СЧЕТОВОДСТВО И КОНСУЛТАЦИИ ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_25057 Jul. 17 09.24Счетоводство и консултации ЕООД е фирма със седалище град Пловдив, ул. Капитан Райчо № 75, ет.1, ап. 3.

Развива своята дейност в областта на услугите. Предлага счетоводни и одиторски услуги.

Счетоводната къща предлага :

Професионално счетоводно обслужване.

Съставяне на годишни финансови отчети.

Регистрации и пререгистрации на фирми.

Съдебно – счетоводни експертизи.

Изготвя ведомости за РЗ и всички документи, свързани с осигуряването.

Заверка на осигурителни книжки и осигурителен стаж.

Консултации, свързани с данъчното, трудовото и осигурителното законодателство.

Изготвяне на данъчни декларации на ФЛ по ЗДДФЛ.

Вписване на годишни отчети в Агенция по вписванията.

Административни услуги.

Разполага с екип от професионално подготвени специалисти, осигурява представителство по време на данъчни проверки и ревизии, консултации и други.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_25052 Jul. 17 09.20ScreenHunter_25053 Jul. 17 09.20ScreenHunter_25054 Jul. 17 09.21
КОНТАКТИ

СЧЕТОВОДСТВО И КОНСУЛТАЦИИ ЕООД
Адрес: гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо 75, ет. 1, ап. 3
Моб.Тел.: 0898 910 689
E-mail: sk_nrk@ abv.bg

За автора