажен” ООД
◊ “Вародобив” ООД – гр. Шумен
◊ “Две” ООД

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_2069 Mar. 31 16.46ScreenHunter_2078 Mar. 31 16.47ScreenHunter_2077 Mar. 31 16.47ScreenHunter_2076 Mar. 31 16.47ScreenHunter_2075 Mar. 31 16.47ScreenHunter_2074 Mar. 31 16.47ScreenHunter_2073 Mar. 31 16.46ScreenHunter_2072 Mar. 31 16.46ScreenHunter_2071 Mar. 31 16.46ScreenHunter_2070 Mar. 31 16.46
КОНТАКТИ
“Русенска Строителна Компания” АД – http://rsk-bg.com/
Адрес: гр. Русе, Източна промишлена зона
Тел.: 082 844 315, 082 844 316
E-mail: rsk_ruse@ infoel.net

Текст и изображения: http://rsk-bg.com/

За автора