„ТИТА-КОНСУЛТ” ООД

ЗА НАС

CONS„ТИТА-КОНСУЛТ” ООД е регистрирана на 22.03.1994г. в Софийски градски съд и е вписана в Регистъра на търговските дружества като Дружество с ограничена отговорност, със седалище гр. София 1505, ул. „Проф. Джовани Горини” № 6.

Днес, седалище и адрес на управление на фирмата е гр. София 1164, бул. „Джеймс Баучер” № 5А.

Дружеството има офиси в:

– гр. София – бул. „Джеймс Баучер” № 5A;

– гр. Козлодуй – площадка на АЕЦ Козлодуй;

За официална кореспонденция се използва адреса на управление в гр. София (Централен офис).

Създател/основател и пръв ръководител на „ТИТА-КОНСУЛТ” ООД е българският учен проф. дфн Цветан Бончев Василев, дългогодишен преподавател и ръководител катедра Атомна физика във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”.

От тогава и до днес продължава ползотворното сътрудничество между специалистите на Дружеството и научните работници на Университета.

В началото усилията са насочени към изследване на последиците от Чернобилската авария, а след това към решаване на важни проблеми в АЕЦ Козлодуй.

В последно време списъкът на партньорите и обхватът на дейностите са доста разширени, но областта на интерес си остава същата – радиоактивността/радиацията (радиационен контрол, радиационно обследване, работа с източници на йонизиращи лъчения, превоз на радиоактивни вещества, радиационна защита и всичко, свързано с тях).

В своята повече от 15-годишна история „ТИТА-КОНСУЛТ” ООД се утвърди като надежден и предпочитан партньор в бранша.

В момента Дружеството се представлява и ръководи от Управителя Цветан Иванов Андреев, работил 33 години в областта на радиационната защита на АЕЦ Козлодуй.

ДЕЙНОСТИ

В своята повече от 15-годишна история ТИТА-КОНСУЛТ ООД е извършвала различни дейности, но в последно време се е специализирала в следните направления:

 • Радиационен контрол (консултира и доставя апаратура за такъв контрол на различни промишлени обекти, включително и за индивидуален дозиметричен контрол на хора/лица; извършва монтаж, пуск, поддръжка и сервиз/ремонт на такава апаратура; организира обучение на обслужващия персонал и разработване на помощни документи)
 • Радиационно обследване (консултира и извършва такова обследване на различни промишлени и граждански обекти, помещения, терени и др., включително и след аварийни ситуации; изготвя оценки и прогнози за тези случаи)
 • Работа с източници на йонизиращи лъчения (консултира и взема образци/проби от различни обекти за недеструктивен/инструментален анализ за съдържание на различни радионуклиди; изготвя отчетни документи за тези случаи)
 • Превоз на радиоактивни вещества (фирмата разполага с Мобилна радиометрична лаборатория, която има Лицензия за извършване на такава дейност и приема поръчки за превоз на радиоактивни вещества/материали от различни Възложители)
 • Радиационна защита (фирмата разполага с доста Заглавия/Книги в тази област на своето Издателство Тита Консулт, които могат да бъдат закупени от различни Клиенти; извършва консултации и експертизи; подготвя различни документи и провежда обучение).

За Всяка друга дейност, свързана с радиоактивност, източници, защита и т.н., можете да се свържете с нас и ние ще Ви консултираме.
Ако ние не можем да решим Вашия проблем, ще Ви насочим към наши Партньори от бранша. Нека работим заедно!

СПОНСОРСТВО

В своята повече от 15-годишна история „ТИТА-КОНСУЛТ” ООД е оказвала финансова помощ за извършване на различни дейности. Някои от тях са изброени по-долу:

Дейности, свързани с кораба Радецки и Козлодуйския бряг:

 • ремонт и поддръжка на Националния музей-параход „Радецки”, гр. Козлодуй;
 • ремонт на Шлепа, към който се привързва кораба „Радецки”;
 • изработване на Мемориална плоча, поставена на входа на кораба „Радецки”;
 • изграждане на Музейна експозиция, посветена на Христо Ботев и неговата чета;
 • създаване на Фондация Общобългарски съвет за спасение на параход „Радецки”;
 • издаване на книга „Четата на Христо Ботев”;

Дейности, свързани с други социални обекти:

 • ремонт, реставрация и възстановяване на църквите в гр. Козлодуй, с. Градешница и с. Остров, област Враца;
 • изграждане на нов трафопост в с. Покрайна, област Видин;
 • парична помощ за фестивала на аматьорските театрални състави в гр. Козлодуй;
 • дарение на книги за читалище „Христо Ботев” в гр. Козлодуй;

Дейности, свързани с детски инициативи:

 • провеждане на детско-юношески футболен турнир в с. Бутан, община Козлодуй;
 • участие в инициативата на Президента Г. Първанов „Българската Коледа. Подарете надежда на дете в беда”;

Дейности, свързани с научни форуми:

 • провеждане на научни семинари и конференции в областта на Ядрената енергетика, Йонизиращите лъчения, Околната среда и др.;
 • тържестени чествания на кръгли годишнини на различни институции;

За много от изброените дейности има издадени Свидетелства за дарения.

ГАЛЕРИЯ

kamatsukamazzil
КОНТАКТИ

„ТИТА-КОНСУЛТ” ООД – thetaconsult.com

Адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучър No.5А / СУ Св. Кл. Охридски, Физически Факултет, Катедра Атомна физика
Тел.: 02 964 09 50
Моб. тел.: 0885 105 975

Текст и изображения: thetaconsult.com

За автора