Счетоводна къща Евробаланс

ЗА НАС

ScreenHunter_21018 Jun. 03 10.43В условията на динамична икономическа среда всяка фирма се стреми към намаляване на разходите без влошаване на качеството. Възможност за това е възлагане на счетоводното обслужване на Cчетоводна къща Евробаланс, която ще го прави по-евтино, по-професионално и по-отговорно.
Счетоводна къща Евробаланс е създадена като специализирано счетоводно предприятие през 2002 година. Управителите са с над 30 години практически счетоводен опит в разнообразни сфери на стопанската активност в България.
Ние работим с квалифицирани специалисти и постоянни външни сътрудници за пълно счетоводно обслужване. Използваме модерни счетоводни практики и двустепенен контрол на счетоводните записи.
Нашите основни принципи на работа са: вярно, точно и честно отразяване стопанската дейност на нашите клиенти, взаимно доверие и пълна дискретност.
За договорената цена получавате всичко, така че Ваша грижа да бъде Вашият бизнес, а наша отговорност – Вашето счетоводство и данъци.

УСЛУГИ
  • Счетоводни услуги
  • Обработка на заплати
  • ДДС
  • Одит
  • Данъчна защита
  • Юридически услуги
КЛИЕНТИ
Счетоводна къща Евробаланс успешно предоставя на своите клинти – дружества с българско и международно участие, голям набор от финансово-счетоводни услуги. Сред клиентите ни се открояват утвърдени инвеститори от Дания, Холандия, Финландия, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Унгария, Чехия, Полша, Гърция и Румъния.
Сред нашите клиенти има физически и юридически лица, дружества с нестопанска цел, компании от широка палитра отрасли като търговия, услуги, туризъм, ресторантьорството, рекламата, IT технологии, инженерингова и проучвателна дейнст, финансови услуги, възобновяемите енергийни източници.
Имаме клиенти в най-големите градове на България – София, Пловдив, Варна, Бургас.

КОНТАКТИ

Счетоводна къща Евробаланс – eurobalance.bg
Адрес: гр. София, ул. Карнеги 10, офис 1
Тел.: 02 980 77 47
Е-mail: office@ eurobalance.bg

Текст и изображения: eurobalance.bg

За автора