ССОЗ КЛАС ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_42293 Jun. 29 23.00Фирма ССОЗ КЛАС е със седалище град Завет и се занимава с:
– Обработка на селскостопанска земя ;
– Производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция ,стоки от растителен и животински произход и техните производни ;
– Производство и реализация на хляб, хлебни изделия и други продукти на хранителната промишленост
– Производство и търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни стоки и др.

КОНТАКТИ

ССОЗ КЛАС ООД
Адрес: гр. Завет, ул.”Лудогорие” №53
Тел.: 087 935 11 00
E-mail: ssoz_klas@ abv.bg

За автора