ЗСК СТОМАНОБЕТОН ЕАД – Сглобяеми конструкции София

ЗА НАС

ScreenHunter_8382 Jan. 17 23.54ЗСК СТОМАНОБЕТОН ЕАД е водеща компания в строителната индустрия. Фирмата е специализирано в проектирането , производството, транспортирането, и монтаж на сглобяеми конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон за изграждането на промишлени , административни, обществени и търговски сгради, логистични и сервизни центрове и инфраструктурни проекти.

Дейността на ЗСК СТОМАНОБЕТОН ЕАД обхваща цялостния процес на строителството: от всички фази на проектиране до завършването на обектите и реализацията им на строителния пазар.
За постигането на високите критерии за качество на съвременното строителство, ЗСК Стоманобетон ЕАД изгради нов, модерен завод, построен на 54000 м2 и оборудван с високо-технологични производствени линии и пълна автоматизация на процесите, което обуславя високите производствени мощности. За целите на производството са монтирани мостови кранове, компресорно оборудване и пароцентрала за осигуряване ускорено втвърдяване на бетона. Бетоновия възел е автоматизиран с техниката на „Liebherr”. Вътрешноцеховото транспортиране на бетона се извършва посредством релсова автоматизирана система . Към завода функционира модерна лаборатория, оборудвана с най-съвременна техника . В нея се извършва ежедневен контрол, необходим за високото качество на продукцията,което е основен приоритет на компанията.

Фирмената политика на компанията е насочена към непрекъснато модернизиране и разширяване на продуктовата гама, повишаване качеството на предлаганите продукти и услугите с цел да се отговори адекватно на пазарните тенденции и оптимално удовлетворяване на изискванията .
Във фирмата е внедрена унифицирана система за управление на качество по ISO 9001:2008; безопасни условия на труда BS ОHSAS 18001:2007 и опазване на околната среда ISO 14001:2004 , издадени от Germanisher LIoyd Certification GmbH
Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България

ПРОДУКТИ

ЗСК СТОМАНОБЕТОН Ви предлага цялостна строителна система от сглобяеми елементи от предварително напрегнат и ненапрегнат стоманобетон, която се характеризира с изключителна устойчивост, функционалност, гъвкавост при архитектурното проектиране, много добър външен вид, ниска себестойност и кратък срок на монтаж. Монтажът на отделните елементи се извършва бързо с традиционна механизация и квалифицирани монтажници. Всички останали строителни дейности могат да се изпълняват и в процеса на монтаж на конструкцията.

Нашата гама от продукти позволява прилагането едновременно както на стандартния така и на индивидуален подход при изпълнението на всеки проект. Така всеки проект става по-лесен за изпълнение без да губи своята индивидуалност. Вашият проект преминава през всички етапи от проектирането , производството, транспортирането на елементите до обекта до извършване на монтажа.

РЕАЛИЗАЦИЯ
При производството на сглобяемите елементи се обръща голямо внимание относно външният им вид. Използването на добавки и пластификатори в бетона придават на елементите изключително добър вид, което води до намаляване на вида и количеството на довършителните работи след монтажа.
При проектирането на конструкцията на сградите се използват съвременни методи за изчисление на конструктивните елементи. Детайлно се проучват геоложките характеристики на земната основа, което е основна предпоставка за икономично и надежно решение на фундирането на сградата. Всички останали натоварвания и въздействия се съобразяват с предназначението на сградата и нейното местоположение. Особено внимание при проектирането се обръща на изчислението на конструкцията за сеизмични въздействия. Опитът ни показа, че конструкцията реагира изключително добре на динамични въздействия. По-големият период на собствени трептения на конструкцията се оказва изключително подходящ за характеризиращите се високочестотни земетресения в района на Балканския полуостров и конструкцията реагира сравнително слабо на подобни въздействия, което води до предимно еластични деформации и незначителни пластични деформации. Вземат се под внимание всички нормативни документи характерни за даден регион.

По тази система са изпълнени всички сгради на “МЕТРО КЕШ&КЕРИ” и “БИЛЛА МАРКЕТ”. Срокът на монтаж на сглобяемата конструкция е от три до четири седмици.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_8382 Jan. 17 23.54ScreenHunter_8378 Jan. 17 23.48ScreenHunter_8377 Jan. 17 23.48ScreenHunter_8376 Jan. 17 23.48ScreenHunter_8375 Jan. 17 23.48ScreenHunter_8374 Jan. 17 23.48ScreenHunter_8373 Jan. 17 23.47ScreenHunter_8372 Jan. 17 23.47ScreenHunter_8371 Jan. 17 23.47
КОНТАКТИ

ЗСК СТОМАНОБЕТОН ЕАД – Сглобяеми конструкции София – stomanobeton.com
Адрес: гр. София, ул. Луи Айер 2
Тел.: 02 915 01 01; 02 958 20 01
Факс: 02 958 29 49
Е-mail: info@ miks-ps.bg

Адрес: гр. София, Промишлено търговски район, гара Кремиковци
Тел.: 02 994 35 19; 02 994 34 64
Факс: 02 994 35 15
Е-mail: zsk1960@ abv.bg

Текст и изображения: stomanobeton.com

За автора