Туристическа агенция ТОНИ ТУР – Търговище

ЗА НАС

ScreenHunter_11911 Nov. 26 07.04Туристическа агенция ТОНИ ТУР, със седалище и адрес на управление град Търговище, притежава Удостоверение за регистрация затуристическа дейност – ТУРОПЕРАТОР И ТУРАГЕНТ N PKK-01-6179 от 26.08.2008г., и е застрахован по смисъла на чл.42 от Закона зa туризма в ЗАД „Армеец”АД със застрахователна полица „ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА” № 13 340 1315 0000367754 с валидност на действие от 11.09.2013 г. до 10.09.2014 г.

УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

Условия за записване
Цени и плащане
Изисквания за багаж
Медицински застраховки
Информация за напускане на територията на Р България от деца до 18 години
Допълнителна информация

Условия за записване. Заявка за записване по определена програма или запитване за останалите услуги предлагани от агенцията ,можете да направите по телефон,чрез Интернет или директно в нашият офис.

Цени и плащане. Плащането се извършва в брой или по банков път по сметката на туроператора. Увеличението на цената е възможно при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, Изменението на цената се изчислява на база курс “продава” EUR/BGN и USD/BGN на БНБ.

Изисквания за багаж.

При самолетни пътувания
На пътниците е разрешено да превозват безплатно регистриран багаж в рамките на определени норми /размери и килограми/, които са различни за отделните авиокомпании, клас или маршрут. Обикновено за регистрирания багаж е разрешено не-помалко от 20 кг. За превоз на такъв извън определената норма се заплащат съответните такси за “свръх” багаж.

Бебета и деца до 2 години нямат право на безплатна норма багаж освен преносимо бебешко кошче и/или сгъваема детска количка и бебешка храна за полета.

На пътниците е разрешен безплатен превоз на ръчен багаж в пътническата кабина, като съответните норми са различни за отделните авиокомпании, класове, маршрути или тип самолет. Обикновено за ръчния багаж е разрешено не-помалко от 10 кг

Разрешава се да носите само малки количества течности в ръчния си багаж. Тези течности трябва да бъдат в самостоятелни опаковки не повече от 100 мл. всяка и поставени в самозапечатващ се, прозрачен плик за многократна употреба.
Течностите в ръчния багаж не могат да бъдат повече от 100 ml. Ограничените за пренос течности в ръчния багаж, са: вода и други напитки, гримове, лосиони, кремове, гел, парфюми, сапун,спрей,паста за зъби…

При Автобусни пътувания

На туристите е разрешено да превозват следния багаж:

· Един куфар/ пътна чанта за багажното отделение на автобуса ( с тегло до 25 кг.);

· Ръчен багаж в автобуса (с тегло до 5 кг.). Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум.

Полезна информация за самолетни пътувания

Билет и полет

• Всички часове на полети-при цитиране на разписания и изписани в билета, са в местни
времена.
• Регистрацията за полет става на гишета на авиокомпаниите, определени със знака на
авиокомпанията и полетния номер. Те са отворени два часа преди определеното време за
излитане за международни полети и един час преди полет за полети по вътрешни линии.
• Обработката приключва 30 мин.преди излитане
• Пътник, не спазил часовете за регистрация за полет, губи правото си върху резервацията
си.
• При най-често прилаганите тарифи, пътникът няма право на безплатна промяна .
• Някои от тарифите, които се предлагат позволяват презаверяване със заплащане на
съответната глоба. Препоръчваме ви да се информирате за тези условия, при закупуване
на билета .

Документи

• Пътниците носят отговорност за валидността на своите документи.
• В страните от Европейския съюз българските граждани могат да пътуват само с лична карта.Препоръчва се пътуване със задграничен паспорт и наличие на медицинска застраховка
• Информирайте се за необходимостта от входна виза застраната, до която искате да
летите. Пътниците не се допускат до полет, ако нямат такава, за страните в които се
изисква виза.
• !!! За български граждани и постоянно живеещи в България лица под 18год :- които пътуват сами – нотариално заверена декларация
/разрешение за пътуване/ от двамата родители.- с един родител – нотариално заверена декларация
/разрешение за пътуване/ от другия родител.

