“Софгео Линт 2006″ ООД

ЗА НАС

logo-sofgeolintФирма Софгео Линт 2006 ООД се занимава с геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания. Фирмата е основана през 2006 година в град София.

Софгео Линт 2006 ООД се занимава с инженерногеоложки, геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания:

  • Консултанска и сервизна дейност в областа на геологопроучвателните работи
  • Проектиране
  • Магнитопроучване и Сондажни геофизични изследвания
  • Гравипроучване
  • Проучвателно сондиране
  • Проучване на нерудни и рудни полезни изкопаеми

На своите клиенти предоставяме услуги в областта на геологията, хидрогеологията, инженерната геология и защита и опазване на околната среда.

 В Софгео Линт 2006 ООД работят експерти консултанти, технически персонал и специалисти с отлична компетенция в областта на хидрогеоложки и геофизични проучвания.

ДЕЙНОСТ

Геофизични проучвания
Сеизмични (плитка сеизмика), Електротомография (на суша, водни басейни и в минни изработки), Гравипроучване, Магнитопроучване и Сондажни геофизични изследвания.

Проучвателно сондиране
Проучване на рудни и нерудни полезни изкопаеми, строителни площадки, трасета на газопроводи и магистрали, площадки за отпадъци, изграждане на водни кладенци, изследване в сондажи.

ГАЛЕРИЯ

190465_187080508003607_5286033_n196735_187080421336949_693112_n197455_187080471336944_819795_n199523_187080444670280_2677898_n200395_187080491336942_8205092_n
КОНТАКТИ

“Софгео Линт 2006″ ООД

Адрес: гр. София, бул. Илиянци 17
Тел.: 02 931 08 91
Моб. тел.: 0885 194 493
E-mail: sofgeolint@ abv.bg

За автора