Учебен център Теза – София

ЗА НАС

ScreenHunter_25922 Jul. 24 09.10ТЕЗА е компания ориентирана, към най-модерните технологии и средства за обучение през целия живот. Дейността ни е съсредоточена в областта на електронните образователни услуги и технологии. ТЕЗА се развива, като непрекъснато разширява палитрата на предлаганите услуги и повишава тяхното качество. През 2006 г. изградихме напълно оборудван компютърен учебен център, а през 2007 г. получихме сертификация ISO 9001:2000 за извършване на услуги по професионални обучения и доставка и инсталиране на специализирани приложни програми, която поддържаме успешно и до днес, с версия ISO 9001:2008. През тези години „ТЕЗА“ стана партньор и представител за България на водещи световни компании.

От 2008г. ТЕЗА притежава лицензия за Център за Професионално Обучение (ЦПО) от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО). Тази лицензия дава право за провеждане на професионални обучения и издаване на държавно признати свидетелства за професионална квалификация за 26 професии, включени в обхвата на лицензията. Обучението се извършва по одобрени от НАПОО програми, които в зависимост от категорията включват между 300 и 1000 часа лекции и практически занятия. Модерният учебен център на компанията се намира в гр. София, ж.к. „Младост” 1, бл. 54А.
През 2009 г. ТЕЗА бе успешно сертифицирана по ISO 27001:2005 за разпространение, инсталация и поддръжка на програмни продукти. Това гарантира качеството на услугите за внедряване и поддръжка на Системи за Управление на Обучението и разработката и поддръжката на индивидуализирани електронни курсове.

ТЕЗА има за цел да предостави на своите клиенти цялостно обслужване в сферата на управление на организационния талант и професионалната квалификацията на кадрите. Ние консултираме и анализираме заедно с клиена нуждите от обучение и управление на таланта и се ангажираме да предложим най-ефикасното индивидуално решение. ТЕЗА винаги се стреми да се адаптира към променящите се условия на бизнеса и да увеличава непрекъснато ефективността си и качеството на услугите.

КУРСОВЕ
 • Компютърни курсове
 • Професионално обучение
 • Ключови компетентности
 • Управление на проекти
 • IT курсове
 • Cisco курсове
УСЛУГИ
 • Кандидатстване по Европейски програми – Изготвяне на проекти
 • Електронни курсове – Разработване
 • Съответствие на АИС със ЗЕУ
 • Учебна зала под наем
 • Проектор под наем
 • Преводи
 • Оптимизация на учебния процес
КОНТАКТИ

Учебен център Теза – София – teza.bg
Адрес: гр. София, жк. „Младост“ 1, бл. 54А,
Тел.: 02 969 15 98
Факс: 02 969 15 99
Е-mail: office@ teza.bg

Текст и изображения: teza.bg

За автора