Свободна безмитна зона – Бургас АД

ЗА НАС

BURGASСвободна зона – Бургас е единствената свободна зона на българското Черноморско крайбрежие. Логистичен хъб граничещ с Пристанище Бургас, с непосредствен достъп до магистрала Тракия, националната железопътна мрежа и Летище Бургас. Предлагаме множество услуги в помощ на вашите складови, логистични или транспортни нужди в Бургаски регион, с потенциал за осъществяване на интермодална дейност тип „товарно селище”. Дългогодишният ни опит в сектора, обслужването на различни видове товари и подобрените административни процеси са доказани преимущества за всички наши клиенти – чуждестранни и местни.

кционерное Общество “ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ – БУРГАС” создано в 1989г. на основании Указа № 2242 , Постановления № 24 Совета Министров от 31.05.1989г и Учредительного договора от 22.08.1989г.

На 29.05.1989г. водещи бургаски организации и фирми взимат решение за създаването на Акционерна фирма “Свободна безмитна зона Бургас”. Преименувано по-късно в Акционерно дружество “Свободна безмитна зона Бургас” съгласно разпоредбите на ТЗ е образувано на 22.08.1989г. с Учредителен договор по решение на Учредително общо събрание от 22 август 1989г. на самоуправляващи се общини, фирми и други организации в съответствие с решения на колективните им органи за управление и на основание на Указ No 56, чл.33, ал.1., Указ 2242/1987г за свободните безмитни зони в България и ПМС 24/31.05.1989г. за създаване на “Свободна безмитна зона – Бургас”.

Нови граници и допълнителни терени са определяни впоследствие с ПМС No 64 /11.05.1991г. – 231 дка в район Сухо пристанище, 1 дка в района на Ж.П.Гара “Солници” – Бургас, 7 дка в района на Централна Ж.П. Гара – Бургас и ПМС No 197/ 8 .10. 1992г. – терен от 150 дка в района на Летище –Бургас; след реституционни претенции и отпадането на 79 дка от териториите на Зоната, към момента дружеството използва и стопанисва общо 155 дка в район Сухо пристанище.

Учредителното общо събрание на акционерите приема Устав на дружеството, който е изменян и допълван през годините съобразно нуждите на дружеството при осъществяване на дейността си и в съответсвие с разпоредбите на Търговския закон на Общо събрание на акционерите.

Сред учредителите са “Булгарлизинг”, “Балкантурист” – Бургас, “Зърнено-фуражен комбинат”- Бургас, Общински народен съвет – Бургас, ДФ “Полимет” – КЗ “В. Коларов” – Бургас, ДФ “Рибно стопанство” – Бургас, СО “Винпром” – Бургас, ОФ “Нептун” – Бургас, .ДФ “Инфоспорт” – София, ДФ “Деспред” – София, ДФ ЗММ – София /Приборостроителен завод – Бургас/, ДФ “Нефтохим”, ДФ БМФ – Пристанище – Бургас, ДФ “Промет”, ДФ “Металснаб” София, Българска народна банка – Бургас, ТПК “Металик” – Бургас, КФ “Черноморка”- Бургас и др.

ДЕЙНОСТ

Складиране и съхранение на стоки – Свободна безмитна зона – Бургас разполага с модерни закрити складови площи от 400, 700 и 2400 кв.м с цялостна инфраструктура – електричество, водоснабдяване и канализация, комуникации. Целогодишно се поддържа отностително постоянна температура. Разполагаме и с открити складови площи, подходящи за насипни товари, контейнери, моторни превозни средства и др. Офис сградата и помещенията са перфектно оборудвани за дейностите на клиентите ни.

Транспорт – Складовия терминал на Свободната зона предлага възможности за организиране на интермодален транспорт. Пристанище Бургас се намира на по-малко от 5км и е свързано със зоната чрез жп-коловози и шосе. Летище Бургас е на 15км. Свободна зона Бургас разполага с директен достъп до магистрала Тракия и националните и международни шосейни и жп-връзки.

Митническо агентиране – Свободна зона Бургас е лицензиран митнически агент от Агенция “Митници” при Министерството на Финансите. Складовото обслужване се извършва с информация за материалната отчетност, съобразно с Правилника за приложение на Закона за митниците и Българското законодателство. В терминал “Сухо пристанище действа обособено митническо бюро на Районна митница – Бургас. Извършва се пълно административно, митническо и спедиторско обслужване на клиентите.

Обработка на стоки
– сортиране
– опаковане
– маркиране
– сглобяване

Товаро-разтоварни дейности – Фирмата разполага с разнообразна товароподемна техника, позволяваща обработката на почти всички видове товари. Като допълнителни услуги, съпътстващи тази дейност, предлагаме и депалетизация и деконтейнеризация, покриване и др.

Застраховки и финансови операции
– общи застраховки и застраховки на товара
– банкови гаранции
– търговско представителство
– посредничество

ПРЕДИМСТВА

 • Възможности за обработване на товари по въздух, суша (железопътни и шосейни) и вода;
 • Безмитно, освободено от ДДС съхранение на стоки от трети страни;
 • Смяна на собствеността на стоките
 • Времеспестяващи митнически процедури и агентиране;
 • Производство при минимални такси;
 • Отлично географско положение;
 • Квалифициран персонал;
 • Надеждно електрозахранване и водоснабдяване.
ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ
Териториите на Свободна зона Бургас се намират между главните транспортни и комуникационни точки на Бургаския регион, което позволява извършването на интермодални услуги:
 • Зоната граничи с Пристанище Бургас – разстоянието до пристанищния терминал е под 5км
 • директен достъп до националните и международни железопътни мрежи, собствени железопътни коловози
 • директна връзка до магистрала Тракия и националните и международни шосейни мрежи
 • разстоянието до Летище Бургас е 15км
ГАЛЕРИЯ

137043461382990137043734188674137043733946288137043634535839137043464529863137043464157405137043463618642137043463138401137043462633955137043462257002137043461792669
КОНТАКТИ

Свободна безмитна зона – Бургас АД – freezonebourgas.com

Aдрес: гр. Бургас, ул. Трапезица 5, п.к. 154
Тел.: 056 84 20 47
Факс: 056 84 15 62
Е-mail: info@ freezonebourgas.com

Текст и изображения: freezonebourgas.com

За автора