ВИНАРСКА ИЗБА ОПРЕВ

ЗА НАС

ScreenHunter_34409 Feb. 25 13.32Винарска изба Опрев e създадена през 2006г. Тя е модерна производствена структура с напълно затворен цикъл на производство- от гроздето до бутилката вино. За качеството на процесите отговаря лаборатория, оборудвана със съвременна апаратура.

Производствените възможности на инсталацията са 170 000 литра вино. Стратегията на фирмата е капацитетът на винарната да бъде натоварван с грозде от собствено производство. Гроздето се бере на ръка, а това осигурява висок контрол върху входящите суровини. Друг акцент в стратегията на организацията е контролът върху производствените техники, както и контролът по време на производствения процес. Целта на фирмата е собствените лозя да осигуряват необходимото количество за преработка, за да се гарантира качеството и екологичността от суровината до готовата продукция.

СОРТОВЕ

Отглеждат се както местни български сортове

* мискет,
* тракийски мавруд-евмолпия,
така и внесени от вън но добили популярност у нас сортове ;
* каберне совиньон,
* траминер,
* шардоне.
Идеята, която споделя колектива на избата е ценителите на виното да преоткрият традиционни български сортове като им предложат вина с високо качество и самобитен стил.

ГРАДИНИ

Винарска изба ОПРЕВ обработва овощни градини на територията на село Добротица. Сортовият състав е представен от ранни, средно и късно зреещи плодове. В резултат на натрупан опит и научни проучвания, овощните градини са със сортове, които се адаптират най-добре към климатичните условия на североизточната част от Дунавската равнина и отговарят на пазарните изисквания.

Релефът е низинен до равнисто-хълмист с тежко-песъкливи и глинести почви. Терените имат изложение север – юг и са изразен наклон на север. В близост до овощните градини има дерета, което спомага за оттичането на студените въздушните маси. Наклонените терени предполагат и по-малки денонощни амплитуди през зимните и пролетните месеци, а деретата са естествени прегради за силните северни и североизточни ветрове.

ПРОДУКТИ

Тракийски мавруд /Евмолпия/-750мл.
Каберне Совиньон – 750мл.
Розе – 750мл.
Траминер -750 мл.
Шардоне- 750мл.
Червен мискет – 750мл.

ГАЛЕРИЯ

%d0%b5%d0%b2%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%bf%d0%b8%d1%8f%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5
КОНТАКТИ

ВИНАРСКА ИЗБА ОПРЕВ
Адрес: с. Добротица
Моб.тел.: 0887 626 299; 0889 513 402; 0887 756 112
Е-mail: gerganao@ abv.bg

За автора