“Тракия-РМ” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_35094 Mar. 08 21.07“Тракия-РМ” ЕООД, гр.Пловдив е търговско дружество, регистрирано през 1991 год.
То е един от правоприемниците на ДФ “РЕДКИ МЕТАЛИ”. Дружеството разполага с висококвалифицирани кадри, инженери и специалисти в областта на строителството, геологопроучвателната и сондажна дейност, автотранспорта, земеделието и др.
“Тракия-РМ” ЕООД е регистриран замеделски производител.

ДЕЙНОСТ

Фирмата специализира в следните области:

- изкопна и транспортна дейност;
– техническа и биологическа рекултивация;
– ВиК инфраструктурни обекти;
– строителство на екологични обекти;
– геоложки проучвания, сондажна дейност;
– земеделие.

“Тракия-РМ” ЕООД разполага с гъвкава и ефективна структура и екип от висококвалифицирани специалисти.

ПОЛИТИКА

Политика по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд на висшето ръководство в “Тракия-РМ” ЕООД във връзка с
поддържане и подобряване на интегрираната система EN ISO 9001:2008/EN ISO 14001:2004/BS OHSAS 18001:2007

Поддържане имиджа на “Тракия-РМ” ЕООД в областите на изграждане на екологичнии инфраструктурни обекти, автотранспортната дейност и прегледите на техническата изправност на автомобилите;

Превеждане в съответствие с изискванията на европейските норми транспортните и автосервизните дейности;

Непрекъснато подобряване на работната среда и социално битовите условия на всички служители в дружеството;

Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиенти от услугите, предлагани от дружеството, чрез ефективно и ефикасно управление на процесите;

Привличане на висококвалифицирани кадри в областта на строителството, транспортната и автосервизната дейност и поддържане необходимата квалификация на персонала;

Стимулиране на персонала спрямо доказан професионализъм и резултатност на производствените процеси;

Привеждане и поддържане на съществуващи и нови екологични обекти в съответствие с изискванията на EN ISO 14001:2004 и подобряване на постигнатата резултатност в управлението на околната среда;

Висшето ръководство на “Тракия-РМ” ЕООД се ангажира към обявената по-горе политика по качество,околна среда и условия на труд, чрез осигуряването на необходимите ресурси за практическото й прилагане.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_35089 Mar. 08 21.03ScreenHunter_35090 Mar. 08 21.03ScreenHunter_35091 Mar. 08 21.03ScreenHunter_35092 Mar. 08 21.03
КОНТАКТИ

“Тракия-РМ” ЕООД – trakia-rm.com
Адрес: гр. Пловдив, ул. “Братя Бъкстон” №136
Тел.: 032 695 030
Факс: 032 672 480
Е-mail: office@ trakia-rm.com

Текст и изображения: trakia-rm.com

За автора