СИВЕС ГРУП ЕООД – Внос и търговия на сол Силистра

ЗА НАС

ScreenHunter_22800 Jun. 14 23.41Сивес Груп“ ЕООД е с основни дейности: внос и търговия на сол, продажба на едро и дребно на сол.

Вносът на солта се извършва от Украйна.

Продукти трапезна сол, сол на таблетки за омекотяване на твърди води, морска сол, сол на буци за животни.

ПРОДУКТИ
    • Йодирана сол
    • Кристална сол
    • Сол готварска
    • Сол каменна
    • Сол таблетки
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_22793 Jun. 14 23.35ScreenHunter_22794 Jun. 14 23.36ScreenHunter_22795 Jun. 14 23.36ScreenHunter_22796 Jun. 14 23.36ScreenHunter_22797 Jun. 14 23.37ScreenHunter_22798 Jun. 14 23.37
КОНТАКТИ

СИВЕС ГРУП ЕООД – Внос и търговия на сол Силистра
Адрес: гр. Силистра, Промишлена Зона Запад
Моб.тел.: 0888 609 919
E-mail sives_silistra@ abv.bg

За автора