“Зебра” АД

ЗА НАС
logo-zebra
“ЗЕБРА” АД е българска компания, основана през 1929 г. Вече 80 години дружеството е лидер в сектора на каучуковата промишленост с производството на трапецовидни ремъци, гумени пластини и подови настилки, супереластични и плътни бандажни гуми, каучукови смеси, гумирани валове, противогази и защитни облекла, гумени и гумено-метални изделия.

През 1997 г. е открита процедура за приватизация на “ЗЕБРА” ЕАД, а на 02.04.1999 г. е подписан Договор за приватизационна продажба на 75% от капитала на Дружеството. Акционери стават 712 настоящи и бивши работници и служители в “ЗЕБРА” АД, които от края на 2003 г. са собственици на 100% от капитала на дружеството.

От 1996 г. “ЗЕБРА” АД и италианската фирма “СИЗАС” са съакционери в “СИЗАС ЗЕБРА Интернешънъл”- предприятие за производство на гумени изделия за регулиране на трафика и пътна сигнализация.

В “ЗЕБРА” АД е внедрена и от края на 2002 г. функционира интегрирана Система за управление на качеството и околната среда, която е необходимост за всяка съвременна фирма с перспективи за развитие на международния пазар. През месец април 2005 година в дружеството бе проведен сертификационен одит по системата OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд.

През 2002 г. “ЗЕБРА” АД декларира членството си в доброволната инициатива “Отговорност и грижа”, разработена и приета от предприятията на химическата промишленост, чиято цел е подобряване мерките по опазване здравето, безопасността и околната среда в техните производствени дейности и продукти, както и съпричастността и информираността на обществото.

УСЛУГИ

ЗЕБРА АД предлага следните услуги:

  • изработване на инструментална екипировка по мостри на клиента
  • разработване на рецептурни състави/технологии за каучукови смеси
  • производство на малки серии изделия по мостри на клиента
  • гумиране на тъкани /едностранно и двустранно/ за производство на облекла и технически каучукови изделия
  • гумиране и шлайфане на метални валове с различно предназначение
  • услуги с металорежещи машини с ЦПУ:
  • Фреза с ЦПУ MAHO 1000 за максимални размери на детайла: 1000х800мм., височина 560 мм. и тегло 800 кг.
  • Струг с ЦПУ GILDEMEISTER за максимален диаметър на обработвания детайл Ø 1000 мм.
КОНТАКТИ
“Зебра” АД – zebra-bg.com
Адрес: гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Промишлена 1
Тел.: 02 89 23 164, 02 936 04 06
Факс: 02 936 08 93, 02 991 77 22
E-mail: zebra@ zebra-bg.com

Текст и изображения: zebra-bg.com

За автора