“Велдия Дизайн” ЕООД

ЗА НАС
ScreenHunter_1676 May. 10 15.35В новите, динамично променящи се условия на пазара, използуването на CAD/CAM системите в производството на облекла става все по-необходимо. С цел постигане на висока гъвкавост при осигуряването на добра организация и високо качество, фирма “Велдия Дизайн”ЕООД Ви представя своите CAD/CAM услуги, чрез които максимално бързо и с голяма прецизност да внедрявате нови модели в производство.

Чрез нас Вие получавате услуги на професионалисти с голям опит, при това само когато имате нужда, без да е необходимо да инвестирате средства в CAD/CAM оборудване. Бързите и качествени CAD/CAM услуги на “Велдия Дизайн” ЕООД са максимално съобразени с изискванията и нуждите на нашите клиенти. Гарантираме пълна конфеденциалност на информацията…

Велдия Дизайн ЕООД е създадена през Февруари 2007 година.
Основната дейност на фирмата е свързана с работа на CAD/CAM система.
При нас се извършва разработването на базови кройки по зададени скици с обмерни данни или по оригинални мостри, дигитализиране и градиране на кройки, конвертиране на модели, корекции на готови кройки, редене и разпечатване на капаци за производството.

Разполагаме с CAD/CAM системи и с плотер GERBER infinity.
Фирмата се занимава и с обучение на специалисти за работа с CAD/CAM системи и по-специално – начини и методи за конструиране, корекции на готови кройки, градиране и редене капаци на CAD система.

КОНСТРУИРАНЕ

Конструирането e едни от най-важните етапи в дългия и сложен процес на производството на облекло и в голяма степен определя неговия вид и качество. Построяването на основна конструкция, наричана още базисна, е началният и най-съществен етап в конструирането, тя е единна в своето принципно решение за всяко отделно изделие. Разработването на основната кройка за даден модел може да се изготвя на базата на снимка, скица или мостра представени от клиента.

Използването на различни методики за конструиране на облекло както и детайлното познаване на технологията на изработването му, ни позволява да представим на нашите клиенти една конструкция, която максимално възпроизвежда техния дизайнерски проект.

Конструкторът е този, който реализира замисъла на дизайнера в готов вид и представя сложната обемно-пространсвена структура на облеклото в едно единно цяло. Процес, в който се преплитат високият професонализъм на конструкторите в нашта фирма с най-новите разработки в ползваният CAD/CAM продукт.

Корекции в конструкцията на цял модел или отделни негови детайли се правят според коментарите и изискванията от страна на клиента с цел постигане на единство и синхрон между художествената, конструктивната и функционалната страни на проекта.

ГРАДИРАНЕ

Използвайки алгоритъм за увеличение и намаление се разработват различните размери за даден модел. Изхожда се от съществуващ базов размер, чрез използването на таблици с обмерни данни предоставени от клиента или предложени от нашите конструктори.

ДИГИТАЛИЗИРАНЕ

Чрез оптичен дигитайзер вече съществуващи кройки, разработени на хартия, се прехвърлят в CAD системата.

Въведените дигитални кройки се съхраняват в системата и могат да да бъдат обработвани допълнително според изискванията на клиента /градиране, корекции, плотиране/

КОНВЕРТИРАНЕ

Системата позволява конвертиране на файлове от и за други CAD/CAM системи. Работим с файлове със следните разширения:

  • LECTRA / VET, IBA , MDL
  • GERBER / VET, IBA , PLA, MDL, PLX
  • INVESTRONICA
  • OPTITEX
  • ASSYST BULLMER
ГАЛЕРИЯ

531 May. 10 15.07532 May. 10 15.07532 May. 10 15.08533 May. 10 15.08
КОНТАКТИ

“Велдия Дизайн” ЕООД – veldiabg.com
Адрес: гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков” №38, ет.2
Тел.: 02/826 93 31
E-mail: office@ veldiabg.com

Текст и изображения: veldiabg.com

За автора