ВТПГ – Строймат ООД

ЗА НАС
LOGO-stroimatВТПГ-Строймат ООД е създадена през 1997 година и е един от водещите производители на тел и изделия от тел на българския пазар.
Производствената база, намираща се във Велико Търново, както и складовете разположени в София, Варна и Стара Загора са гаранция за бързо и качествено обслужване на нашите клиенти в цялата страна.

Фирмата има богат асортимент от продукти, но за да отговорим напълно на на нуждите на своите клиенти предлагаме изработване на мрежи, гвоздеи и телове с по-специфични размери по заявка.
Водещите принципи в управлението на фирмата са лоялност и коректност към нашите клиенти и партньори и поддържане на високо качество на произвежданите изделия.

Гаранция за качество на нашите продукти са следните сертификати:

  • ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството
  • №5 – НСИСОССП – 1470 по БДС EN 10080:2005 – Сертификат за съответствие на заварени мрежи
  • №5 – НСИСОССП – 1470 по БДС 9252:2007 – Сертификат за съответствие на стоманени телове
ПОЛИТИКА
Политика:

Ръководството на ВТПГ–Строймат ООД оценява изцяло отговорността си към нашите клиенти, партньори и персонал.

Ние сме ангажирани с постоянното подобряване на условията на труд и безопасност съобразно нарежданията и изискавнията на Българското законодателство, както и със създаването на една по-благоприятна среда на труд за всички работници в Дружеството.

Политиката на ВТПГ-Строймат ООД е насочена към реалицията на продукти отговарящи на нормативните изисквания в страните членки на Европейския съюз и удовлетворяващи потребностите на нашите партньори и клиенти. Спазването на изискванията на въведената система за контрол на качеството ISO 9001:2008 е основен приоритет на всички работни нива ангажирани с производството и пласмента на нашата продукция.

Ние провеждаме периодични изпитания на продуктите влагани трайно в строителството, за да гарантираме тяхната надежност и качество съобразно изискванията на Наредбата за съществените изисквания към стоежите и оценяване съответсвието на строителните продукти.

Водещите принципи в управлението и работата на Дружеството са лоялност и коректност към нашите клиенти и партньори. Ние се стремим да задоволим потребностите и изискванията на клиентите си като се стараем постоянно да подобряваме качеството на обслужване и на предлаганите от нас продукти.

Цели:

- Запазване и увеличаване на позицията на фирмата на българския пазар

- Разширяване на продуктовата гама чрез внедряване на нови продукти – техка хексагонална мрежа и габиони

- Повишаване производителността на труда чрез оптимизация на работните процеси и внедряване на нова опаковъчна линия

- Подновяване на машинния парк с по-производителни и енергийно ефективни машини

- Поддържане и повишаване качеството на произвежданата продукция.

Декларация

Аз ,Димитър Цачев, в качеството си на управител на ВТПГ-Строймат ООД, оценявам отговорността на решенията си относно Системата за управление на качеството, нейното внедряване, поддържане и подобряване.

Декларирам, че ще осигуря всички необходими средства , ресурси и персонал, както и пълното си съдействие за постигане на поставените от Дружеството цели и ще съблюдавам спазването на политиката на управление на фирмата.

СЕРТИФИКАТИ

Гаранция за качество на нашите продукти са следните сертификати:

  • ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството
  • №5 – НСИСОССП – 1470 по БДС EN 10080:2005 – Сертификат за съответствие на заварени мрежи
  • №5 – НСИСОССП – 1470 по БДС 9252:2007 – Сертификат за съответствие на стоманени телове
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_573 Feb. 13 17.29ScreenHunter_585 Feb. 13 17.31ScreenHunter_586 Feb. 13 17.31ScreenHunter_587 Feb. 13 17.31ScreenHunter_588 Feb. 13 17.31ScreenHunter_589 Feb. 13 17.32ScreenHunter_590 Feb. 13 17.32ScreenHunter_591 Feb. 13 17.32ScreenHunter_592 Feb. 13 17.32ScreenHunter_584 Feb. 13 17.31ScreenHunter_583 Feb. 13 17.31ScreenHunter_582 Feb. 13 17.31ScreenHunter_574 Feb. 13 17.29ScreenHunter_575 Feb. 13 17.29ScreenHunter_576 Feb. 13 17.30ScreenHunter_577 Feb. 13 17.30ScreenHunter_578 Feb. 13 17.30ScreenHunter_579 Feb. 13 17.30ScreenHunter_580 Feb. 13 17.30ScreenHunter_581 Feb. 13 17.30
КОНТАКТИ
ВТПГ – Строймат ООД – http://vtpg-stroimat.com/
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Борис Богданов 2
Тел.: 062 641 897, 062 646 881
Факс: 062 641 897
Е-mail: office@ vtpg-stroimat.com
Работно време:
08:00 – 17:15 часа (обедна почивка : 12:30 – 13:15 часа)


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. Велико Търново, Ул. Никола Габровски 90 (бившият Кетмаш)
Тел.: 062 605 468
Моб. тел.: 0889 937 801
Работно време:
08:00-17:15 часа (12:00 – 12:45 обедна почивка )


Вижте по-голяма карта

Адрес – склад: гр. София, ул. Циклама № 5
Тел.: 02 979 09 64
Моб. тел.: 0889 601 166


Вижте по-голяма карта

Адрес – склад: гр. Варна, Ул. Райко Даскалов 53
Тел.: 052 991 175
Моб. тел.: 0898 604 441
Работно време:
08:00 – 17:00 часа


Вижте по-голяма карта

Адрес – склад: гр. Стара Загора, Кв. Индустриален
Тел.: 042 690 238
Моб. тел.: 0885 530 448
Работно време:
08:00-17:00 часа


Вижте по-голяма карта

За автора