Софконсулт ЕООД – Недвижими имоти София

ЗА НАС

ScreenHunter_14159 Apr. 06 23.27СОФКОНСУЛТ е създадена през 1992 г и е сред учредителите на Националното сдружение недвижими имоти (НСНИ). Член е на Международната федерация за недвижими имоти (FIABCI) и на Мрежата на асоцииациите от Централна и Източна Европа (CEREAN). Притежава лиценз №5/14.10.1996г. от Браншовата лицензионна комисия на НСНИ. Основен предмет на дейност на фирмата е комплексно обслужване на сделки с недвижими имоти, маркетингово проучване на пазара и консултации, посредничество при покупко-продажби и наеми, експертни оценки, правно обслужване и консултации, устройствени процедури и промяна предназначението на земеделските земи, съдействие при получаване на кредити и застраховане. През двадесетгодишното си присъствие на пазара фирмата е осъществила многобройни и различни по характер сделки. Реализирала е редица покупко-продажби на строителни терени и на големи масиви земя за значителни инвестиционни проекти. Фирмата предоставя услуги на своите клиенти основно на територията на град София и района, както и на територията на цялата страна, в т.ч. курортни градове и Черноморието. В Софконсулт работят квалифицирани брокери, консултанти и технически лица /повечето от които със стаж във фирмата над 10 години/ притежаващи необходимата професионална квалификация и познаващи целия цикъл за реализиране на сделки с недвижими имоти.

УСЛУГИ
  • Продажба на недвижим имот
  • Покупка на недвижим имот
  • Отдаване под наем на недвижим имот
  • Наемане на недвижим имот
  • Консултации, свързани с недвижими имоти:Изготвяне на писмени експертни оценки на недвижим имот
  • Изготвяне на писмени експертни оценки на недвижим имот
  • Управление на недвижими имоти
  • Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба или договор за наем
  • Ремонтни дейности с препоръчани от фирмата изпълнители – подбор на оферта, контрол по изпълнението и заплащането на СМР
КОНТАКТИ

Софконсулт ЕООД – Недвижими имоти София – sofconsult.com
Адрес: гр. София, ул. “У. Гладстон” 69, ет.2
Тел./Факс: 02 981 80 90; 02 981 80 92
Е-mail: sofconsult.eood@ abv.bg

Текст и изображения: sofconsult.com

За автора