“Стек” ЕООД – Превод и легализация

ЗА НАС

ScreenHunter_25354 Jul. 21 07.02Фирма “Стек” ЕООД е създадена през 2007 г. и от тогава не спира да развива своите ресурси и да разширява дейността си.

Фирмата осъществява дейността си в две основни направления:

* езикови преводи и легализация на документи;
* продажба и сервиз на касови апарати, офис техника и друга електроника.

Агенция за преводи „СТЕК” ЕООД работи от 2007 г. Офисът на фирмата се намира в гр. Горна Оряховица – той е разпределителният център за обработване на поръчки както от района, така и от други градове в страната. Основната ни дейности са езиковите преводи в двата им варианта – устни и писмени. Устни преводи осъществяваме на английски и френски език – както симултанен (синхронен), така и консекутивен (последователен), като предлагаме и необходимото техническо оборудване (преводаческа кабина, микрофони, приемници, озвучаване).

Предлагаме писмени преводи на множество езици: английски, немски, френски, руски, румънски, италиански, испански, словенски, словашки и др. Извършваните преводи са с разнообразна тематика и обхващат различни терминологични сфери. Примери за някои от превежданите от нас текстове:

Доклади, обучителни материали и презентации по проекти по програма ФАР на ЕС:

Укрепване капацитета на Българската Държавна Агенция по Туризъм:
„Стратегия за развитието на туризма в България 2006-2009”

Прилагане на европейското химично законодателство REACH в България:
Преводи на ръководства, издадени от МОСВ на Р България, сред които „Ръководство за разширени
Информационни Листове за Безопасност”, „Ръководство за потребители по веригата съгласно
REACH”, „Ръководство за продукти и процеси, ориентирани към научно-развойна и изследователска
дейност”.

Укрепване капацитета на антикорупционната комисия с оглед противодействие на
корупцията в публичната администрация и съдебната система (Фаза I и Фаза II):
Доклади по проектите и обучителни материали за държавни служители и магистрати.

Техническа помощ за укрепване административния капацитет на транспортния сектор в
България:
Доклади по проекта и обучителни материали.
Преводи по други проекти:

Устойчиво развитие на националната статистическа система – Реорганизация на
регионалната структура на Националния статистически институт (НСИ):
Документи по туининг проекта, включително доклади по проекта и обучителни материали за
служителите от централното управление (ЦУ) и териториалните статистически бюра (ТСБ) на НСИ.

Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ЖП линията Пловдив-
Бургас и София-Пловдив: проект реализиран от „ПОВВИК” АД

Проблеми и насоки на селекцията на синтетична популация българска млечна овца
– международен научно-практичен форум, организиран от Национална асоциация за
ръзвъждане на порода българска млечна (НАРСПБМ) и ИАСРЖ
Преводи, възлагани от фирми и други сдружения:

Областна Администрация – Велико Търново – счетоводна и друга документация.

Областна дирекция ‘Полиция’ – Велико Търново и Горнооряховски Окръжен Съд.

Туристически Информационен Център „Царевград Търнов” – Велико Търново: в т.ч.
Международна Борса „Културен Туризъм” – 2006 г., 2008 и 2009 г.

Техническо описание на строителството и общите изисквания към изпълнителя на
изграждането на Мол Русе (Mall Rousse).

Оферти и технически описания на различни типове машини за птицекланница „ММ –
Мирослав Христов” – Горна Оряховица.

Представяне продуктите на фирма Wacker Chemie AG – продукти за строителството.

Ядрената енергия за хората – международна конференция, организирана от БЯД.

Представяне продуктите на фирма Софлаб ООД – лабораторни анализатори на
нефтопродукти.

Потребителски ръководства и инструкции за експлоатация на електроуреди „Теси”.

Международен стандарт по храните (IFS) – възложител: Грестокомерс ООД – гр. Лясковец.

Проектна документация за изграждане на винарна и дестилационна за Гулбанис Вайн
ООД – гр. Горна Оряховица.

Фирмена документация и специализирани текстове за Боряна Груп ЕООД – гр. Дряново.

УСЛУГИ
  • Легализация
  • Писмени преводи
  • Устни преводи
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_25351 Jul. 21 06.59ScreenHunter_25352 Jul. 21 06.59
КОНТАКТИ

“Стек” ЕООД – Превод и легализация – stek-go.com
Адрес: гр. Горна Оряховица, Ул. Вичо Грънчаров № 2Д
Тел.: 0618 258 42
Моб.тел.: 0887 894 229
E-mail: office@ stek-go.com; stek.prevodi@ gmail.com

Текст и изображения: stek-go.com

За автора