Заложна къща Бенин ЕООД

ЗА НАС
773 May. 13 15.07При нас имате възможност за бързо и лесно усвояване на парични средства, заем срещу залог, покупка, продажба и залог на машини, злато, сребро, бижута, компютърна техника и всякакъв вид битова електроника и движими вещи.

Заложна къща Бенин ЕООД разполага и със собствен оказион, в който може да намерите употребявани и нови стоки на атрактивни цени и професионално обслужване.

При продажба или залог на недвижими вещи, за ваше улеснение фирмата осигурява собствен транспорт в рамките на града, на посочен адрес и в удобно за вас време.

Продуктите може да разгледате ТУК

УСЛОВИЯ
Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника, мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути. Формалния израз на сделката е сключването на договорза търговски залог.

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име. Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже, че Вие сте нямал право да се разпореждате с веща, то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс, както и допълнителна наказателна отговорност, ако вещта се окаже обект на престъпление.

Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски. Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търгтовския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ, толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена. Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина, то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема.

Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999), 21, 6(900), 18к(750), 9к(275), 8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата – това е цената на услугата която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Когато притежателят на заложен билет върне заетата сума и плати всички начислени до момента лихви и такси на заложната къща, тя веднага му предава вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение. При предсрочно плащане заложната къща не увеличава лихвите и не начислява допълнителни такси.

Ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок, заложната къща задържа заложената вещт за период от 7 работни дни след настъпването на този срок. До изтичането на 7 дневният срок се запазва правото на притежателя на заложения билет да върне заетата сума и да плати всички начислени до момента лихви и такси, след което му се предава вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение. След изтичане на 7 дневният срок заложната къща продава заложената вещт.

За съхраняването на приетите в залог вещи са взети всички необходими мерки, които осигуряват целостта и изправността им, както и защитата от посегателства на трети лица, според наредба за дейността на заложните къщи от 27.02.2009г.

ЗАЛОГ НА ТЕХНИКА

От 30% до 50% от пазарната стойност, в зависимост от степента на използване.

ГАЛЕРИЯ

p5773 May. 13 15.07p1p2
КОНТАКТИ

Заложна къща Бенин ЕООД – zalozhnakashta.com
Адрес: гр. Пловдив, пл. Гроздов Пазар 4
Тел.:032 260 999
Моб. тел.: 0888 387 783

Текст и изображения: zalozhnakashta.com
Кл. думи: злато, сребро, залог, заем, пари в брой, бижута, диаманти, часовници, компютър, телевизор, картина, слънчеви очила, заложна къща,оказион, таблет, техника, навигация, електронна книга, камера, игри, телефон, втора употреба, заложна къща Пловдив, заем срещу залог, залог на злато,залог на техника, залог на машини

За автора