“ВИА 2000″ ООД

ЗА НАС
logo-via-2000
ВИА 2000 ООД е основана през 2000 г. и регистрирана от Софийски градски съд по фирмено дело 4886/2000 г.
С помощта на екипа от опитни специалисти и техническото оборудване, с което разполага, дружеството осъществява своята дейност в следните основни направления:

 • търговия в страната и чужбина със суровини, взривни вещества и средства за взривяване, реекспорт.
 • производство на взривни вещества – фирмата е разработила взривно вещество под търговското наименование Грубодисперсен амонит 70/30 ВТ.
 • разснарядяване и делабориране на инженерни изделия.
 • пробивно-взривни работи на кариери.
 • проектиране на специални взривявания.
 • транспорт и спедиция на опасни вещества и товари.
 • търговия с оръжие и специална продукция.
 • охрана.

ВИА 2000 ООД е разработила, внедрила и сертифицирала система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001: 2000. Всички вещества и изделия, които предлагаме притежават СЕ маркировка.
Благодарение на високия професионализъм, ефективност, многообразие от предлагани стоки и услуги, дружеството успя да се наложи като надежден партньор.
ВИА 2000 ООД има търговски отношения с фирми от България, Сърбия, Македония, Гърция, Босна и Херцеговина, Русия, Унгария, Словакия, Турция, Испания, Австрия, Швейцария, Украйна, Франция и др.
Основните потребители на стоките и услугите, предоставяни от ВИА 2000 са заводи за производство на екплозиви в страната и чужбина, мини, кариери, фирми, извършващи пробивно-взривни работи

ЕКСПЛОЗИВИ
 • Тринитотолуен (ТНТ, тротил) – бризантно взривно вещество, предназначено както за снарядяване на боеприпаси, така и за производство на амонити. Може да бъде директно използван и за извършване на промишлени взривни работи при температура на околната среда от минус 50°С до 70°С в открити обекти с твърди и много твърди скали и в оводнени сондажи. ВИА 2000 ООД има изградена инсталация за смилане и сепариране на тринитротолуен (ТНТ), извлечен чрез утилизация от боеприпаси. Произвеждаме ТНТ на прах и гранули с размер на частиците 4 мм, 8 мм и 15 мм.
 • Грубодисперсен амонит 70/30 ВТ – механична смес от гранулиран амониев нитрат и тринитротолуен (ТНТ). Взривното вещество е предназначено за извършване на промишлени взривни работи в открити обекти, неопасни по газ и прах, в сухи и слабо оводнени сондажи без течаща вода при температура на околната среда от минус 10 ºС до 40 ºС.
 • Детониращ шнур – средство за взривяване, предназначено за предаване и иницииране на детонация във взривни вещества, в открити и подземни обекти, неопасни по газ и прах. Произвежда се в различни модификации в зависимост от съдържанието на взривно вещество (PETN) в един линеен метър – например 8 гр/м, 10 гр/м, 12 гр/м, 20 гр/м и други.
 • АНФО – взривно вещество, базирано на порьозен амониев нитрат, примесен с дизелово гориво. АНФО е най-подходящ за използване в сухи сондажи, неопасни по газ и прах, на открито и под земята при температура на околната среда от минус 30 ºС до 50 ºС.
 • Амонит – смес от прахообразен тринитротолуен и амониев нитрат. Предназначено е за взривни работи в открити и подземни обекти, в сухи и оводнени сондажи.
 • Тротилови пресовки – междинен детонатор от пресован ТНТ. Инициира се от електрически, неелектрически детонатори, както и детониращ шнур. Предназначени са за открити подземни взривни работи в рудници и кариери, неопасни по газ и прах.
 • Неелектрическа система за иницииране – състои се от сондажни детонатори и повърхностни свързващи елементи. Предназначена е за иницииране на междинни детонатори и заряди от взривни вещества при извършване на взривни работи в открити и подземни обекти в сухи и оводнени условия, при температура на околната среда от минус 35°С до 50°С.
ДЕЙНОСТ
Суровини за производство на експлозиви ВИА 2000 поддържа дългогодишни контакти с производители на следните суровини:

 • Люспест тринитротолуен (ТНТ)
 • Порьозен амониев нитрат
 • Хексоген (RDX)
 • Тетранитропентаеритрит (PETN)

Експлозиви – освен собствени изделия, предлагаме и цялата гама от взривни вещества и средства за взривяване от утвърдени производители. Наличието на собствен специализиран транспорт и въоръжена охрана позволява да осъществяваме комплексни доставки в зависимост от желанието на клиента.

Суровини за производство на боеприпраси – хексоген, октоген, люспест тринитротолуол (ТНТ), барут и др.

Оръжие

УСЛУГИ
Пробивно-взривни работи – ВИА 2000 осъществява пробивни и пробивно-взривни работи на кариери за добив на инертни материали. Притежаваме модерни и високопроизводителни машини за осъществяването на тази дейност:

 • Сонда DI 300.
 • Сонда TITON 300
 • Сонда Bohler BPI 115
 • Верижен багер HYUNDAI Robex 210 LC-7 и хидравличен чук FUROKAWA F22
 • Мобилен компресор Atlas Copco XAS 77DD
 • Седлови влекач с платформа за превоз на механизацията

Пробивните и пробивно-взривни работи се извършват от екип от високо-квалифицирани специалисти при спазване на всички изисквания за осъществяването на тази дейност.

Транспорт – Разполагаме с 5 (пет) бр товарни автомобили по ADR, тип EX III за превоз на опасни товари в страната и чужбина.

Спедиция – Извършваме спедиция и транзитен превоз на опасни товари, превозвани с автомобилен и железопътен транспорт. Осигуряваме необходимите разрешения от Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на вътрешните работи. Поддържаме контакти с фирми от Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, Унгария, Чехия, Австрия, Швейцария и др. за получаване на разрешения за транзитен превоз и организиране на охрана на територията на съответните държави.

Охрана – ВИА 2000 ООД притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност на опасни вещества и товари на територията на цялата страна. Предлагаме въоръжена охрана и ескорт на пратки, превозвани по шосе и ж.п. транспорт.

Консултации

 • Консултации за превоз на опасни товари в съответствие с изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR), класове 1, 2 и 3-9
 • Консултации по изпълнението на външнотърговски сделки; оформяне на митнически документи
 • Kонсултации и подготовка на документи за издаване на разрешения за внос, износ и пренос на изделия от клас 1

Проектиране на специални взривявания

ЛИЦЕНЗИ
ВИА 2000 ООДпритежава следните лицензи, които са доказателство за големия ни професионализъм и стремежа ни продуктите, стоките и услугите ни да отговарят на високите международни изисквания за качество.

 • Разрешение от Министерство на вътрешните работи за търговия на взривни вещества
 • Разрешения от Министерство на вътрешните работи да съхранява взривни вещества
 • Разрешение от Министерство на вътрешните работи за употреба на взривни вещества на територията на цялата страна
 • Лиценз от Министерство на вътрешните работи за извършване на частна охранителна дейност
 • Пълен лиценз от Министерски съвет за износ, внос и трансфер на оръжия
 • Удостоверение от Министерски съвет за регистрация на брокерска дейност с оръжия между две трети страни
ГАЛЕРИЯ

010305060708
КОНТАКТИ
ВИА 2000 ООД – via2000.eu
Адрес: гр. София, ул. “Враня” № 68, ап. 12
Тел.: 02 931 14 22, 02 931 22 37
Факс: 02 931 97 36
Е-mail: office@ via2000.eu

Текст и изображения: via2000.eu

За автора