Технотест ООД – Строително изпитателна лаборатория

ЗА НАС

ScreenHunter_35524 Mar. 17 19.04“Технотест” ООД е частна фирма, специализирана в областа на лабораторното изпитване и техническа експертиза на сгради и съоръжения. За целите на лабораторното изпитване дружеството разполага със собствена специализирана лаборатория за строителни измервания и изпитвания.
Дружеството не е подложено на търговски, финансов или някакъв друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството на работа.”Технотест” ООД изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността и независимостта, като подчинява работата си на общите принципи на добрата професионална практика и на най-добрите научни постижения.Опазването на предоставената собственост на възложителя е наша отговорност.Всички служители са подписали декларация за спазване на производствена и търговска тайна.

“Технотест” ООД поема отговорността при евентуални щети или грешни (неверни) резултати. Ръководството на дружеството проверява редовно пълнотата, ефективността и действителността на всички мероприятия. Този контрол осигурява гарантиране на верността на резултатите както и спазване на поставените срокове. Ръководител на дружеството по техническите въпроси е инж. Милена Димитрова и инж. Радиян Митов, като нейн заместник. Техническото ръководство се занимава с общото организиране дейността на лабораторията за изпълнение на очакванията на клиентите и инвеститорите. Дейността на фирмата се реализира на територията на цялата страна.

Клиент или негов упълномощен представител може да посети лабораторията, а също и да присъства на поръчаните от него изпитвания след уговаряне на срока и периода за това с ръководството на лабораторията. В деня на посещението се предприемат съответните предпазни мерки за осигуряване конфиденциалността спрямо другите клиенти. Методът, по който ще бъде извършено изпитването, се съгласува с клиента, като се взема под внимание неговото желание, до колкото това е възможно в рамките на използваните стандартни методи.

ИЗПИТВАНИЯ

Асфалтови смеси
Бетонова смес и втвърден бетон
Битуми
Бордюри бетонови
Блокове за зидария
Колани
Плочи скални и бетонови
Почви строителни
Пръти, горещо валцована тел и изтеглена тел за армиране
Разтвори строителни
Скални материали
Улеи бетонови, тръби бетонови и стоманобетонови
Сцепление

КЛИЕНТИ

“Холсим България”АД – с. Бели Извор

“Холсим кариерни материали” – гр. София

“Титан Златна Панега цимент”АД – с. Златна Панега

“Трансстрой”АД – гр. София

“Валмекс”ЕООД – гр. София

“Енемона”АД – гр. Козлодуй

“Балканстрой”АД – гр. Разлог

“Комплект Консулт”ООД – гр. София

“Хемус М”АД – гр. Мездра

“Бараж Комплект”ООД – гр.София

ДП”СВ – Бетон”АД – гр. Враца

“Тракия Гарант”АД – гр. Пловдив

“Скални материали”АД – гр. Русе

“ВиКстрой”ЕООД – гр. Монтана

“БКС – Бъдинстрой”ООД – гр. Видин

и много други …

“Марица Олио”АД

“Златия Агро”ЕООД

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_35517 Mar. 17 18.59ScreenHunter_35518 Mar. 17 19.02
КОНТАКТИ

“Технотест” ООД – Строително изпитателна лаборатория – texnotest.com/
Адрес: гр. Враца, ул.”Алеко Константинов” №10, (сградата на Военното Окръжие)
Моб.тел.: 0888 643 691
Е-mail: texnotest@ abv.bg

Текст и изображения: texnotest.com/

За автора