СОФИТЕКС®

ЗА НАС

screenhunter_45125-nov-23-21-17

Търговската марка СОФИТЕКС® се представи на българския пазар на производителите на текстилни и трикотажни облекла  през 1993 година.

С марката СОФИТЕКС® започват да се  предлагат и произвеждат плетени изделия, като постепенно се разширява гамата от производство на нови модели трикотажни изделия, предимно за вътрешен пазар.

В началото на 1994 година под марката СОФИТЕКС® започва производството на фирмени работни облекла. Постепенно през годините предлагането на фирмени работни облекла с марката СОФИТЕКС® се превръща в основна дейност, като марката Софитекс® се утвърждава и става синоним на високо качество за производство на фирмени работни, специални, защитни и униформени облекла.

Марката СОФИТЕКС® се утвърждава като марка  с  послание за постоянно поддържано и реализирано иновационното производство, предлагаща гъвкави решения за клиентите си, с мисия, гарантираща:

- производство и доставката на по-добри, комфортни и дълготрайни облекла;
– адаптиране на облеклата към изискванията на всеки клиент, изхождайки от тезата, че бизнесът на клиента е уникален;
– бърза и професионално реакция, съобразена с желанията на клиентите;
– търсене и прилагане непрекъснато на нови технологични и дизайнерски решения, съобразени с нормативната уредба и пазарните изисквания;
– постоянно обновяване на техниката и търсене на пътища за повишаване на производителността на труда;
– създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите за марката СОФИТЕКС®;
– поддържане дух на екипност в работата, отговорност, ангажираност в производството.

Под марката СОФИТЕКС®  се произвеждат широка гама от модели облекла обединени в няколко групи от различни направления:
– Противозамърсяващо фирмено работно облекло;
– Облекла с висока видимост;
– Специални облекла;
– Облекла за службите за сигурност, пожарна и аварийна безопасност и защита на населението;
– Елегантни облекла за служители за администрацията;

Гаранция за качество под марката СОФИТЕКС® е въведената в производството система за управление на качеството ISO 9001:2015.

Естеството на бизнеса ни изисква спазването на задължителни норми съответстващи на предписанията на Директива 89/686/ЕЕС и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление на Министерския съвет на Република България №94 / 7.V.2002 г. В тази връзка са създадени Технически спецификации за произвежданите десетки продукти с ясно дефинирани в тях изисквания съгласно стандартизационните документи за: качество на продукцията, на влаганите материали, за технологията на производство, за етикиране и контрол на качеството на всички етапи от производството.

Техническа база
Бихме искали да подчертаем, че в SOFITEX ние не разделяме нашите клиенти на големи или малки предприятия или според тяхната дейност. Всеки, който се свърже с нас, може да разчита на нашето максимално внимание и индивидуално отношение. Това се дължи на нашия дългогодишен професионален опит в сферата на текстилната индустрия. В допълнение към широката гама от облекла, предлагаме и голям набор от аксесоари.Разполагаме с две производствени бази, квалифициран персонал с дългогодишен опит в производството на специални облекла и отличен мениджърски екип.

За всеки отделен клиент се разработва дизайнерско предложение съобразно неговите потребности.

Екип от мениджъри, дизайнери, кроячи, шивачи и изработващи бродерии, допринасят за един напълно затворен гъвкав цикъл на  производство.

КОНТАКТИ

СОФИТЕКС® – sofitex.com
Адрес: гр. София, бул. “Рожен” 25
Тел.: 02 936 26 03; 02 936 26 04
Факс: 02 936 26 05
Моб.тел.: 0878 884 109,087 822 7657
E-mail: office@ sofitex.com

Текст и изображения: sofitex.com

За автора