“ЗИМП” АД

ЗА НАС

ScreenHunter_40186 May. 04 20.25Фирма “ЗИМП” АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление град Монтана. Компанията е специализирана в производството на метални изделия. Занимава се също така и с преработката на пластмаси и пластмасови изделия. Базата на ЗИМП АД се намира на територията на град Монтана.
Занимава се още с развойно – внедрителска и производствена дейност в електронната и електротехническата промишленост, консултантска, проучвателна и маркетингова дейност.
Компанията произвежда и предлага на българския пазар висококачествени чекмеджета за касови апарати. Своята продукция ЗИМП АД реализира на територията на цялата страната.
За времето на своето съществуване и развиване ЗИМП АД се е утвърдила и наложила на българския пазар, като една от фирмите лидери в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и надежден партньор.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продуктите и услугите, които ЗИМП АД предлага са следните :
– производство на изделия от пластмаса ;
– изработка на метални изделия ;
– производство на чекмеджета, предназначени за касови апарати ;
– електрически и електронни изделия ;
– преработка на пластмаси.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_40186 May. 04 20.25ScreenHunter_40180 May. 04 20.20ScreenHunter_40181 May. 04 20.20ScreenHunter_40182 May. 04 20.21
КОНТАКТИ

“ЗИМП” АД – zimp-bg.com
Адрес: гр. Монтана, бул. Трети Март 141
Тел.: 096 301 901; 096 301 902
Моб.тел.: 0896 687 901; 0896 687 900; 0896 687 912
Е- mail: ofisuni@ gmail.com

Текст и изображения: zimp-bg.com

За автора