Unimasters Logistics – транспорт и логистика

ЗА НАС

ScreenHunter_13042 Jan. 08 08.12Нашата дейност е насочена към предоставяне на интелигентни решения за логистичните нужди на клиентите ни. Проектираме, управляваме, контролираме и усъвършенстваме транспортните и логистичните операции. Комбинирайки креативност и висококачествено изпълнение, в съответствие с изискванията на своите клиенти, в Юнимастърс Лоджистикс изпълняваме проекти от всякакъв мащаб и сложност. Благодарение на иновативния си професионален подход, богат опит и ноу-хау сме постигнали в много точки по света признание за способностите ни в областта на логистиката. Ние обслужваме множество клиенти. Не пестим усилия. И не правим компромис с качеството.

Благодарение на иновативното си мислене спечелихме водещи позиции в нишови сегменти на пазарите, в които оперираме. Разполагаме с напредничав бизнес модел, включващ забележително синхронизиране на всички нива и пълна видимост на процесите от край до край. Обхватът на нашите стратегически, тактически и оперативни възможности ни позволява да предоставим комплексни решения за всеки бизнес, с осъзнаване на отговорността по отношение на околната среда и съобразявайки се с местните условия.

В условията на засилващата се глобална конкуренция ние създадохме солидна основа, за изграждане на по-силен, по-печеливш бизнес, подготвен да посрещне предизвикателствата на бъдещето.

Нашият екип

Хората, които работят в Юнимастърс са талантливи професионалисти, силно мотивирани да постигат високи резултати без да губят приятелското си отношение към клиентите. Креативен екип от мечтатели и визионери в областта на управлението на веригата на доставките, които не се страхуват да мислят по различен начин и да предприемат нови начинания, винаги в търсене на възможности за бизнес развитие – това е солидната основа на Юнимастърс, където нашите хора са нашата суперсила.

Толерантност, уважение и сътрудничество са движещите сили на единната култура на Юнимастърс. Ние сме екип от специалисти с предприемачески дух – инициатори на промени и лидери на нови проекти, истински новатори в областта на логистиката.

Нашите служители влагат постоянство, упоритост и отговорност във всяко взаимодействие с нашите клиенти. Те притежават завидна култура на обслужване и ние сме изключително горди с тях.

Моделът ни за управление и развитие на човешкия капитал, освен ясен бизнес фокус, осигурява широки възможности за изява на потенциалните ни таланти на всички нива и същевременно демонстрира нашия стремеж да привлечем, развием и запазим като наши служители най-добрите в бранша.

ПАЗАР
Нашият пазар

Промените в нашата индустрия през последното десетилетие са наистина огромни. За да бъдем успешни, трябваше да израснем от обикновени спедитори до специалисти, реализиращи цялостни и силно интегрирани логистични концепции.

Над 5000 фирми и физически лица се довериха на Юнимастърс и ни поверяват сърцевината на своите логистични операции. Наред с това, че последните няколко години бяха от решаващо значение за много видове бизнес, правилата в съвременния пазар също се променят. Да се реагира вече не е решение за оцеляване и успех. Единственият вариант е да се действа про-активно и бързо.

Ние в Юнимастърс Лоджистикс разбираме изключителна важност на това да бъдем на точното място в точния момент. За да постигнем това сме изградили широка мрежа от партньорства, които ни помагат да управляваме операциите си по един напълно прозрачен и про-активен начин, което ни позволява да бъдем точни и ефективни в изпълнението на всеки един различен проект.

Ние непрекъснато се опитваме да променим методите си на работа. И тъй като „Дигиталните деца“ от Поколението Y вече доминират пазара, нашата мисия е да се адаптираме адекватно към променящите се условия . Това ни мотивира непрекъснато да се стремим да бъдем високо иновативни, технологично напредничави и да мислим извън рамките на общоприетото.

ПОДХОД

Анализ на Вашите логистични нужди

В днешната сложна и нестабилна икономическа обстановка на “Новата Нормалност”, компаниите са изправени пред редица предизвикателства по управлението на веригата на доставките. В тази връзка ние можем, чрез професионален анализ и разбиране на логистичните ви нужди, да ви съдействаме за съкращаване на разходите и повишаване на ефективността.

