Балканско Ехо

ЗА НАС

BalkanskoEchoУважаеми клиенти, колеги и приятели,
Представяме Ви нашия сайт, който съдържа ценна и полезна информация за производствената дейност и висококачествената продукция на една от водещите фирми за подемно-транспортни системи в света.

Фирма „Балканско ехо” е уникална с трите си обособени самостоятелни завода, с обща производствена площ от над 20 000 m2, с повече от 600 металообработващи машини, с над 550 всеотдайни и висококвалифицирани специалисти, което я прави независима от външни подизпълнители и кооперирани доставки.

Фирмата проектира, конструира, произвежда и извършва монтаж и сервизна дейност на:
– въжени електротелфери от серията „Т” и „МТ”, с товароподемност до 50 t и височина на подема до 120 m, които се отличават с изключителна надеждност и дълговечност;
– верижни електротелфери, с товароподемност от 0,125 t до 2 t;
– мостови електрически едно и двугредови кранове с управление от кабина и от пода с товароподемност до 100 t;
– конзолни електрически кранове с товароподемност от 1 t до 10 t и дължина на стрелата 10 m;
– асинхронни конусни телферни едно- и двускоростни електродвигатели с вградена спирачка и термозащита от 0,12 kW до 30 kW;
– асинхронни еднофазни и трифазни цилиндрични електродвигатели от 0,55 kW до 37 kW;
– моторредуктори за задвижване на ходовите механизми на подемно-транспортни системи;
– ограничители на товароподемността за всички видове електротелфери, както и за кранови подемно-транспортни системи;
– цялата гама от резервни части за всички изделия.

Всички изделия на фирмата се произвеждат в общопромишлено, пожаробезопасно и във взривозащитено изпълнение, като могат да работят в различни климатични зони, в това число и в химически агресивна среда. Фирмената система за управление и контрол на качеството е сертифицирана по ISO 9001:2008 от TÜV Rheinland.

Продукцията на фирмата е сертифицирана в съответствие с изискванията на страните, в които се експлоатира. До края на 2010 г., „Балканско ехо” е произвела и реализирала над 20000 електротелфера, в това число над 5000 във взривозащитено изпълнение, над 600 крана и над 50000 електродвигателя в общопромишлено и във взривозащитено изпълнение.

Продукцията на „Балканско ехо” ежедневно доказва своите високотехнологични качества, сигурност и надеждност в различни страни, като Русия, Казахстан, Беларус, Украйна, Чехия, Словакия, Турция, Иран и други, като единствено в света нашите изделия са с 36 месеца гаранция.

ВЪЖЕНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ

Въжени електротелфери серия Т

Въжените електротелфери серия Т сa най-известните и най-продаваните електротелфери в света. Произведени са повече от 1 800 000 бройки, които са реализирани в над 40 страни. Основните им преимущества са: висока надежност, дълговечност, простота на обслужване. Тези преимущества в съчетание с богатия спектър от товароподемности, скорости на подем и на придвижване, конструктивни изпълнения, възможност за експлоатация в различни режими, правят електротелферите от тази серия предпочитани пред останалите изпълнения, независимо от 30 годишната им история.

Въжени електротелфери серия MТ

Въжените електротелфери серия МТ са наследници на най-популярната в света серия въжени електротелфери Т. Съхранявайки основните технически параметри, благодарение използването на нова конструкция тяло, съвременни стоманени въжета, куки и др., предоставяме на своите клиенти серия електротелфери с много по-големи възможности като товароподемност, скорост на подем и скорост на придвижване. Това разкрива нови възможности за по-ефективна експлоатация на нашите изделия.

Взривозащитени въжени електротелфери серия ВТ

Базирана на основните конструктивни решения на електротелфери серия Т и съхранявайки нейните технически показатели, серия взривозащитени електротелфери ВТ, е предназначена за работа в потенциално взривоопасна среда.

Електрооборудването, комплектоващо тези изделия, като: електродвигатели, табло с електроапаратура, пулт за управление, крайни изключватели и др. е изпълнено в така нареченото „взривонепроницаемо изпълнение”, с маркировка: (Ех) d IIB T5 или (Ех) d IIC T5.

Взривозащитени въжени електротелфери серия ВМТ

Въжените електротелфери серия BМТ са базирани на основните технически решения използвани в серия ВТ. Съхранявайки основните технически параметри, благодарение използването на нова конструкция тяло, съвременни стоманени въжета, куки и др., предоставяме на своите клиенти серия електротелфери с много по-големи възможности като товароподемност, скорост на подем и скорост на придвижване. Това разкрива нови възможности за по-ефективна експлоатация на нашите изделия.

Електрооборудването и при двете серии е идентично, което обуславя и идентичността на взривозащитеното изпълнение и маркировка: (Ех) d IIB T5 и (Ех) d IIC T5.

ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ

Кран висящ едногредов
Кран висящ едногредов

Кран висящ едногредов с електротелфер е товароподемна машина за преместване на товари в пространството. Кранът се управлява от пода посредством висящ пулт или радиоуправление.

Кранът е предназначен за нормален режим работа група К 3-K6 по БДС 16570-86 при температура на околната среда от -25°С до +40°С и относителна влажност на въздуха не повече от 80% при +20°С ±5°C. К онструкцията на крана е съобразена с DIN15018.

Крановете се произвеждат в общопромишлено изпълнение, а също така и за работа във взривоопасна среда, за транспортиране на отровни, взриво- и огнеопасни вещества, а също така и разтопен метал.

По договаряне между производителя и клиента може да се произвеждат кранове със светъл отвор Lk и височина на подем Н, различни от посочените в таблицaта с данни.

 

Кран мостов едногредов
Кран мостов едногредов

Крановете са предназначени за нормален режима на работа група К 3-К 6 по БДС 16570-86 при температура на околната среда от – 25°С до +40°С и относителна влажност на въздуха не повече от 80% при +20°С ±5°C. К онструкцията на крана е съобразена с DIN15018.

Крановете се произвеждат в общопромишлено изпълнение, а също така и за работа във взривоопасна среда, за транспортиране на отровни, взриво и огнеопасни вещества, а също така и разтопен метал.

Модулната конструкция на мостовия едногредов кран с товароподемност от 1 до 16 т, със светъл отвор от 4,5 до 25,5 м включва следните основни компоненти:

Въжен електротелфер, серия “Т” или „МТ ”
Тези телфери се отличават с високо качество, надеждност в експлоатация, минимална маса и повишена ремонтопригодност.
Те са известни и търсени в повече от 50 страни в света.

Носеща греда
Конструкцията на носещата греда с двойно Т- образно или кутиeобразно сечение, зависи от товароподемността на крана и неговия светъл отвор. Разглобяемото фланцово съединение с челните греди облекчава транспорта на крана и монтажа му на обекта.

Челни греди
Челните греди са с кутиeобразно сечение и вградени в тях блок ходови колела. О тличават се с оригинална конструкция, позволяваща висока степен на унификация.

Ходови колела
Стоманените, ребордни ходови колела гарантират минимално съпротивление за предвижване и дълговечност на подкрановите релси. Ходовите колела са приспособени за релси с ширина на главата от 40 до 70 мм. Закрепените към блока на ходовите колела гумено-метални буфери имат висока енергопоглъщаемост.

Механизъм за придвижване на крана
Придвижването на крана се осъществява от задвижващите ходовите колела е мотор-редукторни групи. Електродвигателите са асинхронни, конуснороторни, с вградена спирачка. Скоростта на придвижване на крана е от 10 до 50 м/мин. По желание на клиента, движенията могат да се управляват честотно.

Електрооборудоване
Ел. таблото за управление е закрепено към металоконструкцията на крана и осигурява удобно обслужване. К онтакторната схема на управление на механизмите на крана, осигурява висока надежност. К ранът се захранва с трифазно напрежение 380 V и честота 50 Hz. По желание на клиента е възможна доставката на кранове за други честоти и напрежение на елзахранващата мрежа.

Управление
Кранът се управлява от пода посредством висящ пулт или радиоуправление.
По договаряне между производителя и клиента може да се произвеждат кранове със светъл отвор Lk, различен от посочения в таблицaта с данни.

Кран мостов двугредов
Кран двугредов опорен

Крановете са предназначени за нормален режима на работа група К 3 по БДС 16570-86 при температура на околната среда от – 25°С до +40°С и относителна влажност на въздуха не повече от 80% при +20°С ±5°C. К онструкцията на крана е съобразена с DIN15018.

Крановете се произвеждат в общопромишлено изпълнение, а също така и за работа във взривоопасна среда, за транспортиране на отровни, взриво- и огнеопасни вещества, а също така и разтопен метал.

Използват се в открити и закрити складове, железопътни товаро – разтоварни гари, на производствени площадки.

Модулната конструкция на мостовия двугредов кран с товароподемност от 5 до 25 т, със светъл отвор от 10,5 до 24 м включва следните основни компоненти:

Кранова количка с въжен стационарен електротелфер, серия “Т” или „МТ ”
Тръбна или заварена конструкция, задвижвана от една или две моторредукторни групи.

Носеща греда
Конструкцията на носещата греда с двойно Т- образно или кутиeобразно сечение, зависи от товароподемността на крана и неговия светъл отвор. Разглобяемото фланцово съединение с челните греди облекчава транспорта на крана и монтажа му на обекта.

Челни греди
Челните греди са с кутиeобразно сечение и вградени в тях блок ходови колела. О тличават се с оригинална конструкция, позволяваща висока степен на унификация.

