Тектоника 5 БГ ЕООД – Строителни дейности

ЗА НАС

ScreenHunter_28666 Sep. 09 09.03Тектоника 5 БГ ЕООД в София – строителство на жилищни сгради, ремонти, продажба на недвижими имоти

„Тектоника 5 БГ“ ЕООД е компания, създадена през 2004 година от инженер Румен Желязков Иванов, който е и неин управител. Основната дейности на фирмата е свързана с няколко съществени ангажимента:

- ОТКРИВАНЕ НА ТЕРЕНИ, подходящи за изграждането на средноетажни жилищни сгради

- ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ на конкретните терени

- Стартиране всички аспекти на ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

- СТРОИТЕЛСТВО и РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА РАБОТА

- ПРОДАЖБА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в изграждащи се постройки

Компанията разчита на ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ЕКИП, състоящ се от шестнадесет души. Сред тях има дипломирани инженери, строителни техници, специалисти в строителството, бригади от строителни работници, в зависимост от обема на строително-монтажните работи.

За да бъде гарантирано качество, дейностите, свързани с проучване и проектиране, биват възлагани на утвърдили се през годините АРХИТЕКТУРНИ БЮРА.

А за осъществяването на всички етапи от строителния процес, компанията разчита на целият необходим ИНСТРУМЕНТАРИУМ. Той включва скелета, инвентарни кофражи и въобще всичко нужно, за реализиране на целта.

Зад гърба си „Тектоника 5 БГ“ ЕООД има множество реализирани проекти в страната!

КОНТАКТИ

Тектоника 5 БГ ЕООД – Строителни дейности
Адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев 40
Моб.Тел.: 0896 753 500
Е-mail: tektonika5bg@ abv.bg

За автора