СОУ “Христо Смирненски” гр. Койнаре

ЗА НАС

ScreenHunter_13825 Jan. 22 15.24СОУ “Христо Смирненски” гр.Койнаре е общинско училище, което осигурява качествено обучение на учениците от І до ХІІ клас. То разполага с :

  • Уютни класни стаи
  • Висококвалифицирани преподаватели
  • Модерни компютърни кабинети с Интернет
  • Стая на етносите и заниманя по интереси
  • Физкултурен салон и фитнес зала
  • Училищен стол с безплатно столово хранене
  • Безплатен транспорт
  • Възможност за участие в клубове по интереси и спортни клубове

Училището осигурява на учениците шофьорски курсове категория B, M и подпомага тяхното заплащане !

За учебната 2014/2015 година СОУ ”Христо Смирненски” гр. Койнаре

ПРИЕМА след завършен VІІІ клас по документи:

Дневна форма на обучение

Профил технологичен – “Информационни технологии”
І паралелка IX клас – 26 ученика

Профилиращи предмети – Инф. технологии, български език и литература, биология, география
Балообразуващи оценки от Свидетелство за завършен VІІІ клас – български език и литература, математика и английски език

Курс на обучение 4 години. Завършилите СОУ “Христо Смирненски”, гр.Койнаре получават диплома за завършено средно образование и умения за професионална реализация в областта на КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране
от 17 юни до 05 юли 2013 година в училището.
Обявяване на списъците с приети ученици на първи
етап на класиране – до 06 юли 2013 г.
втори етап на класиране – от 11юли до 18 юли
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 09 юли
Записване на втори етап на класиране – 19 юли 2013 г.
трети етап на класиране – 19 юли до 25 юли 2013 г.

Самостоятелна Форма на обучение за всички класове

Учениците се явяват на две изпитни сесии, януарска и юнска, и поправителна септемврииска, след предварително подадено заявление.

Подаване на документи до 15 септември в училището и записване.

ПРОЕКТИ

Проекти:

 УЧИМ И ТВОРИМ ЗАЕДНО

Проект BG051PPO001-4.1.05-0235/17.09.2013
“Учим и творим заедно”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски социален фонд 2007 – 2013

Република България
“Учим и творим заедно” Министерство на образованието, младежта и науката

Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Бенефициент:
СОУ “Христо Смирненски”, гр. Койнаре

Партньор:
ОДЗ “Пролет”, гр. Койнаре

Наименование на проекта: “Учим и творим заедно.”
Договор № BG051PPO001-4.1.05-0235
/17.09.2013
Стойност на проекта: 81 026,29 лв.


Място на изпълнение на дейностите
Област: Плевен Община: Червен бряг
Град : Койнаре
Продължителност
- 17.09.2013 – 16.09.2014 година

“Учим и творим заедно” - информация за проекта

 

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_13821 Jan. 22 15.23ScreenHunter_13820 Jan. 22 15.23ScreenHunter_13819 Jan. 22 15.23ScreenHunter_13818 Jan. 22 15.23ScreenHunter_13816 Jan. 22 15.22ScreenHunter_13817 Jan. 22 15.22ScreenHunter_13814 Jan. 22 15.22ScreenHunter_13824 Jan. 22 15.24ScreenHunter_13823 Jan. 22 15.24ScreenHunter_13822 Jan. 22 15.23
КОНТАКТИ

СОУ “Христо Смирненски” гр. Койнаре – sou-koinare.com
Адрес: гр. Койнаре, ул.”Христо Ботев”№1
Тел./Факс: 06573 24 23
Моб. тел.: 0879 827 292 – директор; 0879 827 293 – зам. директор; 0879 827 294 – секретар
E-mail: sou_koinare@ abv.bg

Текст и изображения: sou-koinare.com

За автора