Йосифова Консултинг ЕООД – Счетоводна къща – Русе

ЗА НАС

schetovodstvoСчетоводна къща Йосифова Консултинг ЕООД предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации, счетоводство и пълно счетоводно обслужване, личен състав и работни заплати, счетоводни консултации, данъчна защита и други.

 

 

УСЛУГИ

Счетоводна къща Йосифова Консултинг ЕООД предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации, счетоводство и пълно счетоводно обслужване, личен състав и работни заплати, счетоводни консултации, данъчна защита, първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията.

 • Представителство пред данъчната администрация, НОИ, НСИ и други държавни институции
 • Месечни декларации за ДДС и INTRASTAT
 • Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
 • Периодични финансови отчети за целите на управлението
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация

ТРЗ и цялостно администриране на персонала:

 • Трудови договори и персонални досиета
 • Регистрации в НОИ, НАП, Инспекцията по труда и Комисия за защита на личните данни
 • Месечни ведомости за работна заплата и осигуровки

Данъчни консултации:

Независимо от типа на вашия бизнес, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение. Ето защо Ви предлагаме професионални консултации във връзка с:

 • -счетоводно, данъчно и трудово-правно, социално и осигурително законодателство
 • -консултации във връзка с ДДС, местни данъци и такси, спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сливания, придобивания и други свързани с бизнеса решения
 • -Документи и съдействие при кандидатстване за кредит или лизинг
 • -Финансови консултации

Агенция по вписванията

 • Регистрация на фирми
 • Ликвидация
 • Деклариране на Годишни счетоводни отчети

Ние залагаме на съвременна техника и методи на комуникация, професионализъм и индивидуално отношение към всеки клиент. Наши клиенти са фирми от разнообразни сфери на дейност и с различна големина на бизнеса в страната и чужбина.

КОНТАКТИ

Йосифова Консултинг ЕООД – Счетоводна къща – Русе

Адрес: гр. Русе, ул. Олимпи Панов 14, вх. А
Тел.: 082 835 968
E-mail: amalteasd@ gmail.com

За автора