Транслингва Европа ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_15481 Apr. 21 08.43Дружеството се учредява от двама високо-квалифицирани преводачи с дългогодишен опит в мениджмънта на преводаческите услуги – Рада Пангелова и Андрей Манов.
Историята продължава . . .

От самото начало дружеството следва своята главна цел – осигуряване на качествени писмени и устни преводи. Съдружниците участват в учредяването на Асоциацията на преводачите. “Транслингва” става и член-учредител на Асоциацията на преводаческите агенции.

Днес . . .

“Транслингва” е водеща агенция в бранша. Тя работи с преводачи с богат професионален опит в съответните области – право, икономика, банково дело, медицина и пр.

Фирмата инвестира в обучението както на млади преводачи, с които работи, така и на екипа от специалисти, участващи в административното обслужване на клиентите й.

В резултат на разрастване на дейността от октомври 2002 година, дружеството отваря втори офис. Целта е по-ефективно и гъвкаво обслужване на клиентите с гарантирано високо качество.

Защо точно “Транслингва”? . . .

Тук работят професионалистите, които ще отговорят на Вашите изисквания.

И още – “Транслингва” е учеща се организация. Тя е отворена за света и гъвкаво реагира на ежедневно настъпващите промени.

УСЛУГИ
Фирмата осигурява цялостна организация на събития: конференции, семинари, бизнес-срещи. Това включва осигуряването на симултанен превод, наемането на зала и озвучителна и преводаческа система, мултимедия, лаптоп и екран, превод и размножаване на материали, подготовка на информационни пакети за участниците и табелки с имената им; регистрация на участниците; кетъринг и настаняване; програма за свободното време на придружаващи лица; разглеждане на забележителностите с екскурзовод.

Писмен превод

Превод на специализирана литература от и на множество езици, включително някои редки езици. Превод на документи и тяхната предварителна заверка и последваща легализация в съответните държавни институции. Редакция на текстове на български и чужди езици.

Устен превод

Симултанен превод на конференции, симпозиуми, семинари с осигуряване на екипи преводачи и необходимата техника за превод и озвучаване.

Консекутивен превод за срещи на високо ниво, бизнес срещи и събития с по-малък брой участници или отделни речи.

При необходимост преводач придружава лицето в столицата или из страната.

Услуги с добавена стойност

Изготвяне на презентации в PowerPoint по предварителни писмени материали.

Локализация (езиково и културно адаптиране)

Глобализация

Съпоставяне на памети за превод

DTP – графично оформление, уеб дизайн, предпечатна подготовка и печат

Spoiler title
КОНТАКТИ

Транслингва Европа ЕООД – translingua.bg
Адрес: гр. София, Ул. Гогол № 21
Тел.: 02 946 33 35; 02 944 19 13
Факс: 02 943 46 61
E-mail: office@ translingua.bg

Текст и изображения: translingua.bg

За автора