Багаж

• Разрешеният безплатен багаж, според избрания от вас превозвач е:
за икономическа класа – 20-23 кг – За Европа, Азия и Африка.
за трансатлантически полети – 2 парчета по 32 кг.
нормата за разрешен багаж за полетите с KLM, Lufthansa, LOT и Air FRANCE до САЩ и Канада e 2 парчета по 23 кг максимум, с общ размер на трите измерения до 158см на парче – за икономична класа, за бизнес класа 2 парчета по 32 кг.
Разрешен ръчен багаж – не повече от 8 кг ,като сбора на 3 те измерения да не надвишава 115 см .
Ако теглото на багажа надхвърля тези допустими норми, се заплаща към авиокомпанията на летището такса за свръхбагаж.
• В ръчния багаж е забранено да се слагат течности,гелове,козметика ,остри, режещи, избухливи и запалителни предмети, амуниции.
• Ако имате проблем с повреден ,забавен или загубен багаж , моля свържете се с представителите на авиокомпанията или съответната служба на летището, на което се намирате.
• Пътниците могат да носят 1л концентрат,2бут. вино, 1стек цигари .
• Без деклариране може да се изнася валута с равностойност на 10 000 eur.

Медицински застраховки.

От 1 юни 2004 г. в рамките на ЕС беше въведена Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗК), с която поетапно бяха заменени формулярите за медицинска помощ при временен престой на европейски граждани в държава-членка, различна от държавата по тяхното осигуряване.

Препоръчва се преди предприемане на пътуване в страна от ЕС да се получи такава от Националната здравноосигурителна каса.

Ако пътуването е в страна извън ЕС, препоръчва се сключване на съответната здравна застраховка.

Информация за напускане на територията на Р България от деца до 18 години.

Дете, пътуващо без придружител

Необходимо е при пътуването да притежава декларация подписана от двамата родители и заверена в консулска служба на Посолството, в която да се упоменава, че те дават своето съгласие детето да пътува без придружител.

Дете, придружавано от един родител

Единият родител, придружаващ детето,трябва да има пълномощно/декларация от другия родител, с което дава своето съгласие детето да пътува придружено от него.

Дете, придружавано от трето лице

Придружителят трябва да притежава пълномощно/декларация, подписано, от двамата родители, в което упоменават, че дават своето съгласие детето да пътува, придружавано от него. Когато посредством съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия от родителите, единствено от него се изисква пълномощно/декларация за съгласие за пътуване на детето без придружител или придружавано от другия родител или от друго лице. В този случай е необходимо да се представи копие на самото съдебно решение. Съдебното решение следва да е преведено на български и заверено.

Пълномощното/декларацията за даване на съгласие за пътуване на детето се заверява в консулската служба. Подписът на пълномощното/декларацията се поставя лично от упълномощителя/декларатора пред длъжностното лице в консулската служба.

Копие на пълномощното/декларацията следва да остане в консулската служба.

За преминаване през територията на Република Хърватска децата под 18 год. трябва да носят със себе си както следва:

- ако са придружени от двамата си родители, трябва да имат легализиран превод на хърватски език от акта за раждане.

- ако не са придружени от двамата си родители, нотариално заверена и преведена на хърватски език декларация от родителя (или родителите), които не пътуват, че разрешават на детето да пътува само в чужбина. В тази декларация трябва да е упоменат периодът на пътуването, страната, до която се пътува и кой придружава детето.

когато детето пътува с единия от родителите си, но са с различни фамилии, трябва да се направи легализиран превод на акта за раждане на детето на хърватски и да се попълни и завери нотариално декларацията на хърватски. Клиентите сами ще носят отговорност, в случай че не носят горните необходими документи.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_11903 Nov. 26 07.02ScreenHunter_11904 Nov. 26 07.02ScreenHunter_11905 Nov. 26 07.03ScreenHunter_11906 Nov. 26 07.03ScreenHunter_11907 Nov. 26 07.03ScreenHunter_11908 Nov. 26 07.03ScreenHunter_11909 Nov. 26 07.03ScreenHunter_11910 Nov. 26 07.04
КОНТАКТИ

Туристическа агенция ТОНИ ТУР – Търговище – tonytour.eu
Адрес: гр. Търговище, пл. “Свобода” , х-л Мизия, етаж 1, офис 119
Тел./Факс: 0601 979 25
Моб. тел.: 0879 574 733
E-mail: info@ tonytour.eu; tonytour05@ gmail.com

Адрес: гр. Търговище, бул. Никола Маринов 5
Тел./Факс: 0601 664 64
Моб. тел.: 0893 602 626
E-mail: tonytour05avtogara@ gmail.com

Текст и изображения: tonytour.eu

За автора