СЕМЕКС – Дърводобив

ЗА НАС

ScreenHunter_42612 Jul. 28 20.11СЕМЕКС e най-голямата фирма за дърводобив с производство на 100 000 кубика дървен материал годишно!

Основната дейност на фирмата е продажбата на дървесина, дърводобив, товарене, разтоварване и превоз до временен склад за дървесина.

Главен приоритет за нас е търговията с дърва за огрев.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_42607 Jul. 28 20.01ScreenHunter_42608 Jul. 28 20.01
КОНТАКТИ

СЕМЕКС – Дърводобив
Адрес: гр. Ботевград, бул. Трети Март 5
Моб.тел.: 0882 077 717
E-mail: semex1974@ abv.bg

За автора