Ходови колела
Стоманените, ребордни ходови колела гарантират минимално съпротивление за предвижване и дълговечност на подкрановите релси. Ходовите колела са приспособени за релси с ширина на главата от 40 до 70 мм. Закрепените към блока на ходовите колела гумено-метални буфери имат висока енергопоглъщаемост.

Механизъм за придвижване на крана
Придвижването на крана се осъществява от задвижващите ходовите колела е мотор – редукторни групи. Електродвигателите са асинхронни, конуснороторни, с вградена спирачка. Скоростта на придвижване на крана е от 10 до 50 м/мин. По желание на клиента, движенията могат да се управляват честотно.

Електрооборудоване
Ел. таблото за управление е закрепено към металоконструкцията на крана и осигурява удобно обслужване. Контакторната схема на управление на механизмите на крана, осигурява висока надежност. Кранът се захранва с трифазно напрежение 380 V и честота 50 Hz. По желание на клиента е възможна доставката на кранове за други честоти и напрежение на елзахранващата мрежа.

Управление
Кранът се управлява от пода посредством висящ пулт, радиоуправление или от кабина.
По договаряне между производителя и клиента може да се произвеждат кранове със светъл отвор Lk и товароподемност Q, различни от посочените в таблицaта с данни.

 

АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Асинхронни електродвигатели за подемни механизми

Серия КГЕ – за главния подем на въжени електротелфери серия Т, МТ

Технически данни при 380V, 50Hz

Технически данни при 380V, 50HzГабаритно-присъединителни размери

 

Асинхронни електродвигатели за ходови механизми

Серия АВЕ – за ходови механизми

Технически данни при 380V, 50Hz

Технически данни при 380V, 50HzГабаритно-присъединителни размери

 

 

 

Асинхронни електродвигатели – общопромишлено изпълнение

Електродвигателят с конусен кафезен ротор и вградена спирачка е специализирано изделие за задвижване на подемни и ходови механизми. Тази уникална конструкция обединява в себе си две изделия – асинхронен електродвигател и механична спирачка и се характеризира с висока надеждност при различни условия на работа, безотказност и сигурност при спиране. Това са основните предимства на тези електродвигатели в сравнение с други задвижвания. Тази конструкция притежава и предимствата на обикновените асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор, а именно:
– Компактност;
– Минимално и лесно поддържане.

Конусният електродвигател е проектиран да издържа на циклични натоварвания и е реализиран в единство с конструкцията на целия механизъм. Това дава възможност за използването на общи конструктивни елементи и осигурява съществени технико-икономически предимства на механизма.

В зависимост от задвижвания механизъм електродвигателите се разделят на две групи:
– за подемен механизъм на въжени или верижни електротелфери -серии КГЕ, КЕ;
– за ходови механизми – серии ККЕ, АККЕ, АВЕ.

Електродвигателите може да бъдат изпълнявани като едноскоростни (2р=2, 4, 6) или двускоростни (2р=8/2, 12/4, 16/4, 24/4, 24/6, 30/4, 30/6)

Основен дял от производството на фирма “БАЛКАНСКО ЕХО” ЕООД са електродвигателите във взривонепроницаемо изпълнение Ех d с мощност до 20kW, сертифицирани от акредитирани лаборатории.

Електродвигателите се произвеждат в съответствие с българските и европейски стандарти – БДС 6062-1982; БДС EN 50018+A1; БДС EN 60034-1; EN 60034-5; EN ISO 12100-1;
EN ISO 12100-2 и др.

Специфични особености на конусните двигатели със спирачка:
– наличие на аксиален ход на вала;
– повторно кратковременен режим на работа – S4.

Технически характеристики:
– Модификации по напрежение : 50Hz / 60Hz;
– Клас на изолация F. По споразумение с клиента – Н;
– Степен на защита – IP 54, IP 22 на спирачката;
– Възможност за вграждане на термична защита.

Електродвигателите могат да се изпълняват и за работа в морски, тропически или специални среди – M, T, С.

Асинхронни електродвигатели взривозащитено изпълнение

Серия КЕ – Ex, изпълнение Ex d IIB T5; Ex d IIC T5
За главния подем на въжени взривозащитени електротелфери
серия ВT, ВМТ

Технически данни при 380V, 50Hz
Технически данни

Габаритно-присъединителни размери
Габаритно-присъединителни размери
Габаритно-присъединителни размери

 

ДРУГИ
  1. ремонт и поддръжка
  2. преустройтво
Spoiler title

“Балканско ехо” ЕООД – balkanskoecho.com
Адрес: с. Кръвеник, Община Севлиево, Област Габрово
Тел.: 067302 220
Факс: 067302 375
Моб. тел.: 0885 000 555; 0888 22 33 44
E-mail: balkanskoeho_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: balkanskoecho.com

За автора