ТИНОТЕХ ЕООД – Проектиране и инсталация на отоплителни системи

ЗА НАС

tinotechТИНОТЕХ е създадена през 2007 г. Опитът ни е основно в областта на проектирането, производството и инсталиране и експлоатация на отоплителни системи, съчетан със съвременните изисквания за отопление и климатизация Занимаваме се с производство и монтаж на отоплителни системи с използване на ВЕИ.

В началото започнахме със слънчеви панели, но истински ефективното използване на слънчевата енергия започна с разработката на термопомпени системи. Успяхме да интегрираме класически слънчеви панели и термопомпа. Получи се бивалентна отоплителна система с отлични енергийни показатели. Високото качество и параметри на системата, обаче, се сблъскаха с ниската покупателна способност на повечето клиенти в България. Така се стигна до използване идеята за директно изпарение на фреон в Термодинамичен Слънчев Панел (ТДСП).

Започнахме с монтаж на португалски системи, като паралелно с това търсихме и производител на панели. Резултатите от експлоатацията на първата в България такава система ни показа, че сме на прав път, независимо от коментарите, че условията тук не са подходящи за използване на подобни системи. Практиката го доказа, и през ноември 2010 г. ние произведохме първата българска система HEETEX. Сега фирмата ни произвежда отоплителни системи за БГВ и отопление, които покриват и превъзхождат вносните. Така българският пазар вече има по-функционални и на по-ниска цена в сравнение с чуждите образци системи.

ТИНОТЕХ ЕООД ползва услугите на опитни специалисти, партньори и доставчици, доказващи че в България може да се работи с високо качество и да се постигат стандартите на технологично развитите страни. Проектираме и произвеждаме термопомпи вода- вода и слънце/въздух-вода по поръчка на клиента за битови и индустриални приложения. Продуктите ни намират приложение основно за отопление и БГВ на жилища, офиси, производствени помещения, хотели, басейни, ресторанти, кафенета, винарни, хлебопекарни, болници и навсякъде, където се изисква евтина топлинна енергия.

HEETEX ECO1

HEETEX, модел ECO1 е с вграден топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, или за самостоятелна работа с нискотемпературен радиатор или подово отопление. При консумация от 420-840W, топлинната мощност е 1800-2900W.

Битова гореща вода

Системата HEETEX, EСO1 Ви дава възможността да имате БГВ с температура до 55°C, с висока енергийна ефективност и екологичност. Икономическата ефективност и надеждността на системата сe потвърждават от монтираните системи при клиентите ни. Техническа поддръжка практически не е необходима и това заедно с над 20 годишният експлоатационен период гарантира спокойствието на потребителя.
Една термопомпа ECO1 е достатъчна за загряване до 300L на БГВ на денонощие. Това количество вода се затопля само за няколко часа, с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с ел.нагревател.

Термодинамичният блок и панел са произведени в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО. Компонентите, помпите и електрониката които се използват в термодинамичните системи HEETEX са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.
Термодинамичният блок ECO 1 е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки ( Термодинамичната система HEETEX за отопление работи много по-тихо отколкото други подобни продукти на пазара. В този случай тя е идеалното решение за домакинствата,
бизнеса или за отопление на други закрити помещения.

ECO2

HEETEX , модел ECO2 е с вграден топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, както и за самостоятелна работа с нискотемпературни радиатори и/или подово отопление. При консумация от 620-1140W, топлинната мощност е 2800-5400W.

Битова Гореща Вода

Системата HEETEX, EСO2 Ви дава възможността да имате БГВ с температура до 55°C, с висока енергийна ефективност и екологичност. Икономическата ефективност и надеждността на системата сe потвърждават от монтираните системи при клиентите ни. Техническа поддръжка практически не е необходима и това заедно с над 20 годишният експлоатационен период гарантира спокойствието на потребителя.
Една термопомпа ECO2 е достатъчна за загряване до 500L БГВ. Това количество вода се затопля само за няколко часа и е с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с ел.нагревател.
Отопление
При по-малка консумация на БГВ вместо ЕСО2 да почива, може да се пренасочи да подпомага отоплителната Ви система или самостоятелно да отоплява чрез водно подово или конвекторно отопление, както и с нискотемпературни( с по-голяма площ) радиатори.
ЕСО2 е подходяща е за използване като базов модул за изграждане на самостоятелни или хибридни системи чрез добавяне на до 3-4 броя допълнителни модули, свързани паралелно по вода.Това дава възможност не само инвестицията да се направи поетапно, но и ползването на един или няколко модула заедно и разделно.