Бизнесът отдавна е осъзнал необходимостта от интелигентни логистични решения – решения, базирани на информация в реално време за успешното изпълнение на бизнес изискванията. Съществуват обаче сериозни пречки за тяхното интегриране. Те са породени не само от технологични ограничения, но също така и от интереса на конкретните фирми да предлагат множество специализирани услуги, вместо да предоставят на клиентите едно единствено и цялостно решение, което работи.

Нашият бизнес е от типа предлагащ комплексни решения. Ние ще подходим към вашите логистични нужди с прецизен анализ, използвайки богатия си опит и съвременни софтуерни инструменти. По този начин ще разработим реалистични сценарии, които ще ни помогнат съвместно да създадем правилното решение.

Създаване на правилното решение

В наши дни фокусът в логистиката все повече се измества от оперативно съвършенство към цялостна оптимизация на бизнеса. Става все по-трудно за компаниите да променят своя логистичен подход от базиран на предлагането, към такъв, диктуван от търсенето. От решаващо значение за успеха на всяка компания е способността на нейната верига на доставките да се справи с честите промени.

Поради тази причина, според нас, е от изключителна важност да ви помогнем да изградите правилната логистична концепция – базирана на ефективни продажби и оперативно планиране, засилено сътрудничество с фирми от бранша и бърза и точна реакция на пазарните сътресения.

Постигане на оптимален модел на работа

Ние предоставяме решения, не просто продукти и услуги. Правилото на деня е да се постига повече с по-малко. С помощта на ефективни инструменти и експертизата на най-добрите специалисти и консултанти в бранша, ние проектираме и предлагаме оптимален, но същевременно опростен и практичен модел на работа, който да гарантира надеждни резултати. Обръщаме специално внимание на ключови области за всеки един бизнес като бързина на реакцията, лекота на работа, надеждност, усъвършенстване и много други.

ЦЕННОСТИ

Във всяка част от нашето ежедневие и всяко действие ние се ръководим от нашите ценности. Споделените ценности са здравия фундамент и спойка на нашата организация. Визията, която всички споделяме е мощно подкрепяна от тези ценности, които са ключа към успеха на нашия екип:

Клиентът е над всичко

Стараем се да надхвърлим очакванията на клиентите, като не само им осигурим обещаната услуга в уговорения срок, но и много повече. Проучваме клиентските нужди от всички възможни гледни точки и се стремим да разберем тяхната логика.

Честност и почтеност

Честността и почтеността са основен елемент на нашата корпоративна култура. Те съставляват фундамента на Доверието. Успехът ни е плод на нашия открит и честен подход към всички: служители, клиенти, партньори, общество.

Доверие

Да изградиш доверие са необходими много време и усилия. А да го изгубиш е много лесно. Доверието в нашата компания се основава на общите цели, споделените ценности, желанието да удовлетворим всички изисквания на нашите клиенти.

Култура на  познанието

Способността да споделяме опита и знанията, както и да работим с много и различни партньори ни нарежда сред лидерите в нашата професионална сфера. Чрез личното общуване и модерните технологии ние създаваме култура на познанието.

Екипност и активно сътрудничество

Работата в екип е най-важното условие за успеха на всяка компания. Тя изисква постоянно сътрудничество и колегиалност. Ето защо ние се стремим да премахнем вътрешните граници и да подобрим взаимодействието на всички нива.

Дълг за отлично свършена работа

Отлични резултати се постигат в условията на пълно доверие. Нашите служители вярват в компанията и имат ясен ангажимент за изпълнение на поетите от тях задължения.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_13036 Jan. 08 08.11ScreenHunter_13037 Jan. 08 08.11ScreenHunter_13038 Jan. 08 08.11ScreenHunter_13039 Jan. 08 08.11ScreenHunter_13040 Jan. 08 08.11ScreenHunter_13041 Jan. 08 08.11
КОНТАКТИ

Unimasters Logistics – транспорт и логистика – unimasters.com
Адрес: гр. София, EUROGATE Logistics Park, ул. “Продан Таракчиев” 12
Тел.: 02 446 32 00
E-mail: regsales@ unimasters.com

Адрес: гр. Варна, ул. “Граф Игнатиев” 40
Тел.: 052 818 000

Адрес: гр. Пловдив, Комплекс Подем, бул. Дунав 51, етаж 1, офис 5
Тел.: 032 940679

Адрес: гр. Бургас, ул. “Булаир” 1A, етаж 3
Тел.: 056 843 796

Текст и изображения: unimasters.com

За автора