Валентина Петрова Благоева – Нотариус София

ЗА НАС

ScreenHunter_4896 Nov. 05 23.45Нотариус Валентина Петрова Благоева има собствена кантора на територията на гр. София.

Повече информация за предлаганите от нотариус Благоева услуги, можете да откриете на посочените по-долу телефони.

 

УСЛУГИ
* Нотариални консултации в устен или писмен вид;
* Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
* Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
* Изготвя и заверява пълномощни;
* Договори;
* Договори за прехвърляне на дялове и акции.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4896 Nov. 05 23.45ScreenHunter_4887 Nov. 05 23.33ScreenHunter_4889 Nov. 05 23.33
КОНТАКТИ

Валентина Петрова Благоева – Нотариус София
Адрес: гр. София, ул. Аксаков 7
Тел.: 02 987 02 04; 02 986 30 53
Факс: 02 989 47 31
E-mail: valia@ dir.bg

За автора