Термодинамичният блок и панели са произведени в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО. Компонентите които се използват в термодинамичната система HEETEX са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.
Термодинамичният блок е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки ( Термодинамична система HEETEX за отопление работи много по-тихо отколкото други подобни продукти на пазара. В този случай тя е идеалното решение за домакинствата, бизнеса или за отопление на други закрити помещения.

ЕСО4

Системата ЕСО4 се изгражда от комбинацията на две термопомпи ЕСО2. Това позволява изграждането и да се направи на етапи (във времето) както и ползването на една или две термопомпи едновременно в зависимост от нуждите. Решението е особено подходящо при ползване на системата не само за БГВ, а и за отопление на помещения, басейни или технологични обекти.

Базовият HEETEX , модел ECO2 е с вграден топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, както и за самостоятелна работа с нискотемпературни радиатори и/или подово отопление. При консумация от 620-1140W, топлинната мощност е 2800-5400W.

Една термопомпа ECO2 е достатъчна за загряване до 500л БГВ, т.е. в комбинация от две термопомпи може да се загреят до 1000л БГВ. Това количество вода се затопля само за няколко часа и е с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с ел.нагревател.

Термодинамичният блок и панел е произведен в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО. Компоненти, помпи и електроника които се използват в термодинамичната система HEETEX са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.
Термодинамичният блок е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки (

ЕСО6

Моделът HEETEX, ЕСО6 е с вграден топлообменник и циркулационна помпа. Предназначен е за затопляне на БГВ и/или отопление на помещения с нискотемпературни вътрешни отоплителни тела ( водно подово, конвекторно отопление или с нискотемпературни радиатори( с по-голяма повърхност) ). Температурата на БГВ е 55° C, като в режим отопление също може да я достигне в зависимост от баланса на мощностите.

Една термопомпа ECO6 е достатъчна за загряване до 1500л БГВ, а в комбинация от две термопомпи може да се загреят до 3000л БГВ. Това количество вода се затопля само за няколко часа и е с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с ел.нагревател.
Подходящо е използването на системата и за отопление на басейни- тогава осезаемо нараства коефициентът на трансформация, поради комбинацията от ниска температура на кондензация, при пряко и дифузно слънцегреене и по-висока околна температура.

Системата ЕСО6 се може да се изгради от комбинацията на три термопомпи ЕСО2 или с една термопомпа ЕСО6. Това позволява инсталацията да се направи на етапи (във времето) както и ползването на една, две или три термопомпи едновременно в зависимост от нуждите. Решението е особено подходящо при ползване на системата не само за БГВ, а и за отопление на помещения, басейни или технологични обекти.

Във вариант с една термопомпа системата може да работи с един или два от вградените компресори в зависимост от конкретните условия. Така става възможно да се повиши ефективността на системата за част от времето, особено при неблагоприятни условия.
Използването на комбинация от две термопомпи ЕСО6 дава възможност да се повиши общата топлинна мощност ( при необходимост) като се запази гъвкавостта при монтажа и ползването на системата. При консумирана ел.мощност от 1250- 2250W, получената топлинна мощност е 5400-9680W.

Термодинамичният блок и панели са произведени в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО. Компонентите които се използват в термодинамичната система HEETEX са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.
Термодинамичният блок е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки ( Термодинамична система HEETEX за отопление работи много по-тихо отколкото други подобни продукти на пазара. В този случай тя е идеалното решение за домакинствата, бизнеса или за отопление на други закрити помещения.

ГАЛЕРИЯ

варна, есо2 отопление и бгв, м062011есо12, грварна, отопление и бгв, м102011есо12, грварна, отопление и бгв, м102011 (5)есо12, грварна, отопление и бгв, м102011 (4)есо12, грварна, отопление и бгв, м102011 (3)есо12, грварна, отопление и бгв, м102011 (3) (1)есо12, грварна, отопление и бгв, м102011 (2)есо1, бгв, банкя-u8648есо1, 6, бгв и отопление, банкяесо1 и есо6, банкя, отоление на басейн и 200лбгв695x522есо1- есо6, банкя, отопление на басейн и бгвварна, отопление и бгв, есо2, м062011
КОНТАКТИ

ТИНОТЕХ ЕООД – Проектиране и инсталация на отоплителни системи – tinotech.bg

Адрес: гр. Перник, ул. “Мл. Стоянов” 8/84
Моб. тел.: 0888 941 829; 0878 941 961; 0898 298 828
E-mail: tinotech@ gmail.com

Текст и изображения: tinotech.bg

За автора