ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ПРОГРЕС

ЗА НАС

ScreenHunter_48382 Jul. 07 23.20Земеделска кооперация „Прогрес“ се намира в гр. Септември, обл. Пазарджик.

Тя се формира чрез дружните усилия на член-кооператорите, с цел развитието на селското стопанство в региона в годините не преход. По този начин се създават нови работни места и се подпомага икономическото развитие на района.

Земеделска кооперация „Прогрес“ се е доказала във времето надежден партньор.

Успешното управление на кооперацията и обновяването на техническия парк дават предпоставки за бъдещо развитие и разширяване на дейността.

Обработването на земеделските площи се осъществява с модерна селскостопанска техника, транспортно звено и обслужването им в собствени складови бази.

ДЕЙНОСТ

ЗК ПРОГРЕС произвежда висококачествени зърнени, технически и фуражни култури, като:

· Пшеница
· Царевица
· Слънчоглед
· Рапица
· Ечемик

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_48375 Jul. 07 23.12ScreenHunter_48376 Jul. 07 23.13ScreenHunter_48377 Jul. 07 23.13
КОНТАКТИ

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ПРОГРЕС
Адрес: гр. Септември, ул. Георги С. Раковски 72
Моб.тел.: 0878 114 500
E-mail: zkaprogres_1992@ abv.bg

За автора